PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
En dat was het dan…..afscheid Ds. Gert Wybe van der Werff

En dat was het dan…..afscheid Ds. Gert Wybe van der Werff

Zaterdag 29-08-2020 hebben we met zijn allen afscheid genomen van ds. Gert Wybe van der Werff en Aart de Goojer.
Na veel voorbereidingen en meerdere keren aanpassen van het programma hebben we uiteindelijk in de kerk afscheid kunnen nemen. Met een hapje en een drankje, met een maaltijd die door veel gemeenteleden was gemaakt met als klapper een heerlijk ijsje met vruchten van Jeroen Meilof en de fam. Harmsma. En natuurlijk met toespraken en cadeaus. Joop Kant heeft Gert Wybe toegesproken uit naam van de ZWO en ook uit naam van hemzelf. Een prachtig cadeau (orgelpijpen op een standaard) heeft hij gekregen voor zijn grote betrokkenheid bij de ZWO. Diete Kits had een persoonlijk woord en een schilderij namens de gemeente. De kerkenraad wist Gert Wybe en Aart te verrassen met een ABC…gelukkig stopte die bij de C. Daarna een petje op/petje af met allerlei vragen over de beide heren. Hoogtepunt daarvan was dat Gert Wybe bij het armpje drukken veel sterker bleek dan zijn partner. Dat wisten wij natuurlijk al…..Winnaar van petje op/petje af was Nico Meilof.
Afsluitend heb ik natuurlijk een afscheidswoord gehouden. Met als kernwoord ‘Betrokken’. Dat was onze predikant immers.
En ik heb namens velen van onze gemeente twee prachtige cadeaus mogen aanbieden. Er zijn veel persoonlijke woorden door gemeenteleden op papier gezet. Die heeft Hieke Herben verzameld in een map waarop een regenboog is geschilderd door Renate Nagelhout. En hij heeft een cadeaubon ter waarde van € 800 mogen ontvangen. Daar gaan ze een houten tuinmeubelset voor kopen. Geweldig.
Als afsluiting heeft Gert Wybe ons allemaal bedankt. En er was gelegenheid om buiten persoonlijk afscheid te nemen. En ik zag het wel……hij kreeg nog meer attenties. Wat fijn.

Ik wil u bedanken voor verschillende dingen:
- bijdrage cadeau
- persoonlijke bijdrage in het boek en het maken van het boek
- het maken van de heerlijke versnaperingen op de feestdag
- Ben Breukelaar voor het maken van een film
- de cateringploeg (Aly Pol, Cecile Njagi, Gerda Breukelaar) onder leiding van Joop Kant. Het was een
  huzarenstukje om dit allemaal voor elkaar te krijgen
- de organisatie (Wilma Noorda, Michiel Hasslacher en Gerda Breukelaar) voor alles wat er moest
  gebeuren (nog nooit was een feestje zo ingewikkeld door de Corona)
- onze gemeenteleden Gert en Gea de Boer en Dirk en Johanna Vos voor het beschikbaar stellen van
  hun schuren als het niet mocht lukken in de kerk. Gelukkig hebben we het in de kerk kunnen
  houden
- …..en ik ben vast iemand vergeten. Dat betekent niet dat u niet gewaardeerd wordt. Integendeel


Tenslotte kreeg u allemaal een zonnebloem. Fijn dat u er was!!
Nou mensen…..dat was het dan. Een eind aan het tijdperk van ds. van der Werff. Binnenkort hoort u meer van ons over de vervanging.
Ik wens u allen een heel mooi weekend toe.
                                                                                   Met een groet vanuit het hart, Karin Kappen

Afscheid ds. van der Werff
Zaterdag 30 augustus nam dominee Gert Wybe van der Werff afscheid van de Protestantse Gemeente Bovensmilde. Hij is afgelopen mei begonnen als predikant in de streekgemeente Oost-Groningen. Ds. van der Werff was 14 jaar predikant in Bovensmilde en wordt gekenmerkt door zijn betrokkenheid. 
In de Waterstaatskerk in Bovensmilde werd er door gemeenteleden samen gegeten. Uiteraard met anderhalve meter afstand, terwijl er goed geventileerd werd, waarbij alle hygiënemaatregelen gevolgd werden. Op die manier konden mensen toch bij elkaar zijn en verhalen delen. Zo vertelde een gemeentelid over de grote betrokkenheid van ds. van der Werff toen zijn vrouw ziek werd en overleed. Een situatie waar meerdere gemeenteleden zich in herkenden. En ds. Diete Kits blikte terug op 14 jaar samenwerking, met als hoogtepunten de kerkdiensten rondom Pasen die zij altijd samen organiseerden. 
De voorzitter van de kerkenraad, Karin Kappen, sloot af met woorden van dank aan ds. van der Werff. Dank voor de oprechte aandacht voor mensen in de gemeente. Dank voor de inspirerende kerkdiensten die hij geleid heeft. En dank voor zijn grote inzet, om vanuit Bovensmilde zo goed mogelijk te helpen bij zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. En daarom ook nog via deze weg: DANK!  
 
 
U had al plaats gemaakt in uw agenda voor……………….. U had al plaats gemaakt in uw agenda voor………………..

De gemeentedag van de kerk. Het gaat door op 29 augustus. In het vorige kerkblad hadden we al daar over geschreven.

Wat gingen we ook al weer doen?
 1. Elkaar ontmoeten met koffie/thee, een drankje en wat lekkers.
 2. We gaan aan de slag met enkele onderwerpen (visie en de opvolging van ds. van der Werff). We hebben uw mening namelijk nodig. Bv. Wat voor type persoon zou u graag in de gemeente willen hebben? Uw mening gebruiken we voor de profielschets.
 3. Om ongeveer kwart voor 6 komen Gert Wybe en Aart en gaan we samen eten en dan is er gelegenheid om afscheid te nemen. Ook zullen we dan een cadeau van ons allen als gemeente aanbieden.
Even concreet
Datum: 29 augustus
Aanvang: 14.30 uur
Eindtijd: 20.00 uur
Locatie: in een schuur van 1 van onze gemeenteleden. We zijn nog even bezig om te kijken welke. Als u zich aanmeldt krijgt u van ons het adres door.
EN NATUURLIJK IS ALLES CORONA-VEILIG
Het cadeau:
 • Wij willen een verzameling herinneringen aan Gert Wybe geven. Daarom vragen we u een (het liefst handgeschreven) persoonlijke herinnering of boodschap te maken. Het liefst met een foto van u zelf erbij en graag zonder vouw in het papier. Dit kunt u inleveren bij Hieke Herben, Wilma Noorda of Gerda Breukelaar.
 • Als u een cadeau wilt geven, dan kunt u een bedrag overmaken naar: NL48 RABO 0373 7171 05,   t.n.v. CvK Bovensmilde. Graag onder vermelding van ‘cadeau G.W. van der Werff’. Wij overleggen  met Gert Wybe wat hij graag zou willen en zo kunnen we met z’n allen een groter cadeau geven.

U kunt zich aanmelden voor deze dag bij Wilma Noorda en Gerda Breukelaar. U KOMT TOCH OOK?
Graag opgeven voor 25 augustus.
Groet van Wilma Noorda, Gerda Breukelaar, Hieke Herben, Michiel Hasslacher en Karin Kappen

 
 
Maak plaats vrij in uw agenda voor….. Maak plaats vrij in uw agenda voor…..

Beste mensen, wat is het lang geleden dat wij elkaar ECHT gesproken hebben. Sommigen van u komen in de kerkdienst en die spreken wij dan ook eventjes bij de deur of in de kerk. Maar dat wij elkaar echt gesproken hebben in een ontspannen sfeer? Dat is al even geleden. De laatste keren was de feestelijke start van actie kerkbalans in de kerk en het koffiedrinken na de dienst.
Het plan was ook om in maart afscheid te nemen van ds. Gert Wybe van der Werff en zijn partner Aart de Gooijer.

Daarom, maak plaats vrij in uw agenda. Wat zijn we van plan?
 1. Elkaar ontmoeten met koffie/thee, een drankje en wat lekkers.
 2. We gaan aan de slag met enkele onderwerpen (visie en de opvolging van ds. van der Werff). We hebben uw mening namelijk nodig. Bv. Wat voor type persoon zou u graag in de gemeente willen hebben? Uw mening gebruiken we voor de profielschets.
 3. Om ongeveer kwart voor 6 komen Gert Wybe en Aart en gaan we samen eten en dan is er gelegenheid om afscheid te nemen. Ook zullen we dan een cadeau van ons allen als gemeente aanbieden. Hierover later meer.
We weten nog niet precies welke datum, want dat is afhankelijk van het weer. We vieren het namelijk buiten.
Even concreet
Datum: 29 augustus of 5 september
Aanvang: 14.30 uur
Eindtijd: 20.00 uur
Locatie: Kerk aan de Hoofdweg (buiten)
EN NATUURLIJK IS ALLES CORONA-VEILIG
Het cadeau:
 • Wij willen een verzameling herinneringen aan Gert-Wybe geven. Daarom vragen we u een (het liefst handgeschreven) persoonlijke herinnering of boodschap te maken. Het liefst met een foto van u zelf erbij en graag zonder vouw in het papier. Dit kunt u inleveren bij Hieke Herben, Wilma Noorda of Gerda Breukelaar.
 • Als u een cadeau wilt geven, dan kunt u een bedrag overmaken naar: NL48 RABO 0373 7171 05, t.n.v. CvK Bovensmilde. Graag onder vermelding van ‘cadeau G.W. van der Werff’. Wij overleggen met Gert Wybe wat hij graag zou willen en zo kunnen we met z’n allen een groter cadeau geven.

U kunt zich aanmelden voor deze dag bij Wilma Noorda en Gerda Breukelaar. U KOMT TOCH OOK?
Graag opgeven voor 25 augustus.
                        Groet van Wilma Noorda, Gerda Breukelaar, Michiel Hasslacher en Karin Kappen

 
 
Paaskaarsen Paaskaarsen

Het is een goed gebruik dat de paaskaarsen elk jaar naar gemeenteleden worden gebracht. Degene die de kaars ontvangt is veelal onder de indruk en dankbaar. 
De grote paaskaars is dit jaar gegaan naar Ds. van der Werff en Aart de Gooier. Dat was een verrassing voor hen beide. Temeer omdat we in de kerkenraad daarvoor enkele namen hebben genoemd. Zoals beloofd in de laatste dienst van Ds. van der Werff hebben deze mensen een kaart gekregen van de kerkenraad. 
De kleine paaskaars, welke gebruikt wordt voor de jeugdkerk, is dit jaar naar Janine Pronk gegaan.

Met een groet vanuit het hart, Karin Kappen
 
#danmaarzo #danmaarzo

Beste mensen,
Nog heel veel dank voor alle goede woorden en attenties die ik mocht ontvangen bij mijn afscheid van Bovensmilde! Omdat we niet op een gewone wijze uit elkaar konden gaan, hebben velen op persoonlijke manier een vorm gezocht om afscheid te nemen. Daardoor werd het in mijn beleving toch een écht afscheid! Met stille trom is het dus niet gegaan. Telefoongesprekken, mailbrieven, vele kaarten, een bloemetje met een lange arm bij de voordeur aangereikt, zelfgebreide mutsen voor Aart en mij (“het kan ’s winters koud zijn op de Groninger vlakte!”) vergezeld van een toepasselijk kaartje (van Wij zijn Bovensmilde): #danmaarzo …. Het was overweldigend! En wat een mooi gebaar dat wij na de laatste dienst uit handen van de voorzitter de Paaskaars van 2019 ontvingen! Deze krijgt een ereplek in ons nieuwe huis.
En twee weken later ontving ik in de Dienst van verbintenis in Winschoten uit handen van dezelfde Karin Kappen de bloemen als groet van de gemeente van Bovensmilde. Helaas werd het geluid halverwege de dienst heel slecht. (U kunt hem nog nazien via vennekerk.nl/kerkdiensten, waar de uitzending wat langer dan gebruikelijk zal blijven staan.)
Twee dagen na deze zondag hebben Aart en ik onze intrek genomen in het Aderhuis in Drieborg. Het huis bewaart de herinnering aan het predikantenechtpaar Bastiaan Ader en Jo Ader-Apels. Zij hebben door hun verzet tijdens de oorlog en hun betrokkenheid bij de arbeidersbevolking van Drieborg hun  sporen in deze streek nagelaten. Het huis heeft jarenlang dienst gedaan als pastorie van Reiderland en werd, toen de gemeente niet meer verwachtte dat er nog een nieuwe dominee zou komen, recent door de Aderstichting overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken… Het kan dus vreemd lopen! Als de nieuwe bewoners een geschikte bestemming voor het complex kunnen vinden kunnen ze het blijven huren. Dus dat is voor Aart en mij ook een uitdaging naast het werk  “van Winschoot tot Dollard tou!”
We zitten hier dichtbij Bad Nieuweschans, dus aan de grens en kijken over de Kroonpolder zo Duitsland in. Het adres: Kroonpolder 1, 9688 RH Drieborg, Tel. 0596-785405 (pas actief als de monteur wegens Corona eindelijk binnen durft te komen).
Een hartelijke groet, ook van Aart en tot weerziens! (wat in het vat zit verzuurt ook door Corona niet)
                                                                                                         
Ds. Gert Wybe van der Werff
 
 
Jaarrekeningen 2019 Jaarrekeningen 2019
Zoals u van ons gewend bent worden de jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen inclusief ZWO behandeld tijdens de in het voorjaar te houden gemeenteavond. Gezien de bijzondere omstandigheden waarin we nu leven kan deze gemeenteavond vanzelfsprekend niet plaatsvinden. Toch dienen we deze jaarrekeningen aan u te presenteren. De kerkenraad heeft besloten deze presentatie via de website mogelijk te maken gedurende een periode van twee weken. Indien u de drie overzichten wilt inzien gaat u naar:

Overzicht kerkrentmeesters 2019
Overzicht diaconie 2019
Overzicht ZWO 2019

Indien dit voor u niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met Jeanet Hasslacher (hasslacher@hetnet.nl / 06-11098883) voor de cijfers van het College van Kerkrentmeesters en met Jan Post (j.johannes.post@gmail.com / 415437) voor de cijfers van het College van Diakenen en ZWO. Ook voor uw vragen over de jaarrekeningen kunt u bij hen terecht.
Na deze periode van inzage zullen de jaarrekeningen definitief worden vastgesteld door uw kerkenraad.
Hartelijke groet, Karin Kappen
 
 
Het nieuwe normaal of het tijdelijke abnormaal? Het nieuwe normaal of het tijdelijke abnormaal?

Daags na de persconferentie van de minister president Rutte op woensdag 6 mei schrijf ik deze woorden op. Er komt enige lucht in de ‘lockdown’. We mogen weer dingen….alles met gepaste afstand. Op dit moment zouden er wellicht weer kerkdiensten gehouden mogen worden vanaf 1 juli…..als alles goed gaat…. Want als de besmettingen weer meer worden en de ic-capaciteit dreigen te ondermijnen, worden de maatregelen weer opgeschroefd.
Het nieuwe normaal….zal het gaan wennen? En hoe lang moeten we daar rekening mee houden? Ik hoorde een tijdje geleden iemand die zei: Mark Rutte heeft eigenlijk verkeerde woorden gekozen toen hij het begrip “Het nieuwe normaal” introduceerde. Want als je mensen hoop wil geven dan moet je goed opletten hoe je je woorden kiest. Want “normaal” is dat mensen samen zijn, dat ze elkaar aanraken, een hand geven, een schouderklopje, een kus, in ieder geval dichterbij elkaar komen dan nu mag. Die anderhalve meter samenleving is daarom abnormaal, zei hij. Hij zou daarom liever gezien hebben dat er gekozen was voor de woorden: het tijdelijke abnormaal. Zulke woorden geven inderdaad meer uitzicht en hoop dat het voorbijgaat. Zo zie je maar weer hoe belangrijk taal is en welke woorden je kiest. Het ‘tijdelijke abnormaal’ is nu weer een beetje verruimd naar wat ‘normaal’ is….nog niet zoals het was, maar toch …...
Ik hoop dat we elkaar weer kunnen ontmoeten vanaf 1 juli, tot 100 personen! Da’s best veel.


Ds. Diete Kits

 
 
Leeg en ruim  Leeg en ruim 

Een bevriende predikant schreef iets, ik las het…. en het was alsof het over mij, over ons, ging…..Ik deel het met u, enigszins toegeschreven op onze situatie:

Het was vreemd en bijzonder om in een lege kerk te staan.
We hadden alle diensten en bijeenkomsten afgelast.
Daar stond ik, toga aan, met al die stoelen, die me aangaapten.
Ja, er waren een paar mensen, koster, lezer, organist, cameraman, wat zangers.
Vreemd en bijzonder…we moesten voortdurend letten op die 1,5 meter….in die grote ruimte
Wij zijn nog gezond…en willen dat zo houden, geen anderen aansteken.
We denken aan mensen die ziek zijn. Wij kunnen de deur nog uit.
Denk aan wie geen bezoek mag ontvangen.
Toen ik daar stond maakte juist die lege kerk iets duidelijk.
Zo is het nu: veel valt weg, mensen kunnen er even niet zijn.
We kunnen elkaar niet aanraken, niet groeten met een handdruk, een kus, een schouderklop.
We moeten met de leegte om zien te gaan.
Er kwam ook iets anders bij me boven: een gevoel van ruimte.
Ruimte om te kunnen zeggen wat je moeilijk vindt en waar je onzeker en bang voor bent.
In de ruimte vielen alle grenzen weg.
Wat we ook denken, geloven of niet geloven, we zijn op elkaar aangewezen.
En we mogen er op vertrouwen dat er soms, als het er op aan komt, onvermoede krachten onder ons worden losgemaakt. Dat maakte die lege, ruime kerk me meer dan ooit duidelijk.
Wat deze tijd ook zal brengen….ik zie zoveel creativiteit, veerkracht, betrokkenheid en denk: we redden het wel en misschien wel méér dan dat…
Ds. Diete Kits
 
 
Vertrek ds. Gert Wybe van der Werff Vertrek ds. Gert Wybe van der Werff

Wij willen u middels dit bericht bijpraten over wat voor activiteiten wij hebben gedaan en in gang gezet hebben in verband met het vertrek van onze ds. Gert Wybe.

Maar allereerst 2 belangrijke data:
24 april is het afscheidsfeest van ds. Gert Wybe en Aart en op 26 april is de afscheidsdienst van de predikant. U komt toch ook?

Rondom het vertrek moeten dingen op korte termijn en op langere termijn (vervanging van Gert Wybe) geregeld worden.

Zoals gezegd willen we u informeren.
We (vertegenwoordigers uit de diverse werkgroepen van de kerkenraad*) zijn in gesprek geweest met beide predikanten.

Hierbij de uitkomsten van het gesprek:
 • De erediensten in 2020 zijn allemaal opgevuld.
 • De invulling van erediensten in 2021 is bijna klaar.
 • Er heeft een gesprek plaats gevonden met vertegenwoordigers van Smilde en Hoogersmilde. In dit gesprek hebben we verteld wat voor soort gemeente wij zijn en wat er speelt bij ons. Dit gesprek heeft in het verleden wel vaker plaatsgevonden, maar is de laatste jaren niet meer gevoerd. In deze gesprekken kijken we welke overeenkomsten er zijn en de verschillen en waar we samen kunnen optrekken of niet.
  Wij gaan ook een afspraak maken met de buren aan de andere kant, Assen.
 • Ds. Gert Wybe van der Werff heeft een overzicht gemaakt van zijn werkzaamheden. Uitgangspunt is dat de komende periode de erediensten en het pastoraat als meest belangrijke worden gezien. Met andere woorden…dat moet goed op orde zijn.
 • De werkgroep pastoraat gaat aan de slag met hoe het pastoraat in te vullen nu wij 1 predikant minder hebben. Ds. Diete Kits is beschikbaar voor het pastoraat in ‘crisissituaties’. D.w.z  dat zij (tijdelijk) consulent wordt voor de vacature van Ds. Gert Wybe van der Werff, conform de regels van de PKN, inzake situaties van ernstige ziekte en/of overlijden.
 • De diaconie neemt de werkzaamheden van ds. Gert Wybe van de Werff over als het gaat om de ZWO en het IDP (interkerkelijk Diaconaal Platform in MiddenDrenthe).
 • De meditatiegroep wordt de komende periode begeleid door Gerda Breukelaar.
 • Er is vervanging geregeld met onze buurgemeente Smilde als Ds. Diete Kits afwezig is.
 • De beide predikanten gaan in kaart brengen welke werkzaamheden ook gedaan kunnen worden door iemand anders. Een voorbeeld hierin is dat er veel ‘administratieve’ zaken gedaan worden door de predikanten bij het maken van een eredienst.
Deze werkzaamheden werden eerder wel door vrijwilligers gedaan en om 1 of andere reden is dat nu niet meer zo.
 • Er wordt een afspraak gepland met ds. J. Hommes, Ds. Diete Kits en Karin Kappen. Ds. Hommes is onze classispredikant. Deze afspraak is gebruikelijk als een predikant vertrekt.

We hebben uitgesproken dat we de komende periode u als gemeente regelmatig willen bijpraten. We vormen immers SAMEN de gemeente.

Daarnaast zijn wij bezig om op korte termijn onze visie voor de toekomst af te ronden. Dat zal een belangrijk onderwerp zijn op onze gemeenteavond op 22 april 2020, Dan gaan we samen met u aan de slag om te kijken wat voor gemeente we nu zijn en wat voor gemeente we willen zijn in bv. 2030.

Ik kan mij voorstellen dat u vragen heeft. Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Met een groet vanuit het hart, Karin Kappen (namens de gehele kerkenraad)

* Gerda Breukelaar (Pastoraat), beide predikanten, Hans van der Laan (Erediensten), Hieke Herben (Diaconie), Boele Siepel (Kerkrentmeesters) en Karin Kappen.
 
 
Vertrek van onze predikant Gert Wybe van der Werff Vertrek van onze predikant Gert Wybe van der Werff

U heeft het vast al gehoord. Onze predikant Gert Wybe van der Werff heeft een beroep aangenomen van de Streekgemeente Oost-Groningen.
Dat is heel fijn voor hem. Een volgende uitdagende stap op zijn levenspad als predikant.
En dat gaat natuurlijk ook wat voor onze gemeente betekenen. Wat precies….dat is nog onbekend. We hebben als kerkenraad in de vergadering van februari natuurlijk stil gestaan bij dit vertrek en wat dat voor ons betekent op korte en lange termijn. We volgen hierbij de procesadviezen van Protestantse Kerk Nederland. 
Dat betekent dat we op korte termijn een aantal dingen in gang gaan zetten.
 1. Vervanging zoeken voor een tiental diensten in 2020. Onze andere predikant Diete Kits heeft aangegeven om daar 5 van over te nemen. Voor die andere 5 wordt vervanging gezocht.
 2. De kerkenraad was al bezig om een visie te maken. Daar gaan we gewoon mee door. Dat geeft ons antwoord op de vraag: Wat voor kerk willen we zijn en hoe ziet dat er dan uit en welke activiteiten horen daar bij? Daar hebben we uw hulp ook bij nodig. Op de eerstkomende gemeenteavond zal dit dan ook worden besproken.
 3. We gaan contact opnemen met de buurgemeenten. Om hen te informeren en een vrijblijvend gesprek met elkaar.
 4. We gaan in gesprek met beide predikanten om te kijken hoe we de werkzaamheden de komende tijd gaan verdelen en oppakken. Want we willen dat alles zo goed mogelijk door draait.
 5. Er vindt in april een gesprek plaats met onze classis-predikant.

Zoals ik al schreef, dit zijn de activiteiten voor de korte termijn. Als de visie klaar is (zo rond de zomer) kunnen we aan de slag hoe we het vertrek van onze predikant definitief gaan opvullen.
En dan de vraag: wanneer gaat Gert Wybe van der Werff weg? Zijn laatste dienst is zondag 26 april. En er is een afscheidsfeest gepland op vrijdagavond 24 april. We zouden het fijn vinden als u deze data alvast vrij houdt.
In de dienst van 10 mei zal hij intrede doen in zijn nieuwe gemeente.
Ik kan mij voorstellen dat u vragen heeft. Neem gerust contact met mij op.
                                               Namens de kerkenraad met een hartelijke groet, Karin Kappen
 
 
Afscheid als predikant Afscheid als predikant

Na vele jaren blijkt ook deze voorganger een voorbijganger…. In deze maand, februari, ben ik 14 jaar geleden in Bovensmilde gekomen. Sindsdien heb ik heel veel goeds met u als gemeente mogen delen. Daarnaast waren er natuurlijk ook moeilijke dingen, dat is inherent aan dit werk. Dat ik na zo lange tijd dan toch vertrek is zeker niet omdat ik het hier niet (meer) naar mijn zin zou hebben, maar omdat ik nog graag een keer ergens opnieuw wilde beginnen.
Nu de felicitaties binnen stromen, vaak vergezeld van warme woorden, roept dat vele warme en dankbare gevoelens bij me op. We zullen hier nog één keer samen de Veertigdagentijd in gaan en één keer samen Pasen vieren. Een mooie afronding van de tijd alhier.
Donderdagmorgen 6 februari ontving ik de beroepsbrief uit handen van drie voorzitters van drie kerkenraden. Dat geeft al aan dat mijn nieuwe baan geen doorsnee baan als gemeentepredikant is, maar meer weg heeft van, zoals een vriendin het noemde, “een vliegende keep”. Het is de Streekgemeente Oost-Groningen die mij beroept. Daar binnen functioneren vijf deelgemeenten, waarvan twee mijn directe werkveld worden: 50% in de gemeente de Dollert, bestaande uit een aantal dorpen, die beurtelings kerken in Nieuweschans, Nieuwolda, Finsterwolde en Oostwold. De gemeente Oostwold was mijn vorige gemeente, maar deze maakt nu deel uit van een grote regio. Daarnaast ben ik voor 40% in dienst van de gemeente Winschoten. Dan heb ik nog 10% aan taken ten behoeve van de hele streekgemeente. Scheemda, Midwolda en Meeden vormen de overige deelgemeenten binnen dit verband, waarin in totaal nog drie predikanten en een kerkelijk werker als team opereren.
Het is voor mij ook een beetje thuiskomen in die prachtige streek, die Frank Westerman zo mooi “’de Graanrepubliek” heeft genoemd. Ik verwacht veel van wat ik aan ervaring in het werk in Bovensmilde heb opgedaan in deze geheel andere setting te kunnen gebruiken!
                                                                      
Met hartelijke groet, ds. Gert Wybe van der Werff
 
 
Vlaggen bij de kerk Vlaggen bij de kerk

U heeft inmiddels vast wel gezien dat bij de kerk aan de Hoofdweg een vlaggenmast is geplaatst.
Door beheer zijn de Nederlandse driekleur aangeschaft (met CPB) en de PKN-vlag. De kerkenraad is voornemens de PKN-vlag zo mogelijk elke zondag te laten wapperen. Echter dan hebben we wel menskracht nodig die de vlag op de zondag wil plaatsen aan de mast en na de dienst weer wil afhalen van de mast.
Onze vraag is dus: wie is bereid mee te doen met het verzorgen van het laten wapperen van de PKN-vlag! Laat het ons zo weten als u hieraan wel uw steentje wil bijdragen!
Hartelijke groet namens de kerkenraad,                                                                      
                                                                                                         
Hans van der Laan, scriba

 
 
Flessenactie 2020, levert al weer meer op dan in 2019 Flessenactie 2020, levert al weer meer op dan in 2019
Flessenactie in Bovensmilde levert al weer een hoger bedrag op
Zaterdag 4 januari was er samen met 'Wij zijn Bovensmilde (WZB)'  de flessenactie. We delen de opbrengst met WZB. Veel volwassenen en 20 kinderen verzamelden zaterdag om rond de klok van 9 uur bij de kerk aan de Hoofdweg. Bij de Poiesz Bovensmilde werden alle flessen verzameld (en ontdaan van de doppen; deze werden ingezameld voor de blindengeleidehonden) en ingeleverd bij de flessenautomaat. Ook zijn de flessen ingeleverd bij de LIdl en de Aldi. 
Rond 12:00 uur was alles ingeleverd, met een mooi resultaat. En om half 2 waren de laatste flessen geteld. De opbrengst van 2019 (€ 1.277,-) werd weer overtroffen. Dit keer werd ongeveer € 1.355,- opgehaald.
Wij schenken ons deel aan 'Stichting Het Vergeten Kind' en de 'slachtoffers van de aardbevingen op de Molukken'. Wij zijn Bovensmilde gaat haar deel aan activiteiten in Bovensmilde besteden en doet ook een donatie aan de 16+ jeugdsoos.
De 20 kinderen die geholpen hebben zijn dit jaar VIP voor alle jeugdactiviteiten van Wij zijn Bovensmilde. Zij hoeven dus geen entree te betalen. Binnenkort ontvangen deze kinderen een VIP-pas. Deze pas geeft ook 20 procent korting op deelname aan de Hel van Bovensmilde (inclusief shirt).
Het is fijn om samen te werken met WZB. Samen kunnen we meer dan alleen. Dat zie je terug in het bedrag en het grote aantal vrijwilligers. 
Ik wil iedereen bedanken die meegewerkt heeft en die flessen hebben gespaard. Top. Het nieuwe jaar had niet beter kunnen beginnen. 
                                                                                  
Met een groet vanuit het hart, Karin Kappen


Sparen voor ........ 2 goede doelen dit keer. We gaan de 50% van de totale opbrengst verdelen tussen de 'gevolgen van de aardbeving op de Molukken' en 'Stichting Het vergeten kind'. De andere 50 % is immers van Wij zijn Bovensmilde. Wij doen de actie immers met hen. 
Er waren meer doelen bij mij aangeleverd, in totaal 7. We (de kerkenraad) hebben bovenstaande keuze gemaakt om de volgende redenen:
- De gevolgen van de aardbevingen in de Molukken zijn enorm. Het is een ramp waar weinig aandacht voor is, maar die wel leeft in ons dorp. Zo hoorde ik onlangs dat er 100.000 mensen in de bergen leven met NIETS en angst voor nieuwe bevingen. En dat de mensen in het dorp daar grote zorgen over hebben. Stel u zich eens voor...je hebt niets en je woont in de natuur.....
- De flessenactie is een actie door kinderen (en natuurlijk ook volwassenen) en dus ook voor kinderen. In Nederland wonen heel veel kwetsbare kinderen die het moeilijk hebben. Ongeveer 100.000 kinderen groeien op in gezinnen waar van alles aan de hand is. Bij 55.000 kinderen gaat het zo mis in dat gezin dat zij niet meer thuis kunnen wonen. Het Vergeten Kind organiseert activiteiten en evenementen die een directe positieve invloed hebben op het leven van deze kinderen. Daarnaast richten we ons ook op duurzame, structurele verbetering van hun situatie. 
Twee hele goede doelen dus. 
U kunt nu al sparen. Wij halen de flessen bij u op op 04-01-2020 vanaf een uur of half 10. Graag bij de deur zetten en als we tijd hebben dan zullen we ook aanbellen. Als u de vaak vieze lege flessen niet in huis wilt hebben, dan kunt u zo nu ook al inleveren bij de Poiesz. Bij het inleverapparaat staat een 'doos' waar u de bon in kan doen. Die bonnen zijn ook voor ons van harte welkom.
                                                                                                         
Groet van Karin Kappen
 
 
Flessenactie 04-01-2020 Flessenactie 04-01-2020

Op zaterdag 4 januari komen we weer lege statiegeldflessen bij u ophalen. U krijgt natuurlijk nog wel een herinneringsbriefje. U kunt nu al wel vast gaan sparen. Want elke fles is geld waard en wij zullen dit ook weer gaan gebruiken voor goede doelen. 
Het is een goed gebruik om deze actie samen met 'wij zijn Bovensmilde' te doen. Dus de helft van de opbrengst is voor de kerk en de helft voor 'wij zijn Bovensmilde'.
Spaart u met ons mee? 
En wilt u mee helpen? Het kost u nog geen hele ochtend. Vele handen maken licht werk. En krijgt er wat voor terug....een lach van de ander, veel vrolijkheid en een goed gevoel omdat u meehelpt goed te doen. We zijn op zoek naar volwassenen en (klein)kinderen. De kinderen krijgen sowieso een extra cadeau...ze worden VIP en mogen gratis meedoen met enkele gave activiteiten in het dorp. 
                                                                                 
Groet vanuit het hart, Karin Kappen
 
 
Jubileumviering Molukse wijk Jubileumviering Molukse wijk

Op zondag 27 oktober werd het vijftigjarig jubileum gevierd van de Molukse wijk in ons dorp.
Als zusterkerk waren wij uitgenodigd en samen met mijn partner Aart woonde ik de feestelijke dienst bij in de Moluks Evangelische kerk. Na de “eigen dienst” voegden Jakob en Karin Kappen zich bij ons in Molo Oeko voor het vervolg van het programma.
Van oktober 1969 tot juli 1970 verhuisden honderd gezinnen van het voormalige kamp Schattenberg naar de Molukse wijk in Bovensmilde. Er werden tijdens de dienst 5 kaarsen aangestoken als symbolisering van de vijf generaties die sindsdien de wijk hebben bevolkt.
Ds. Mella Halussy legde in haar overweging met het getal 50 een verbinding met het Jubeljaar, waar de Israëlieten volgens het boek Leviticus aan gehouden waren elke vijftig jaar te vieren. Een jaar om het land braak te laten liggen en te leven van wat dit vanzelf voortbracht; een jaar waarin ieder zijn of haar financiële schulden werden kwijtgescholden; een jaar vooral om stil te staan bij wat de Heer de mensen allemaal heeft gegeven. Zo benadrukte ds. Halussy de dankbaarheid die op dit moment mag worden geuit. Er is in die vijftig jaar veel gebeurd dat pijn heeft gedaan: de komst naar Nederland destijds was niet gewild en velen voelden en voelen het nog als ballingschap. Er was de pijn van de acties in de jaren 70 van de vorige eeuw en er is het verdriet om het langzamerhand wegvallen van de eerste generatie. Maar bij en in dit alles heeft de gemeente altijd de nabijheid van God ervaren en dat is reden voor dankbaarheid.

Omdat wij waren uitgenodigd en het een moment van herdenken en ook vieren was is het gebruikelijk dat je niet met lege handen komt. En wat geef je dan iemand/iets die 50 jaar geworden is en vele gezinnen betreft. Iets voor de kerk? Iets voor de wijk? Wij, met dank aan de diaconie en de kerkrentmeesters, hebben besloten iets te doen voor de gevolgen van de verschrikkelijke aardbeving(en) in de Molukken. Veel mensen in de Molukse wijk hebben familiebanden in die regio. Daarom hebben wij € 250 aangeboden voor noodhulp. Het is in grote dankbaarheid aanvaard.

Daarna zijn wij met velen door de Molukse wijk gewandeld. Langs borden met verhalen. En wat zijn er een verhalen. Verhalen met een lach en een traan. De borden zijn een blijvend monument en ze zijn zeer zeker de moeite waarde om te lezen. Dus we moedigen u aan eens langs de verhalenroute te gaan en stil te staan om de verhalen te lezen. U zult vast dingen herkennen vanuit eigen ervaring.

Omdat de Molukse wijk dus 50 jaar bestaat zijn er lespakketten voor de basisscholen ontwikkeld. Wat een mooi initiatief.


De tentoonstelling over 50 jaar Molukse wijk is te zien in Molo Oekoe. Als u snel bent kunt u ook tot en met komende zondag 17 november de mooie tentoonstelling in de bibliotheek in de Nieuwe Kolk te Assen over de Molukse kerken in Nederland zien, “de Molukse kerk in de polder” genaamd. Er volgen in dit herdenkingsjaar, dat in 2020 verder doorloopt, nog meerdere activiteiten van het Comité 50 jaar Molukse wijk Bovensmilde.
Met een groet van Karin Kappen en ds. Gert Wybe van der Werff
 
 
Gezellige middag/avond voor gemeenteleden Gezellige middag/avond voor gemeenteleden

Weet u nog? Bijna 2 jaar geleden? Toen hebben we een gezellige middag gehad met elkaar, o.a. hebben we bingo gespeeld.
Na zo’n geslaagde middag te hebben gehad, vonden wij dit voor herhaling vatbaar en OPA wil ons hierin graag bij helpen door een gift te doen om dit te realiseren.
Wie heeft er zin om in een groepje ideeën op te doen en met elkaar een leuke middag te organiseren?? Zit u na het lezen van deze tekst boordevol ideeën, stuur dan direct een mailtje naar donna.appelo@gmail.com. Belt u liever? Geen probleem dat mag naar 06-46246820.
Een groet namens de kerkenraad, Donna Appelo

 
 
Samenstelling kerkenraad Samenstelling kerkenraad

Op zondag 14 juli hebben we al een afkondiging gedaan….de kerkenraad heeft weer ambtsdragers gevonden.
Om u allen het overzicht te geven volgt hieronder de samenstelling van de kerkenraad en ook de namen van degenen die afscheid nemen. 
 
 1. Hans van der Laan, scriba
 2. Nico Meilof, ouderling
 3. Andries Snippe, jeugdouderling en ouderling (uitbreiding van taken naar ouderling)
 4. Gerda Breukelaar, ouderling (nieuw)
 5. Michiel Hasslacher, ouderling coördinerende taken en bijzondere projecten (nieuw)
 6. Jakob Kappen, ouderling (aftredend)
 7. René Herben, ouderling (aftredend)
 8. Donna Appelo, college van diakenen, voorzitter
 9. Jan Post, college van diakenen, penningmeester
 10. Lammy Snippe, college van diakenen, lid
 11. Harry Janssen, college van diakenen (aftredend)
 12. Roel Vording, college van diakenen, lid
 13. Wilma Noorda, college van diakenen, lid (nieuw)
 14. Hieke Herben, college van diakenen, lid (nieuw)
 15. Olga Koning, college van diakenen (aftredend)
 16. Sjoerdje Vording, college van diakenen (aftredend)
 17. Boele Siepel, college van kerkrentmeesters, voorzitter
 18. Jeanet te Velde, college van kerkrentmeesters, penningmeester
 19. Renate Nagelhout, college van kerkrentmeesters, secretaris (nieuw)
 20. Piet Boer, college van kerkrentmeesters, lid
 21. Johan Pinkster, college van kerkrentmeesters, lid
 22. Karin Kappen, ouderling, voorzitter kerkenraad
Een hele lijst met namen. Dankbaar zijn we voor de toezeggingen en ook voor de energie die de aftreders hebben gegeven in het belangrijke stuk kerkenwerk.
Zoals het er naar uitziet willen we op 15 september de dienst van bevestiging en aftreding gaan houden.
En ook zijn we verheugd dat er een nieuwe pastoraal medewerker aan de slag gaat.
Mevr. G. van Sleen zal ook op 15 september 2019 worden geïnstalleerd.
 
Mocht u bezwaren hebben tegen de bevestiging van de nieuwe leden, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad.
Met een groet vanuit het hart en een fijne zomerperiode toegewenst, Karin Kappen

 
 
verslag van de grote synode vergadering april 2019 verslag van de grote synode vergadering april 2019
Verslag van de synode op 25-26 april 2019
Een tijdje geleden is er een brief op de kerkenraad binnengekomen of onze kerkenraad mensen beschikbaar wilden stellen als vaste vervanger van een synodelid van de PKN. Ds. van der Werff en ik hebben ons daarvoor aangemeld. En ik was gelijk aan de beurt. Dat betekende dat ik 25 en 26 april onze classis Groningen-Drenthe samen met 4 anderen moest vertegenwoordigen op de Generale Synode vergadering. In verband met een gemeenteraadsvergadering kon ik slechts 1 dag, de vrijdag.
Het was een bijzonder mooie ervaring. Samen met ongeveer 50 anderen hebben we vergaderd in Doorn, het nieuwe Hyde park.
Er is een verslagje van gemaakt door 1 van de leden van de classis. Ik neem delen daarvan over in dit verslag. 
(druk op de knop 'lees meer')
 
lees meer »
 
Bestrating pad naar kerk klaar Bestrating pad naar kerk klaar

Het zal velen van u niet ontgaan zijn: het toegangspad naar de kerk heeft een aangepaste bestrating gekregen. Die klus is op diverse dagen met vereende krachten geklaard.
De stenen zijn aangekocht met geld van het Drentse Landschap en het zand werd geschonken door de firma Koers.
De volgende gemeenteleden werkten mee aan de nieuw bestrating: Kelly van de Bult, Jan Piet Raaphorst, Hilco Bruggenkamp, Bert de Ruiter, Alex Raaphorst, Karel ’t Lam, Roelof van de Vosse, Henk Molema, Jans Vrieling, Jakob Kappen, Gerrit Appelo, Dirk Vos, Jacob Bouwsema, Jan Age Nicolai, Boele Siepel en Bernhard Arends.
 
 
Feest ! Feest !

15 mei 2019 is het 25 jaar geleden dat Diete Kits predikant is geworden. Wij willen samen met haar stil staan bij dit heugelijke feit. 
Dat gaan we doen op zondag 19 mei 2019. Diete zal zelf voorgaan tijdens deze dienst. Na de dienst zullen we onder het genot van koffie/thee met een gebakje Diete in het zonnetje zetten. 
Diete heeft er voor gekozen het niet heel groots, met bv. een receptie of een feest te willen vieren. Natuurlijk nodigen we wel een aantal mensen uit en zullen we op haar jubileum toosten. 
Diete heeft aangegeven niet een cadeau voor zich zelf te willen. Er zal daarom gecollecteerd worden voor een activiteit in het dorp. Wat dat precies zal zijn, kunnen we nu nog niet zeggen. Maar het zal zeker een goede bestemming krijgen. We komen hierop terug. 
Tot zover de eerste aankondiging. Dan kunt u deze datum alvast vrij houden.
Groet van Gert Wybe, Donna, Boele, Jakob Kappen, Hans en Karin
 
 
dankjewel dankjewel
Beste mensen,
De stichting Diabetes Type 1 en Topsport alias Diabetes Classic wil u allen heel hartelijk bedanken voor de bijdrage die ons is geschonken n.a.v. de flessenactie en de donatie van OPA.
Door uw bijdrage kan de stichting met ook de Diabetes Classic een aanzienlijk bedrag bijeen vergaren om Diabetes Type 1 - onderzoek naar genezing mogelijk te maken. In 2018 was dat ruim 19.000 euro; een geweldig bedrag! Daarnaast schenkt de stichting een gedeelte van de opbrengst aan bijeenkomsten en kampen van kinderen met diabetes type 1 om te leren omgaan met deze handicap. De derde schenking gaat naar jongeren met diabetes die ambitie hebben om topsporter te worden.
De Diabetes Classic, een toertocht vanuit Smilde, zal dit jaar op 19 mei plaatsvinden. Iedere fietser is van harte welkom; ook na kerktijd. Voor meer informatie zie www.diabetesclassic.nl 
Met een hartelijke groet, Piet Verschoor; voorzitter 
 
Flessenactie 2019 groot succes     Flessenactie 2019 groot succes    

Zaterdag 05-01-2019 was de flessenactie. Meer dan 27 volwassenen en 25 kinderen hebben meegeholpen met de actie. Het is een actie die door de kerk en Wij zijn Bovensmilde wordt georganiseerd en uitgevoerd. De opbrengst is dan ook voor de helft bestemd voor Wij zijn Bovensmilde. De andere helft is bestemd voor de doelen van onze kerk. Wij hebben een oproep voor een goed doel gedaan aan u allen...... Daarop is 1 reactie binnen gekomen: De Diabetes Classic waar Piet Verschoor aan verbonden is. Hij ontvangt de helft van onze opbrengst. De andere helft gaat naar KOP (Kiandutu outreach project).
En de kinderen mogen het komende jaar weer alle kinderactiviteiten in het dorp gratis bezoeken.....ze zijn VIP geworden. 
De totaal opbrengst is maar liefst....€ 1.269,00. Een enorm goed resultaat. En dat hadden we niet kunnen doen zonder de flessengevers en alle vrijwilligers. Het was een topdag waar veel mensen uit het dorp weer met elkaar hebben samengewerkt....geweldig. 
Karin Kappen
 
Privacy Privacy

Een tijdje geleden hebben we u geïnformeerd over de verandering van regels rondom de privacy. Eén van de onderdelen was het sturen van mail-berichten vanuit de kerk naar u. U kon daarvoor via de mail of via een 'groene' kaart toestemming geven. Er hebben al zo'n 80 mensen toestemming gegeven. 
Mocht u denken....ik wil ook toestemming geven.....dat kan nog steeds!. U kunt uw 'groene' kaart inleveren bij de kerk of bij Hans van der Laan. U kunt hem ook mailen en toestemming geven. 
scriba.pgbs@gmail.com
Groet van Karin Kappen

 
 
Uit het dagboek van een stoofje Uit het dagboek van een stoofje

Hoi.....ja, daar ga ik weer. Ik ga weer samen met iemand van de kerk naar iemand anders van de kerk. Oh oh, wat heb ik daar weer een zin in. Want als er aangebeld wordt zie ik altijd eerst een verbaasd gezicht. En daarna zie ik een blij gezicht. En dat is toch zo mooi. Het is dat ik geen emoties kan laten zien, maar anders......nou dan weet ik het wel. Blijdschap, misschien een traan, ontroering. Soms kom ik wel meerdere keren bij 1 iemand aan de deur. Ik word dan steeds door iemand anders gebracht natuurlijk. Ik 'logeer' steeds maximaal 1 maand bij mijn nieuwe 'eigenaar'. Totdat ik weer met hem/haar op pad ga naar iemand anders. 
Weet u al wie ik ben? Ik ben geen mens, maar een stoofje. Huh? Een stoofje? Ja.
Ik ben nu een paar jaar woonachtig in jullie mooie dorp. Ik ben hier gekomen omdat ik altijd een mooie boodschap breng. Ik word namelijk altijd gebracht naar iemand die gewaardeerd wordt door de brenger. Soms met een leuke kaart, soms met een cadeautje, soms alleen met woorden. Altijd met waardering. En dat vind ik zo leuk. En weten jullie wat zo grappig is? De ontvanger vindt het altijd niet nodig. Ik doe toch gewoon wat ik doe. Dat hoor ik zo vaak!!
En juist daarom is het wel nodig. Dat er eens hardop door iemand gezegd wordt dat de ander gewaardeerd wordt. Jullie mensen vinden dat moeilijk hè...complimenten....nou ik niet hoor. Op deze manier kom ik tenminste nog ergens.....ik heb al veel huizen gezien. Dus......ik ben benieuwd waar ik straks weer beland, en daarna, en daarna......Ik hoop ook in jouw kamer te mogen staan. 

Nou, ik stop....ik ga vast binnenkort weer op reis met een leuke boodschap!
Tot ziens!
Groetjes van Het Stoofje
 
 
Nieuw…..informatieboekje 2018 van onze gemeente Nieuw…..informatieboekje 2018 van onze gemeente

Beste gemeenteleden,
Als het goed is heeft u inmiddels het nieuwe informatieboekje januari 2018 ontvangen. Enkele gemeenteleden hebben 2 exemplaren ontvangen. Deze zijn dan bestemd voor uitwonende kinderen die nog wel zijn verbonden aan onze gemeente. Mocht het zo zijn dat u geen informatieboekje heeft ontvangen kunt u contact opnemen met Jakob Kappen, tel. 0592-412125/06-30870926.

Met een vriendelijke groet, Jakob Kappen

 

 
Flessenactie 2018 - groot succes Flessenactie 2018 - groot succes
Flessenactie 2018 groot succes
Zaterdag 6 januari 2018 was weer de jaarlijkse flessenactie. Ook dit jaar hebben we samengewerkt met 'Wij zijn Bovensmilde', jeugdwerk Bovensmilde. Dat doen we nu voor het tweede jaar en dat is erg fijn. Zo ontmoeten we tijdens een leuke activiteit elkaar en zetten we ons in voor het dorp. De opbrengst en de kosten worden 50/50 verdeeld. Het jeugdwerk heeft van alle kinderen die meegeholpen VIP's gemaakt. Dat betekent dat zij alle activiteiten gratis mogen bezoeken. Wat ontzettend leuk of niet dan. De opbrengst van de kerk gaat dit jaar naar de diabetes classis. Martijn Verschoor (ex-prof wielrenner in de ploeg met alleen maar sporters met diabetes) is daar het gezicht van. Op de website en Facebook is te zien hoe blij Martijn met dit bedrag is. 

En dan nu de opbrengst.......€ 1.228,50  (!!!!!!!)

Dank aan alle vrijwilligers (van de kerk en uit het dorp) => jong en oud. 

Met een warme groet van Karin Kappen en Jorn Hordijk (van 'Wij zijn Bovensmilde'-jeugdwerk Bovensmilde) 
 
 
Kort verslag kerkenraadsvergadering van 7 november 2017 Kort verslag kerkenraadsvergadering van 7 november 2017
Kort verslag kerkenraadsvergadering van 7 november 2017
De vergadering wordt geopend door ds. Diete Kits met een stuk van Claartje Kruijff, theoloog des vaderlands, 'liever even stilstaan dan stelligheid'. Na de vaste onderdelen komen de mededelingen vanuit de werkgroepen aan de orde. Besproken wordt de gang van zaken rond het avondmaal met wat er beter kan. De diaconie meldt dat vrijdag 15 december voor de voedselbank weer actie wordt gehouden bij de supermarkt. De diaconie komt met een voorstel over het gebruik van het avondmaalszilver. De kerkrentmeesters melden dat een nieuw boekhoudprogramma wordt aangeschaft, waarbij zonodig de administratie kan worden uitbesteed aan derden buiten onze gemeente. Aktie zal worden ondernomen om binnenkort de kerkklok weer op elke zondag te kunnen luiden. Verder komen enige praktische zaken aan de orde over de inrichting van de kerk.
De ouderlingen hebben met stagiaire Willemijn Piksen pastoraal overleg gehad met de pastorale medewerkers. De opkomst was heel goed. Gesproken is over de wijze van bezoek door de pastorale medewerkers. De classis houdt in haar huidige vorm op te bestaan. Op 30 november a.s. is de (afscheids)bijeenkomst van onze classis. Binnenkort is de 3e ronde van de behandeling van ordinanties met de voorgestelde aanpassingen daarop.
De flessenactie in januari willen we in samenwerking met Jeugdwerk Bovensmilde continueren.
De begrotingen van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen worden besproken. De vergadering gaat akkoord met deze stukken.
De voorgestelde opname van de informatie over de kerkenraad wordt besproken.
Karin Kappen sluit deze avond af.
                                                                                              
Hans van der Laan, scriba

 
 
Kort verslag kerkenraadsvergadering van 3 oktober 2017 Kort verslag kerkenraadsvergadering van 3 oktober 2017
Kort verslag kerkenraadsvergadering van 3 oktober 2017
De vergadering wordt geopend door ds. Gert Wybe v.d. Werff met een citaat uit psalm 25 n.a.v. de week van de eenzaamheid en gaat voor in gebed. Na de vaste onderdelen, waaronder wel en wee, bespreken we de mededelingen vanuit de diverse werkgroepen. De diaconie heeft zich aangesloten bij het Interkerkelijk Diaconaal Platform Midden-Drenthe (IDP). Namens het IDP neemt Gerard Glastra uit Beilen zitting in de “Adviesraad Minimabeleid”.
Aangaande de overgang naar de Hoofdweg heeft een slotoverleg plaatsgevonden met de diverse werkgroepjes inzake de overgang. De uitgaven voor inrichtingskosten en andere voorkomende kosten zijn binnen de begroting gebleven. De restwerkzaamheden worden door Beheer aangepakt.
De vrijwilligersavond wordt dit keer een zaterdagmiddag en wel 18 november a.s.
De voorgestelde wijzigingen in de PKN-kerkorde worden toegelicht en we kunnen daarmee instemmen. We stellen de agenda vast voor de gemeente-avond. We praten over de voleindingszondag van eind november.
De website van onze gemeente zal op een aantal plaatsen aangepast en ingevuld worden.
Hans van der Laan besluit de avond met gebed.
                                                                                             
Hans van der Laan, scriba

 
 
Nooduitgang Waterstaatskerk Nooduitgang Waterstaatskerk
Nooduitgang Waterstaatskerk
Afgelopen zondag werd me verschillende keren als koster gevraagd of de nooduitgangen in de Waterstaatskerk open zijn tijdens de dienst. We kunnen u geruststellen: deze zijn open. We hopen ze nooit te hoeven gebruiken maar voor u is het belangrijk dat u weet dat beide deuren tijdens de dienst open zijn.
Hartelijke groet, Géke van Sleen
 
 
Bericht van de stagiaire Willemijn Piksen Bericht van de stagiaire Willemijn Piksen
Bericht van de stagiaire Willemijn Piksen
In het vorige kerkblad heb ik een beeld geschetst van waar ik nou eigenlijk mee bezig ben in mijn stage. Een groot deel van de week zit ik echter achter mijn boeken of in college aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Daar volg ik vakken die dan weer te maken hebben met waar ik in Bovensmilde mee bezig ben. Op dit moment zijn dat: ’Vieren en Preken’, ‘Leren en Geloven’ en ‘Belijden in Theorie en Praktijk’.
In Leren en Geloven bespreken we bijvoorbeeld verschillende benaderingen in de godsdienstpedagogiek, maar ook heel praktisch behandelen we thema’s als: hoe zorg je dat je goed aansluit bij wat er leeft onder je doelgroep? Het is dan de kunst om de theorie te koppelen naar de praktijk en wat ik in college leer te verwerken in bijvoorbeeld mijn voorbereiding van de jeugdkerk. Te zoeken naar die koppeling is wat mij enthousiast maakt; om mezelf telkens weer de vraag te stellen: waar wordt die theologie uit boeken nu werkelijk relevant voor het werk in de gemeente? Want dat is waar het voor mij om gaat.
met een hartelijke groet,                                                                      Willemijn Piksen
 
 
Kort verslag kerkenraadsvergadering van 12 september 2017 Kort verslag kerkenraadsvergadering van 12 september 2017
Kort verslag kerkenraadsvergadering van 12 september 2017
Op deze eerste vergadering na de zomervakantie opent Diete Kits met het aanhalen van het overlijden van ds. Harry Kuitert, omstreden door zijn uitspraken in zijn boeken, en daarop leest zij lied 362. Na de vaste onderdelen, waaronder wel en wee, bespreken we de mededelingen van de diverse werkgroepen. De overgang naar de Hoofdweg is dan onderwerp van bespreking. De slotdienst in Het Kruispunt en de openingsdienst in de kerk aan de Hoofdweg zijn als fijne diensten ervaren. We bespreken welk deel van de kerkzaal we graag willen laten gebruiken door de gemeenteleden. Bij voorkeur gebruik van de stoelen en als deze bezet zijn de banken direct achter de stoelen. De zijkanten worden afgesloten en worden alleen bij grote drukte opengesteld. Benadrukt wordt dat het voor de voorgangers vervelend aanvoelt als gemeenteleden een stuk vanaf de stoelen in de banken plaats nemen (een gat laten vallen).
We noteren welke zaken beter kunnen en zullen met het S.D.L. daarover in gesprek gaan.
De gemeenteavond zal op 21 november gehouden worden. Verder willen we in de komende tijd een ”vrijwilligers” avond of middag organiseren, wel voor de gehele gemeente. We bespreken de gang van zaken van het volgende week te houden Heilig Avondmaal.
Piet Boer besluit de avond met het gedicht 'morgen is voor ons mensen verborgen'.
                                                                                             
Hans van der Laan, scriba

 
 
Bericht van de stagiaire Willemijn Bericht van de stagiaire Willemijn
Bericht van de stagiaire Willemijn

“Wat een mooie gemeente is dit toch!” Die gedachte is de afgelopen weken rond de overgang naar de Hoofdweg meerdere keren door mijn hoofd geschoten. Het is prachtig om te zien hoe deze gemeente een hechte gemeenschap vormt van actieve leden die zich inzetten om samen Gods kerk te kunnen zijn. Een gedachte die daarop volgt is dan meestal: “Wat een geluk dat ik hier mag stage lopen!” Ik merk dat ik hier de ruimte krijg om te ontwikkelen en te leren en om iets te kunnen betekenen. Inmiddels heb ik de gemeente al goed leren kennen. Door middel van gesprekken met gemeenteleden, interviews en observaties heb ik de gemeente in kaart gebracht op demografisch, sociaal-ecologisch, financieel en praktisch-theologisch gebied. Zo heb ik geprobeerd antwoord te geven op vragen als: wat leeft er in de gemeente? Is de kerk afgestemd op de behoeften van de directe omgeving? Komt de officiële theologie van de gemeente wel overeen met de geleefde theologie van gemeenteleden? Het in kaart brengen van de identiteit is van groot belang voor de gemeente. Zo kunnen we vervolgens kritisch naar onszelf kijken en tegelijkertijd trots zijn op wat we als gemeente in huis hebben. En de Protestantse Gemeente Bovensmilde heeft veel in huis! Mocht u nieuwsgierig zijn naar mijn bevindingen dan ga ik daar graag eens over in gesprek! Ook heb ik tot nu toe twaalf gemeenteleden bezocht met wie ik mooie gesprekken gevoerd heb. Het is een bijzondere ervaring als mensen je toelaten, niet alleen in hun huis (of aan hun ziekenhuisbed), maar in hun hele leven. Gedurende de rest van mijn stage zal ik nog meer bezoeken afleggen. Daarnaast werk ik nu toe naar drie kerkdiensten waarin ik voor zal gaan. De eerste kerkdienst zal zijn op 10 december dit jaar. Ik hoop jullie dan allemaal te zien! Ook ga ik de komende tijd aan de slag met het thema ‘leren geloven’, onder andere door mee te werken aan de jeugdkerk. Middels dit kerkblad zal ik u met enige regelmaat op de hoogte houden van mijn ervaringen in de gemeente, maar u kunt me natuurlijk ook altijd aanspreken als u nieuwsgierig bent.
Willemijn Piksen
 
Kort verslag kerkenraadsvergadering dinsdag 6 juni 2017 Kort verslag kerkenraadsvergadering dinsdag 6 juni 2017
Kort verslag kerkenraadsvergadering dinsdag 6 juni 2017
Diete opent met het lezen van Johannes 3:1-15. Aan het eind van dit moeilijke stuk drie vragen om over na te denken. Mogelijk kunnen de antwoorden als input dienen voor de bevestigingsdienst.
Na het rondje wel en wee wordt de vergadering voorgezet.
Volgens de organisatie van het ‘buurt ontmoetingshuis’ zouden we niet aanwezig zijn geweest bij de opening, maar Harry was er. Hij heeft zich alleen niet als zo danig kenbaar gemaakt. Zal nog even onder de aandacht gebracht worden bij het bestuur door Harry.
In deze vergadering wordt afscheid genomen van de aftredende ambtsdragers. Zondag 11 juni in de dienst zal de ambtstermijn officieel eindigen, maar nu worden betreffende personen allemaal persoonlijk bedankt voor hun inzet in de afgelopen periode. Ook wij (Taaytje en Bert Daling) dragen het stokje over aan Hans van der Laan. Dit is dan ook het laatste verslag dat wij voor u mogen verzorgen.
Werkgroep Erediensten heeft de paascyclus geëvalueerd. Diensten worden als positief ervaren. Ook hebben via de camera mensen deel kunnen nemen aan de diensten en ook vanuit die groep zijn er positieve reacties ontvangen. Mogelijk is het koor volgend jaar in deze vorm niet meer mogelijk. Er wordt al nagedacht over de invulling van volgend jaar.
Werkgroep Diaconie/ZWO heeft onze stagiaire Willemijn op bezoek gehad. Er is onder andere gesproken over het armoedebeleid. Het IKP is overgegaan in het Diaconaal Platform  en wordt het aanspreekpunt tussen kerk en burgerlijke gemeente.
Werkgroep Beheer kan meedelen dat de bouw aan de Hoofdweg op schema ligt, ondanks tegenslag van vochtproblemen. M.b.t. Ds. Dijkstrastraat zijn er geen ontwikkelingen.
Ook de werkgroep pastoraat heeft Willemijn op bezoek gehad. Zij zal een stuk opstellen dat te gebruiken is voor de pastoraal medewerkers.
De kerkenraad heeft ook positieve reacties mogen ontvangen over de onlangs gehouden  gemeenteavond, waar vooral aandacht is geweest voor de overgang naar de Hoofdweg. De  voorstellen over inrichting zijn besproken en inmiddels zijn de offertes omgezet in opdrachten. Binnenkort zullen de coördinatoren weer bij elkaar komen om de volgende stappen te bespreken.
Open deur………. Wat zit er achter?  is de sluiting van Johan.
Hartelijke groet, Bert en Taaytje Daling scriba’s
 
 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van mei 2017 Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van mei 2017
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 2 mei 2017
Deze week staat in het teken van 4 en 5 mei. Ds. Gert Wybe van der Werff leest een deel van een artikel uit Het Nieuw Israëlitisch Weekblad en een gedicht om ons er aan te herinneren dat we stil mogen staan bij de gebeurtenissen in WOII. Daarna gaat hij voor in gebed. Na het gebruikelijke rondje wel en wee  bespreken we de vacatures die nog steeds niet zijn opgevuld binnen de kerkenraad en het pastoraat. We spreken onze zorgen hierover uit. Op zondag 11 juni nemen we afscheid van een aantal PM-ers en ambtsdragers en worden twee ambtsdragers en een pastoraal medewerker bevestigd. De Paaskaars is bij de familie Karssen gebracht. Willemijn Piksen krijgt een half uur om inzicht te krijgen in ons (als kerkenraad) en de gemeente voor haar stageopdracht/scriptie. Zij doet dit aan de hand van een aantal vragen zoals; Wat is voor jou/jullie een belangrijk moment geweest in de historie van de gemeente of waar zijn we trots op, maar ook hoe zien jullie God en waarom is er kwaad in de wereld. Moeilijke vragen waar we met elkaar over hebben gesproken. Daarna worden de jaarrekeningen besproken. Op 18 mei worden de jaarrekeningen op de gemeenteavond gepresenteerd en de werkgroepen die zich bezighouden met de overgang naar de Hoofdweg hun plannen en voorstellen. De agenda treft u als inlegvel aan in dit kerkblad.
                                                                       Hartelijke groet, Bert en Taaytje Daling scriba
 
 
verslagen kerkenraadsvergaderingen maart en april 2017 verslagen kerkenraadsvergaderingen maart en april 2017
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 7 maart j.l.
Ds. Gert Wybe v.d. Werff verzorgt de opening en leest een tekst uit ‘De vrijheid van een christen’ van Maarten Luther, n.a.v. 500 jaar reformatie. De hervormers brachten de spiritualiteit terug bij de burger (leken). Aan de hand van deze tekst geeft ieder zijn persoonlijke gedachte hierbij. We doen het gebruikelijke rondje wel en wee, behandelen de ingekomen stukken en stellen de agenda vast. Vanuit de werkgroepen wordt een aantal punten doorgenomen. O.a. is de werkgroep erediensten bezig om  een aantal speciale diensten te organiseren, u kunt het t.z.t. allemaal lezen in het kerkblad of op de website. De ZWO heeft een milieubox geplaatst in de kerk. Hierin kunnen doppen, viltstiften, pennen, toners etc. worden gedaan. De ZWO gaat met een aantal vrijwilligers een Fancy Fair organiseren als afsluiting van ‘Het Kruispunt’. De kerkrentmeesters zijn druk geweest met de begroting en de gebouwen in de breedste zin van het woord. Er worden een aantal namen aangedragen van mensen die de paaskaarsen krijgen. Vanuit de synode (Kerk 2025) wordt om consideraties gevraagd over de nieuwe kerkstructuur. Er wordt nagedacht en gesproken over ‘het dilemma’ u weet wel  de ‘kapotte’ auto. Op 11 mei gaan we de jaarlijkse bezinningsavond voor de kerkenraad houden. Binnenkort komt Willemijn Piksen stagelopen. U heeft het kunnen lezen in het kerkblad. We sluiten om stipt 22.00 uur de vergadering.
 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 4 april 2017

Ds. Diete Kits opent met een overdenking: Gaandeweg naar Pasen, wat kan dit voor een ieder persoonlijk betekenen. Na het rondje wel en wee gaan we over op het zakelijke deel van de vergadering. De bestemming van de Paaskaarsen wordt besproken. De diaconie doet kort verslag van hun laatst gehouden vergadering. Wat kunnen we als kerk betekenen voor het ‘inloophuis’ aan de J. de Walstraat 3. Op 11 mei worden de enveloppen geopend met de biedingen op ‘Het Kruispunt’ aansluitend vergadert het college van kerkrentmeesters. Op 18 mei wordt er een gemeenteavond georganiseerd waarin de verkoop van ‘Het Kruispunt’ aan de orde komt. De nieuwe opzet van pastoraat wordt besproken. In het eerstvolgend overleg met de PM-ers zal dit worden uitgelegd. Daarna wordt de gemeente geïnformeerd. De kerkenraad gaat akkoord met het voorgestelde. De projectgroepen zijn druk met de inrichting en overgang naar de kerk aan de Hoofdweg. Het standpunt van de kerkenraad t.a.v. Kerk 2025 (reorganisatie van de classes) wordt besproken. De vacatures voor de kerkenraad zijn nog niet allemaal ingevuld. De bevestigingsdienst is gepland op 11 juni.
Bert en Taaytje Daling, scriba’s 
 
 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van februari 2017 Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van februari 2017
Kort verslag kerkenraadsvergadering 7 februari 2017
Diete opent met de vraag: wat is je relatie met God? Na het lezen van een gedeelte uit “kerk van de toekomst”, licht iedereen zijn eigen beleving toe. Na het gebruikelijke rondje wel en wee gaan we door naar de ingekomen stukken. Dr. René de Reuver, scriba van de PKN, heeft een open brief geschreven (gepubliceerd in diverse dagbladen) met als titel ‘Vreest niet’, dit n.a.v. zijn interview in het dagblad Trouw op oudejaarsdag. Het interview, over zijn eerste half jaar als scriba van de Protestantse Kerk, heeft nogal wat stof doen opwaaien. Met name de uitspraken over de islam leidden tot discussie: getuigen deze niet van een veel te naïeve en rooskleurige interpretatie van de islam? De vele reacties laten zien dat veel mensen zich zorgen maken over de uitwerking van de islam. Deze brief zal samengevat op de website en in het kerkblad worden geplaatst. De herindeling van de classes wordt besproken. De vraag van de kerkenraad is hoe de verbinding met de kerken blijft bestaan, we zijn hier bezorgd over. Verder kunnen we instemmen met het voorstel.
De kerkrentmeesters hebben een plan van aanpak gemaakt voor wat betreft ‘Het Kruispunt’. Zij zullen u hierover zelf informeren. Voor de opvolging van de voorzitter van de diaconie, één diaken en de scriba zijn enkele namen ontvangen. Een kleine werkgroep gaat hiermee aan de slag. De ‘Plaatselijke commissie voor kerkgebouw Hoofdweg’ heet nu Culturele Commissie Waterstaat kerk Bovensmilde en is nu officieel opgericht. Voor meer informatie verwijzen we naar de website en FB. De kerkenraad heeft ingestemd met de komst van een stagiaire, mevrouw Willemijn Piksen. Zij komt voor een periode van ongeveer 13 maanden diverse opdrachten vervullen voor haar master aan de RUG waar zij Theologie studeert. De opdrachten, c.q. onderwerpen zijn doorgenomen met de kerkenraad en zij kunnen zich daarin vinden (preken, pastoraat, jongeren, onderzoek rondom geloofsbeleving, verhuizing en divers). Ds. Kits zal optreden als haar begeleider en heeft eind februari een gesprek met haar. Zij zal voor ongeveer 8 tot 10 uur per week werkzaam zijn. We bespreken met elkaar ‘Het  dilemma’ u weet wel, de kapotte auto die gerepareerd moet worden. Een aantal mensen is bezig om dit verder uit te werken.
Hartelijke groet, Bert en Taaytje Daling scriba
 
 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 3 januari jl. Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 3 januari jl.
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 3 januari jl.
De opening wordt verzorgd door ds. Diete Kits. Zij leest “de dromer”. Misschien kunnen de mensen ooit in vrede leven. En een gedicht van Freek de Jonge: Wees niet bang. We bespreken de afgelopen diensten en de diensten die in het verschiet liggen. Unaniem zij we het erover eens dat we mooie waardevolle kerstdiensten hebben gevierd. Vooral ook het koor in de kerstnachtdienst werd  gewaardeerd. Maar nu de feestdagen achter de rug zijn ligt er een nieuw jaar voor ons opgerold waarin veel belangrijke gebeurtenissen ons te wachten staan. Vanaf 10 januari vindt u de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer in uw brievenbus of mailbox. Wilt u de enveloppen weer klaar zetten zodat de vele vrijwilligers niet voor niets - of meerdere keren-  bij u langs hoeven om uw toezegging weer op te halen? Namens het college van Kerkrentmeesters alvast bedankt voor uw medewerking en uw bijdrage! Op vrijdag 20 januari wordt de Nijjoarsvisite gehouden, vanaf 19.45 uur bent u welkom in Het Kruispunt. De concept gebruikersovereenkomst met Stichting Het Drentse Landschap is opgesteld en wordt besproken. Met een enkele aanvulling of vraag gaat het college van kerkrentmeesters aan de slag. Een afvaardiging van de overgang werkgroepen en de coördinatoren hebben een bezoek gebracht aan SDL. Afgesproken is dat er tweewekelijks een nieuws up-date komt via de bekende kanalen. Namens de kerkenraad bezoekt een ouderling de bijeenkomsten van Stichting Duurzaam Bovensmilde. Zoals ieder jaar treden er weer een aantal ambtsdragers af. In het volgend kerkblad treft u een inlegvel waarop u namen kunt zetten voor de betreffende functies van scriba, ouderling, diakenen en PM-ers. Denkt u er alvast over na wie volgens u geschikt is voor een functie of misschien wilt u zelf wel een stokje overnemen?
                                                                                              Hartelijke groet van uw scriba
 
integriteit en respect integriteit en respect
Integriteit en respect    
Dit zijn de woorden die de PKN in de synoderapporten over de Islam (2010 en 2013) gebruikt. Integriteit staat voor de geloofsovertuiging dat Gods liefde zich in Christus, onze Heer en Verlosser, laat kennen. Respect staat voor de bereidheid om de ander naar zijn diepste en beste overtuiging te leren kennen en te respecteren.
Vanuit deze houding roepen deze synodale documenten ons op om moslims niet uit de weg te gaan, maar om elkaar te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan over de wederzijdse noden, zorgen en angsten.

De scriba van de PKN, ds. René de Reuver heeft alle kerkenraden een brief geschreven en een oproep gedaan om met ‘elkaar’ in gesprek te gaan over het onderwerp.
Dat hebben we ook binnen onze kerkenraad gedaan. Wij willen deze brief met u delen en hebben het daarom op de website van de kerk geplaatst (zie bij lees meer) . Ik wens u allen een fijn gesprek over dit onderwerp met wie dan ook.

Namens de kerkenraad
Karin Kappen
 
lees meer »
 
nieuwjaarsvisite 2017 nieuwjaarsvisite 2017
Verslag nieuwjaarsvisite
Op vrijdag 20 januari was het weer zover. De jaarlijkse nieuwjaarsvisite in “Het Kruispunt”. De laatste in dit gebouw. Er waren ongeveer 40 personen aanwezig.
We begonnen met knieperties en rollegies gebakken door Piet Hein Boer. Andries Snippe trakteerde ons op zelfgemaakte truffels en opende deze avond op zijn eigen wijze.
We wilden het deze avond anders doen dan normaal dus hadden we een aantal mensen uitgenodigd om iets te vertellen.
Jaap Hoogeveen vertelde als eerste iets op boeiende wijze over de tijd dat hij organist was.
Toen was het de beurt aan Lammy Snippe en Jan Pieter de Vries. Zij kwamen in stijl op en vertelden over het werk van de SIRW (Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer).
De borrel en de hapjes gingen rond en was het de beurt aan Géke van Sleen en Gré Suurd. Zij wilden een geheim onthullen over Jan Age Nicolai wat niet gelukte omdat ze dit gedicht zelf bedacht hadden.
Vervolgens werd de microfoon gegeven aan Gerrit Appelo, op sprekende wijze kwam zijn werk en de voedselbank voorbij.
Prachtig waren hierna de verhalen en de zang van Jan de Boer. Tenslotte nam Luuk Timmermans ons mee naar vroegere tijden en vertelde over de bouw en verbouw van “De Wiek”.
Na nog een borrel en een hapje sloot Andries deze avond en konden we terugzien op en zeer geslaagde avond.
Namens de cie.: iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.
                                                                                   Piet Hein, Dirk, Andries, Géke en Gré
 
 
 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 6 december 2016 Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 6 december 2016
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 6 december 2016
De opening wordt deze keer verzorgd door ds. Gert Wybe v.d. Werff, hij geeft een korte uitleg over het meest bekende kerstlied ‘Stille nacht, Heilige Nacht’. Daarna zingen we lied 433. Een goede gewoonte binnen onze kerkenraad is het rondje wel en wee. Zo delen we met elkaar wat ons persoonlijk bezig houdt. Nog een goede gewoonte is geworden het delen van het ‘stoofje’. Wij hebben het losgelaten en de stoof circuleert nu door de gemeente en de eerste positieve reacties zijn binnen.  We bespreken de afgelopen diensten en de diensten die in het verschiet liggen. ‘Onze Opdracht ‘ uit Dwingeloo verleent haar medewerking aan de Kerstnachtdienst. De voorbereidingen zijn in volle gang. Ook dit jaar verzorgt de familie Brink de lekkernijen voor- en na de dienst. Op zondag 1 januari zal de dienst om 10.30 uur beginnen. De verpachting van een stuk landbouwgrond van de diaconie is voor 4 jaar gegund aan Jeroen Meilof. Twee leden zijn naar de diaconale dag in Utrecht geweest en hebben daar deelgenomen aan diverse workshops. Op 17 december wordt er weer ingezameld bij de Poiesz t.b.v. de voedselbank Midden Drenthe. Het college van kerkrentmeesters heeft het KKG opdracht gegeven voor de start van de verkoop (bij inschrijving) van ‘Het Kruispunt’. Inmiddels is in opdracht van SDL de fa. Koers het bijgebouw aan de Hoofdweg aan het slopen. Op 14 december komen de coördinatoren en de leden van de subgroepen weer bij elkaar om de verhuizing naar de Hoofdweg in goede banen te leiden. In juni treden een aantal kerkenraadsleden af waaronder de scriba’s, een aantal diakenen en kerkrentmeesters. Wacht niet af, maar meld u/je spontaan aan om onze kerkenraad op sterkte te houden!. Namens de kerkenraad wensen wij u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2017 toe.
 
 
Denken in mogelijkheden Denken in mogelijkheden
 
Verslag van de kerkenraad juli 2016 Verslag van de kerkenraad juli 2016
Kort verslag kerkenraadsvergadering van 5 juli
lees meer »
 
gemeenteavond verslag voorjaar 2016 gemeenteavond verslag voorjaar 2016
Kort verslag van de gemeenteavond gehouden op 19 mei jl.
lees meer »
 
Verslag van de kerkenraad juni 2016 Verslag van de kerkenraad juni 2016
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering 7 juni 2016
lees meer »
 
Verslag van de kerkenraad november 2015 Verslag van de kerkenraad november 2015
Een kort verslag van de kerkenraadsvergadering van november 2015.
lees meer »
 
verslag van kerkeraad oktober 2015 verslag van kerkeraad oktober 2015
Verslag kerkenraad oktober 2015
lees meer »
 
 

Oud Papier Actie
datum en tijdstip 03-10-2020 om vanaf 9.00 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

activiteiten
datum en tijdstip 05-10-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.