PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 

do 26 januari 2017

lezing Theunis Veenstra, gevangenispredikant Veenhuizen

Locatie: 
 Het Kruispunt
Tijdstip: 
 20.00 uur

Warm aanbevolen: lezing ds. Theunis Veenstra over de geestelijke verzorging in Norgerhaven, Veenhuizen.

Donderdag 26 januari zal Theunis Veenstra, werkzaam als geestelijk verzorger in de Penitentiaire Inrichting Norgerhaven, in Het Kruispunt, ds. L. Dijkstrastraat 23 te Bovensmilde, komen vertellen over zijn werkzaamheden. Aanvang: 20.00 uur.
Een aantal maanden geleden was ik onder zijn gehoor op een avond over dit onderwerp en het werd een zeer indrukwekkende presentatie. En ik vroeg hem na afloop: zou je dit boeiende verhaal ook bij ons in Bovensmilde willen komen vertellen? En hij stemde toe!
Want wat weet je nou eigenlijk van hoe het in een gevangenis toegaat?
Ik houd me daar doorgaans niet zo mee bezig. De inleider vertelt over de geschiedenis en achtergrond van de Penitentiaire Inrichting of gevangenis van Veenhuizen en over de dagelijkse gang van zaken voor de gedetineerden. En natuurlijk wat hij als geestelijk verzorger betekent voor de jongens (zoals hij ze zelf noemt).
Hoe verloopt een kerkdienst in de gevangenis?
Hoe geef je die vorm als je weet dat je gehoor bestaat uit mensen uit diverse geloofsrichtingen, culturen en nationaliteiten?
Wat is de rol van vrijwilligers, dikwijls leden van kerken uit de regio, die iedere zondag bij de dienst aanwezig zijn?
En wat doet een gevangenispastor nog meer behalve kerkdiensten?
In een boeiende presentatie met lichtbeelden, aangevuld met boeken en materialen die hij gebruikt, neemt Theunis Veenstra u mee in de wereld van de gedetineerden in Norgerhaven. Wees daarom welkom op donderdag 26 januari in Het Kruispunt. Entree: gratis.
Theunis Veenstra hoeft geen vergoeding voor zijn verhaal, maar wil graag een vrijwillige bijdrage (collecte) na afloop. Dit geld komt ten goede aan materiaal voor ‘de jongens’. Hij zal zelf vertellen waaraan hij dit geld besteedt.
Namens de cie. Vorming en Toerusting, Ds. Diete Kits
 
 

 

terug
 


 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.