PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Inrichting pastoraat Inrichting pastoraat

Hier kunt u lezen hoe de inrichting van het pastoraat is geregeld.
Het beschrijft hoe het is geregeld en zegt niets over het slagen hiervan..
Of het slaagt ligt natuurlijk niet aan de inrichting maar aan ons zelf. Wij zijn immers degene die er voor kunnen zorgen dat het pastoraat echt inhoud krijgt. Het moge duidelijk zijn: met ‘we’ wordt iedereen die lid is van onze gemeente in Bovensmilde bedoeld. Dus……het slaagt pas als u en ik en zij en hij en jij (iedereen) er onze schouders onder zetten. Laten we die uitdaging aan gaan en omzien naar elkaar als ‘Goede Buren”.
 
Het pastoraat is als volgt opgezet :
1 Nieuw ingekomen:
De nieuw ingekomene wordt bezocht en welkom geheten door iemand van onze gemeente.

Hij/zij wordt verteld hoe het allemaal reilt en zeilt binnen Bovensmilde en uitgenodigd om mee te doen met allerlei activiteiten en het kerkbezoek.
Ook wordt de pastoraal medewerker, predikant ingelicht. Deze nemen actief contact op om het nieuwe gemeentelid een warm welkom te geven.
Dit zodat zij zich snel thuis voelen.

2 Kinderen, jongeren en jong volwassenen:
Er is een indeling gemaakt voor de basisschool, de jongeren en de jong volwassenen.

Voor de kinderen op de basisschool is er verbinding vanuit de kindernevendienst.
Voor de jongeren na de basisschool is er verbinding vanuit de jeugdkerk.

Voor de jong volwassenen zal een aanvullend onderzoek plaats vinden. Er is te weinig bekend over deze groep.

3 Zorg en aandacht
Er is onderzocht of deze groep gemeenteleden (ouderen en mensen die extra aandacht nodig hebben) een aanspreekpunt hebben vanuit de kerk. En het goede nieuws is dat dat zo is. Deze groep gemeenteleden zijn verdeeld over de pastoraal medewerkers.

Slechts enkele gezinnen hebben geen pastoraal medewerker als aanspreekpunt.
Met aanspreekpunt wordt bedoeld een pastoraal medeweker, een ouderling en/of een predikant.

4 Noaberschap
Uit het onderzoek van het project ‘meer met Elkaar’ kwam naar voren dat we het allemaal belangrijk vinden dat er AANDACHT  is VOOR ELKAAR. Voor elkaar. Daarmee zeggen we als gemeente nogal wat. Dit is heel mooi en kan alleen slagen als we dat ook met elkaar doen. Met als resultaat de Noaberschapjes. Een noaberschapje is een groepje van mensen die naar elkaar omzien in de breedste zin van het woord. Klaar staan voor elkaar bij mooie en minder mooie gebeurtenissen en ook zomaar, omdat je er zin in hebt om.
Er zijn een aantal noaberschapjes gestart en bij sommigen loopt dit naar wens.

terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 22-07-2018 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-07-2018 om 9.30 uur
‘Is je oog boos omdat ik goed ben?’ Aan die vraag van de Heer uit de gelijkenis van de arbeiders van de wijngaard (Matt. 20) moest ik denken bij dit gedeelte uit Jona. De arbeiders die het laatst erbij zijn gekomen en dus maar 1 uur hebben gewerkt krijgen net zoveel als degenen die de hele dag hebben gewerkt. De Heer zoekt nl. arbeiders die mee willen werken aan zijn Koninkrijk. En zijn loon is voor iedereen gelijk. Dat wil er bij ons mensen niet in. Net zoals Jona op z’n zachtst gezegd ‘pissig’ is wanneer zijn oproep om zich te bekeren uitwerking heeft op de inwoners van Nineve. God straft ons niet naar onze zonden lezen we in psalm 103. Zijn oordeel is genade. Er is altijd omkeer mogelijk. Wanneer mensen in laatste instantie zich bekeren, anders gaan leven, is de Heer mild en genadig. Jona is evenwel geërgerd? ‘Is het terecht dat je boos bent?’ vraagt de Heer. ‘Is je oog boos omdat Ik goed ben?’
Wat er daarna gebeurt is een sterk staaltje van aan den lijve ondervinden. Het boek eindigt met een vraag….een vraag die wij onszelf mogen stellen…laten wij ons raken? Of sluiten we ons af? En…kan boosheid goed zijn? Ook een spannende vraag, denk ik…
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 22-07-2018 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.