PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Breed Pastoraal Overleg en wijkteamoverleg nieuwe stijl Breed Pastoraal Overleg en wijkteamoverleg nieuwe stijl

Breed Pastoraal Overleg en wijkteamoverleg nieuwe stijl
Op dinsdagavond 19 maart 2019 hebben we alvast de bijeenkomst gepland voor allen die een functie in het pastoraat vervullen. Noteert u deze datum alvast, want deze bijeenkomst komt in plaats van alle wijkteamoverleg! Er hebben zich wat verschuivingen voorgedaan in de organisatie van het pastoraat en dat vraagt om andere vormen van overleg. Steeds meer pastoraal medewerkers zijn niet meer aan een wijk gebonden, maar hebben de zorg voor adressen in meerdere wijken. Het wijkteamoverleg wordt zo minder relevant. De nieuwe opzet is nu dat op één avond alle wijkteams samenkomen en overige pastoraal medewerkers. Een deel van de avond wordt dan besteed aan overleg in eigen wijkteam of club van niet-gebonden pastoraal medewerkers, een deel van de avond aan bespreking van een gezamenlijk onderwerp. Dit is bedoeld voor verdieping van het pastoraat. Wat dit onderwerp wordt hangt ook af van wat u belangrijk vindt om te bespreken. Dus horen wij graag suggesties van u!
De werkgroep pastoraat: René Herben, Jakob Kappen, Nico Meilof, Andries Snippe en ds. Gert Wybe van der Werff.
 

 
Inrichting pastoraat Inrichting pastoraat

Hier kunt u lezen hoe de inrichting van het pastoraat is geregeld.
Het beschrijft hoe het is geregeld en zegt niets over het slagen hiervan..
Of het slaagt ligt natuurlijk niet aan de inrichting maar aan ons zelf. Wij zijn immers degene die er voor kunnen zorgen dat het pastoraat echt inhoud krijgt. Het moge duidelijk zijn: met ‘we’ wordt iedereen die lid is van onze gemeente in Bovensmilde bedoeld. Dus……het slaagt pas als u en ik en zij en hij en jij (iedereen) er onze schouders onder zetten. Laten we die uitdaging aan gaan en omzien naar elkaar als ‘Goede Buren”.
 
Het pastoraat is als volgt opgezet :
1 Nieuw ingekomen:
De nieuw ingekomene wordt bezocht en welkom geheten door iemand van onze gemeente.

Hij/zij wordt verteld hoe het allemaal reilt en zeilt binnen Bovensmilde en uitgenodigd om mee te doen met allerlei activiteiten en het kerkbezoek.
Ook wordt de pastoraal medewerker, predikant ingelicht. Deze nemen actief contact op om het nieuwe gemeentelid een warm welkom te geven.
Dit zodat zij zich snel thuis voelen.

2 Kinderen, jongeren en jong volwassenen:
Er is een indeling gemaakt voor de basisschool, de jongeren en de jong volwassenen.

Voor de kinderen op de basisschool is er verbinding vanuit de kindernevendienst.
Voor de jongeren na de basisschool is er verbinding vanuit de jeugdkerk.

Voor de jong volwassenen zal een aanvullend onderzoek plaats vinden. Er is te weinig bekend over deze groep.

3 Zorg en aandacht
Er is onderzocht of deze groep gemeenteleden (ouderen en mensen die extra aandacht nodig hebben) een aanspreekpunt hebben vanuit de kerk. En het goede nieuws is dat dat zo is. Deze groep gemeenteleden zijn verdeeld over de pastoraal medewerkers.

Slechts enkele gezinnen hebben geen pastoraal medewerker als aanspreekpunt.
Met aanspreekpunt wordt bedoeld een pastoraal medeweker, een ouderling en/of een predikant.

4 Noaberschap
Uit het onderzoek van het project ‘meer met Elkaar’ kwam naar voren dat we het allemaal belangrijk vinden dat er AANDACHT  is VOOR ELKAAR. Voor elkaar. Daarmee zeggen we als gemeente nogal wat. Dit is heel mooi en kan alleen slagen als we dat ook met elkaar doen. Met als resultaat de Noaberschapjes. Een noaberschapje is een groepje van mensen die naar elkaar omzien in de breedste zin van het woord. Klaar staan voor elkaar bij mooie en minder mooie gebeurtenissen en ook zomaar, omdat je er zin in hebt om.
Er zijn een aantal noaberschapjes gestart en bij sommigen loopt dit naar wens.

 
Wisselingen in het pastoraat Wisselingen in het pastoraat


Onze nieuwe ouderling dhr. René Herben zal  de wijken 2 en 5, die dhr. Henk Molema voorheen als ouderling coördineerde, nu gaan verzorgen. Mevr. Tjitske Bijlsma heeft tot haar spijt om gezondheidsredenen haar taak van pastoraal medewerker moeten neerleggen. Haar adressen in De Walhof zijn overgenomen door mevr. Zwannie Veenstra en dhr. Jan-Age Nicolai

 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00 uur
16 december, derde Advent
Lucas 1: 39 – 46. De twee vrouwen , Maria en Elisabeth, ontmoeten elkaar en zijn verheugd! Deze zondag heet ook “Gaudete”, Verheug je, want de Heer is nabij (Filippenzen 4: 4). De ongeboren kinderen hebben nog geen naam. In dit verhaal gaat het om de beide aanstaande moeders: Elisabeth, degene die niet meer meetelde, geeft toekomst en Maria, degene die haar waardigheid verloor door zwanger te raken ziet weer toekomst. Als ze elkaar ontmoeten barst Maria uit in een loflied en verzetslied tegelijk! Een lied dat door de eeuwen heen nog steeds klinkt en gezongen moet worden: Mijn ziel maakt groot de Heer!
Ds. Diete Kits en ds. Gert Wybe van der Werff
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.