PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Leeg en ruim  Leeg en ruim 

Een bevriende predikant schreef iets, ik las het…. en het was alsof het over mij, over ons, ging…..Ik deel het met u, enigszins toegeschreven op onze situatie:

Het was vreemd en bijzonder om in een lege kerk te staan.
We hadden alle diensten en bijeenkomsten afgelast.
Daar stond ik, toga aan, met al die stoelen, die me aangaapten.
Ja, er waren een paar mensen, koster, lezer, organist, cameraman, wat zangers.
Vreemd en bijzonder…we moesten voortdurend letten op die 1,5 meter….in die grote ruimte
Wij zijn nog gezond…en willen dat zo houden, geen anderen aansteken.
We denken aan mensen die ziek zijn. Wij kunnen de deur nog uit.
Denk aan wie geen bezoek mag ontvangen.
Toen ik daar stond maakte juist die lege kerk iets duidelijk.
Zo is het nu: veel valt weg, mensen kunnen er even niet zijn.
We kunnen elkaar niet aanraken, niet groeten met een handdruk, een kus, een schouderklop.
We moeten met de leegte om zien te gaan.
Er kwam ook iets anders bij me boven: een gevoel van ruimte.
Ruimte om te kunnen zeggen wat je moeilijk vindt en waar je onzeker en bang voor bent.
In de ruimte vielen alle grenzen weg.
Wat we ook denken, geloven of niet geloven, we zijn op elkaar aangewezen.
En we mogen er op vertrouwen dat er soms, als het er op aan komt, onvermoede krachten onder ons worden losgemaakt. Dat maakte die lege, ruime kerk me meer dan ooit duidelijk.
Wat deze tijd ook zal brengen….ik zie zoveel creativiteit, veerkracht, betrokkenheid en denk: we redden het wel en misschien wel méér dan dat…
Ds. Diete Kits
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.