PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Kort verslag kerkenraadsvergadering dinsdag 6 juni 2017 Kort verslag kerkenraadsvergadering dinsdag 6 juni 2017
Kort verslag kerkenraadsvergadering dinsdag 6 juni 2017
Diete opent met het lezen van Johannes 3:1-15. Aan het eind van dit moeilijke stuk drie vragen om over na te denken. Mogelijk kunnen de antwoorden als input dienen voor de bevestigingsdienst.
Na het rondje wel en wee wordt de vergadering voorgezet.
Volgens de organisatie van het ‘buurt ontmoetingshuis’ zouden we niet aanwezig zijn geweest bij de opening, maar Harry was er. Hij heeft zich alleen niet als zo danig kenbaar gemaakt. Zal nog even onder de aandacht gebracht worden bij het bestuur door Harry.
In deze vergadering wordt afscheid genomen van de aftredende ambtsdragers. Zondag 11 juni in de dienst zal de ambtstermijn officieel eindigen, maar nu worden betreffende personen allemaal persoonlijk bedankt voor hun inzet in de afgelopen periode. Ook wij (Taaytje en Bert Daling) dragen het stokje over aan Hans van der Laan. Dit is dan ook het laatste verslag dat wij voor u mogen verzorgen.
Werkgroep Erediensten heeft de paascyclus geëvalueerd. Diensten worden als positief ervaren. Ook hebben via de camera mensen deel kunnen nemen aan de diensten en ook vanuit die groep zijn er positieve reacties ontvangen. Mogelijk is het koor volgend jaar in deze vorm niet meer mogelijk. Er wordt al nagedacht over de invulling van volgend jaar.
Werkgroep Diaconie/ZWO heeft onze stagiaire Willemijn op bezoek gehad. Er is onder andere gesproken over het armoedebeleid. Het IKP is overgegaan in het Diaconaal Platform  en wordt het aanspreekpunt tussen kerk en burgerlijke gemeente.
Werkgroep Beheer kan meedelen dat de bouw aan de Hoofdweg op schema ligt, ondanks tegenslag van vochtproblemen. M.b.t. Ds. Dijkstrastraat zijn er geen ontwikkelingen.
Ook de werkgroep pastoraat heeft Willemijn op bezoek gehad. Zij zal een stuk opstellen dat te gebruiken is voor de pastoraal medewerkers.
De kerkenraad heeft ook positieve reacties mogen ontvangen over de onlangs gehouden  gemeenteavond, waar vooral aandacht is geweest voor de overgang naar de Hoofdweg. De  voorstellen over inrichting zijn besproken en inmiddels zijn de offertes omgezet in opdrachten. Binnenkort zullen de coördinatoren weer bij elkaar komen om de volgende stappen te bespreken.
Open deur………. Wat zit er achter?  is de sluiting van Johan.
Hartelijke groet, Bert en Taaytje Daling scriba’s
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.