PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
INRICHTING PASTORAAT INRICHTING PASTORAAT

Hier kunt u lezen hoe de inrichting van het pastoraat is geregeld.
Het beschrijft hoe het is geregeld en zegt niets over het slagen hiervan..
Of het slaagt ligt natuurlijk niet aan de inrichting maar aan ons zelf. Wij zijn immers degene die er voor kunnen zorgen dat het pastoraat echt inhoud krijgt. Het moge duidelijk zijn: met ‘we’ wordt iedereen die lid is van onze gemeente in Bovensmilde bedoeld. Dus……het slaagt pas als u en ik en zij en hij en jij (iedereen) er onze schouders onder zetten. Laten we die uitdaging aan gaan en omzien naar elkaar als ‘Goede Buren”. 
 
Breed Pastoraal Overleg en wijkteamoverleg nieuwe stijl Breed Pastoraal Overleg en wijkteamoverleg nieuwe stijl

Er hebben zich wat verschuivingen voorgedaan in de organisatie van het pastoraat en dat vraagt om andere vormen van overleg. Steeds meer pastoraal medewerkers zijn niet meer aan een wijk gebonden, maar hebben de zorg voor adressen in meerdere wijken. Het wijkteamoverleg wordt zo minder relevant.
De nieuwe opzet is nu dat op één avond alle pastoraal medewerkers samenkomen.
Een deel van de avond wordt dan besteed aan overleg in het eigen wijkteam en met de niet aan een wijk gebonden pastoraal medewerkers.
Daarnaast  kan  een deel van de avond besteed worden aan een gezamenlijk onderwerp. Dit is bedoeld voor verdieping van het pastoraat. Wat dit onderwerp wordt hangt ook af van wat u belangrijk vindt om te bespreken. Dus horen wij graag suggesties van u!
Geef het door aan de werkgroep pastoraat.
 
 
Het pastoraat is als volgt opgezet Het pastoraat is als volgt opgezet

1 Nieuw ingekomen:
De nieuw ingekomene wordt bezocht en welkom geheten door iemand van onze gemeente.
Hij/zij wordt verteld hoe het allemaal reilt en zeilt binnen Bovensmilde en uitgenodigd om mee te doen met allerlei activiteiten en het kerkbezoek.
Ook wordt de pastoraal medewerker, predikant ingelicht. Deze nemen actief contact op om het nieuwe gemeentelid een warm welkom te geven.
Dit zodat zij zich snel thuis voelen.

2 Kinderen, jongeren en jong volwassenen:
Er is een indeling gemaakt voor de basisschool, de jongeren en de jong volwassenen.
Voor de kinderen op de basisschool is er verbinding vanuit de kindernevendienst.
Voor de jongeren na de basisschool is er verbinding vanuit de jeugdkerk.
Voor de jong volwassenen zal een aanvullend onderzoek plaats vinden. Er is te weinig bekend over deze groep.

3 Ouderen en mensen die extra aandacht nodig hebben
Er is onderzocht of deze groep gemeenteleden een aanspreekpunt hebben vanuit de kerk. En het goede nieuws is dat dat zo is. Deze groep gemeenteleden zijn verdeeld over de pastoraal medewerkers.
Slechts enkele gezinnen hebben geen pastoraal medewerker als aanspreekpunt.
Met aanspreekpunt wordt bedoeld een pastoraal medeweker, een ouderling en/of een predikant. 
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.