PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
INRICHTING PASTORAAT INRICHTING PASTORAAT

Hier kunt u lezen hoe de inrichting van het pastoraat is geregeld.
Het beschrijft hoe het is geregeld en zegt niets over het slagen hiervan..
Of het slaagt ligt natuurlijk niet aan de inrichting maar aan ons zelf. Wij zijn immers degene die er voor kunnen zorgen dat het pastoraat echt inhoud krijgt. Het moge duidelijk zijn: met ‘we’ wordt iedereen die lid is van onze gemeente in Bovensmilde bedoeld. Dus……het slaagt pas als u en ik en zij en hij en jij (iedereen) er onze schouders onder zetten. Laten we die uitdaging aan gaan en omzien naar elkaar als ‘Goede Buren”. 
 
Breed Pastoraal Overleg en wijkteamoverleg nieuwe stijl Breed Pastoraal Overleg en wijkteamoverleg nieuwe stijl

Er hebben zich wat verschuivingen voorgedaan in de organisatie van het pastoraat en dat vraagt om andere vormen van overleg. Steeds meer pastoraal medewerkers zijn niet meer aan een wijk gebonden, maar hebben de zorg voor adressen in meerdere wijken. Het wijkteamoverleg wordt zo minder relevant.
De nieuwe opzet is nu dat op één avond alle pastoraal medewerkers samenkomen.
Een deel van de avond wordt dan besteed aan overleg in het eigen wijkteam en met de niet aan een wijk gebonden pastoraal medewerkers.
Daarnaast  kan  een deel van de avond besteed worden aan een gezamenlijk onderwerp. Dit is bedoeld voor verdieping van het pastoraat. Wat dit onderwerp wordt hangt ook af van wat u belangrijk vindt om te bespreken. Dus horen wij graag suggesties van u!
Geef het door aan de werkgroep pastoraat.
 
 
Het pastoraat is als volgt opgezet Het pastoraat is als volgt opgezet

1 Nieuw ingekomen:
De nieuw ingekomene wordt bezocht en welkom geheten door iemand van onze gemeente.
Hij/zij wordt verteld hoe het allemaal reilt en zeilt binnen Bovensmilde en uitgenodigd om mee te doen met allerlei activiteiten en het kerkbezoek.
Ook wordt de pastoraal medewerker, predikant ingelicht. Deze nemen actief contact op om het nieuwe gemeentelid een warm welkom te geven.
Dit zodat zij zich snel thuis voelen.

2 Kinderen, jongeren en jong volwassenen:
Er is een indeling gemaakt voor de basisschool, de jongeren en de jong volwassenen.
Voor de kinderen op de basisschool is er verbinding vanuit de kindernevendienst.
Voor de jongeren na de basisschool is er verbinding vanuit de jeugdkerk.
Voor de jong volwassenen zal een aanvullend onderzoek plaats vinden. Er is te weinig bekend over deze groep.

3 Ouderen en mensen die extra aandacht nodig hebben
Er is onderzocht of deze groep gemeenteleden een aanspreekpunt hebben vanuit de kerk. En het goede nieuws is dat dat zo is. Deze groep gemeenteleden zijn verdeeld over de pastoraal medewerkers.
Slechts enkele gezinnen hebben geen pastoraal medewerker als aanspreekpunt.
Met aanspreekpunt wordt bedoeld een pastoraal medeweker, een ouderling en/of een predikant. 
 
 

Oud Papier Actie
datum en tijdstip 04-07-2020 om vanaf 9.00 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 05-07-2020 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 05-07-2020 om 9.30 uur en live te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1394-PGBovensmilde
collecte Kerk in Actie. (binnenlands diaconaat). Nu we weer, beperkt, samenkomen in de kerk, kunt u uw gaven ook weer ter plekke doneren, zij het in gewijzigde vorm.
Nederland-Vakantiepret voor kinderen in armoede.
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zijn van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen. Collecteert u mee?
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 05-07-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.