PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
dienstenmarkt lijst dienstenmarkt lijst
Krentenbrood Groot 10,- klein 6,-   Bestellen 0f opgave bij'.
fam. Boer tel: 412381 Email. lboer@tive.nl
 
Stamppotbuffet 17.30 inloop tg,oo maalti d Datum 20 maart
Max. 12 personen LVOL VOL
Datum 3 april
Max 12 personen
VOL VOL VOL
Boerheem 7
Kosten 13,50
 
Havermoutkoekjes Naturel, kokos of chocolade 8 voor 2,25 voor 5,- Worden thuis bezo d Bestellen bij Karin kappen
Tel± 06 30125 900 SMS of a
 
Taxi rijden, Vervoer Familie of ziekenhuis 0,25 c per eter   Contact persoon:
Harry Janssen Tel: 413214
Email. har           @hotmail.com
 
   
Borduurwerk en kaarten Voor geboorten, kinderkamer, Alphabet enz div. prijzen Informatie: frieneke Dik tel:482583  
Gebreide sokken en nkleert es Sokken vanaf 2,50 Poppenkleertjes vanaf 4,50   Mevr. A. Venema
Hoofdwe 133 tel: 413678
 
Haakwerk Poncho's,
Omslagdoeken en bab dekent es
div. prijzen   Tjitske Bijlsma
Schoolstraat 3a tel:4145SO Email itskebi Isma@hotmail.com
 
Italiaanse maaltijd 13 maart a nvan 8. Aantal personen Max 12 Kosten IS, - pp Plaats: recreatiezaal Walhof opgeven bij: Harry Nieman tel: 412080 voor 12 maart Email famnieman49@hetnet.nl  
Erwtensoep- Snert Iliter 4,- Bestellen op
16 of 17 maart
Afhalen op
20 of 21 maart
Bestellen bij: Jantje Appeldoorn tel: 414578
Rozenstraat 93
Email appeldoorn93@hetnet.nl
 
Vegetarische Linzensoe 1 liter 3,- Bestellen op:
60f 7 april
Aftalen op
100f lla ril
 
  • Spelletjes doen
  • Voorlezen, samen een boek of krant
  • Wandelen bij mooi weer
-Opfriscursus
Voor ouderen Voor jong en/of ouder
Voor ouderen
Voor jong of ouder
Vrije gift voor onze actie
Ale activiteiten ongeveer 1 uur Informatie en opgeven bij: Wilma Noorda, tel: 06 57 844940 wilma.school@gmail.com of
Joop Kant tel: 412943
.kant@live.nl
Concert licht-klassiek door:
"Con Amore"
Waterstaatskerk Bovensmilde Zondag 29 maart
Aanvang 15.00
Zaalo en 14.30
Kosten
Richtprijs 8,- euro
U Krijgt een kopje koffie of thee met wat lekkers bij en na afloop een drank e
Wees creatief maak zelf uw kaarten Gestanste figuren vele afbeeldingen ktdoor:
Marianne
Ris ns-             ens
2 stuks 0,60 met enveloppe 1,- Te bestellen bij:
Wilma Noorda tel: 06 57844940 of bi "Atelier Marianne*
Gebruik rollator Max 2 maanden   Vrie ift Joo Kant 412943
Schilderijen, er zijn nog enkele schilderijen     Kosten 75, -
Waarvan 50,- naar geen druppel" en
25, - voor de kosten
Info, Hennie Riepma 061732 93 039
                     
           
   
     
 

U kunt ook een gift geven (aftrekbaar van de belasting) op NL 43 Rabo 03737 36 401 T.N.V. Diaconie PGB "Een Druppel"

 
 
Dienstenmarkt 2020 Dienstenmarkt 2020
Op 1 maart a.s. de eerste zondag van de 40-dagentijd, start weer de jaarlijkse dienstenmarkt.
De opbrengst van de dienstenmarkt dit jaar is voor "Stichting een druppel".
De Stichting heeft tot doel op kleine schaal materieel en financieel hulp te verlenen aan kanslozen en kansarmen in de Molukken en andere gebieden in Indonesië. Jan Hazenberg zet zich in voor deze Stichting en is op 1 maart aanwezig om ons voor te lichten.
Er zijn al enkele diensten bekend, waaronder weer de heerlijke krentenbroden en de havermoutkoekjes, ook weer eten bij de fam. Boer. Op 29 maart wordt er weer een concert gegeven, maar er kan nog meer bij.
Op 1 maart kunt u diensten aanbieden, maar ook diensten afnemen.
Wij zien u graag op 1 maart.
 
 
Stichting ''Een Druppel” Stichting ''Een Druppel”

De Stichting heeft ten doel op kleine schaal materieel en financieel hulp te verlenen aan kanslozen en
kansarmen in de Molukken en andere gebieden in Indonesië. 
Het geven van financiële steun voor scholing vanaf basisonderwijs tot hoger onderwijs, alsmede het verlenen van hulp aan zeer arme gezinnen in materieel opzicht zoals medicijnen, ziekenhuisopname, kleding, voeding, enz. Scholen worden geholpen aan leermiddelen en tevens indien nodig verbeteringen aan schoolgebouwen en leslokalen. Ook de kinderen van het kinderhuis "Kaleb” in stad Ambon kunnen al jaren rekenen op steun van de Stichting. De hulp die verleend wordt is een          "on-line”-hulp, een directe hulp, zodat alle giften voor 100% worden besteed. Alle giften zijn aftrekbaar van de belasting. Een druppel op een gloeiende plaat? Elke druppel is voor hen een steun in de rug om verder te gaan. Daarom heeft de Diaconie besloten om de collecte in de Kerstnachtdienst van 24 december te bestemmen voor Stichting ''Een Druppel”.
 
 
Einde project KOP (Kiandutu Outreach Project), start project 'Een Druppel' Einde project KOP (Kiandutu Outreach Project), start project 'Een Druppel'
ZWO-Jeugdkerkdienst 3 november
In deze dienst hebben we ons project KOP (Kiandutu Outreach Project) beëindigd.
We mochten de afgevaardigde Mevr. Jannie Meijer en Margriet van Waveren een cheque overhandigen van € 2.846,25 (In 2018 hebben we reeds € 2.338,13 overgemaakt).
Wat het totaalbedag brengt op € 5.184,38.
De dames bedankten ieder voor dit hele mooie bedrag en wenste ons succes met ons nieuwe project.
Namens het bestuur van de ZWO, IEDEREEN die heeft meegewerkt dit prachtige bedrag bij elkaar te brengen HARTELIJK DANK.
Ons nieuwe project:
“Stichting Een Druppel” die tot doel heeft kleinschalige hulp te verlenen op de Molukken en andere gebieden in Indonesië aan de kansarmen.
Dhr. Jan Hazenberg gaat daar zeer regelmatig naar toe en elke euro geschonken wordt geheel voor dit doel gebruikt.
Wilt U een financiële bijdrage geven dan kan dat op:
Rekening  NL43 RABO 0373 7364 01. Diaconie Protestantse gemeente t.a.v. Een Druppel.
Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting.                                                                

Groeten namens de ZWO-commissie, Joop Kant


Bedankbrief namens KOP
Ik heb het ontzettend gewaardeerd dat jullie KOP deze gelegenheid hebben gegeven om KOP kenbaar te maken.
Samen met Margriet Wijnveen en Alie Valk (ambassadeurs van KOP) hebben we de diensten de afgelopen keren bijgewoond. Jullie oprechte interesse en steun hebben ons geraakt. Met dit fantastische bedrag kunnen we weer heel veel betekenen voor hen die het niet zo hebben getroffen.
Jullie zijn voor mij een warme gemeente, waar ik met veel plezier ben geweest.
Dank jullie wel, hartelijke groet namens KOP.
                                                                                                         
Jannie Meijer-Martens

 
 
milieuflat milieuflat
De milieuflat staat nu in de Waterstaatskerk in Bovensmilde
De milieuflat staat er nu ruim een jaar, veel mensen weten hem te vinden. Er wordt veel ingeleverd en wij zorgen dat het naar het verzamelpunt gaat. Nog even ter herinnering:
Wat kan er allemaal in de milieuflat?
Postzegels, enveloppen met postzegels en ansichtkaarten
Inktcartridges en mobiele telefoons
Lege pennen en stiften
Plastic doppen
Alle ingezamelde goederen zijn recyclebaar en de opbrengt is bestemd voor diverse goede doelen:
1. Kerk in Actie (postzegels e.d inktcartridges en mobiele telefoons)
2. Stichting naar school in Haiti (lege pennen en stiften)
3. Stichting Bultersmekke (doppen)

Op dit moment staan er 4 grote vuilnis zakken met doppen, 1 schoenendoos met viltstiften en balpennen, 1 doos met cartridges, een kleine doos met mobiele telefoons en een grote doos met kaarten en postzegels. De ZWO-commissie beveelt de milieuflat van harte bij u aan en rekent op uw bijdrage. 

Milieu flat, nieuws per 09-05-2019
Dhr. Harry Janssen neemt per 1 juni het beheer van de milieu flat over.
Nog even wat mag in de milieu flat:
Postzegels en ansichtkaarten
Flessendoppen
Balpennen en viltstiften
Cartridges en mobieltjes (geen opladers)
Geen:
Theezakjes meer
Batterijen
 
 
Postzegels en kaarten Postzegels en kaarten
Bedankt
In het vorige kerkblad kon u lezen dat u uw postzegels en kaarten in de daarvoor bestemde Milieubox bij de ingang van de kerk kunt inleveren. Ruim 30 jaar heeft de familie Daling dit voor Kerk in Actie gedaan. Namens de ZWO-commissie heeft de voorzitter hun hiervoor bedankt en een boeket bloemen overhandigd.
Komt u niet in de kerk maar wilt u wel postzegels en kaarten inleveren, dan kunt u hiervoor nog steeds terecht bij de familie Daling.
Joop Kant
 
 
Kamerconcert van 24 maart door het gelegenheidsensemble “Con Amore” Kamerconcert van 24 maart door het gelegenheidsensemble “Con Amore”

Het was een heel mooi concert, goed bezocht en er hing een zeer ontspannen sfeer. Bij binnenkomst en in de pauze een kopje koffie of thee met een lekkernij en na afloop was er gelegenheid om met elkaar te praten onder het genot van een drankje. Alle medewerkers hartelijk dank voor hun inzet.
De opbrengst was € 500,--  later werd er nog € 20,-- overgemaakt zodat de totale opbrengst uitkwam op € 520, --. Van onze ambassadeur in Bovensmilde van de KOP hebben we een compliment gehad over het zeer hoge bedrag.
Iedereen hartelijk dank, ZWO-commissie
 
 
nieuws ZWO giften

nieuws ZWO giften
Gift van vrouwenvereniging H.V.G. voor de KOP
De vrouwenvereniging H.V.G. had een kleine munten potje. Op 6 februari hebben ze geteld en er bleek € 50,-- in te zitten. De dames besloten het geld over te maken aan de KOP (Kiandutu Outreach Project) het project van de ZWO.

Dames namens de ZWO en KOP hartelijk dank, Joop Kant


Diaconie
In de afgelopen januarimaand hebben wij als Protestantse Gemeente van Bovensmilde bijna
€ 2.400,-- overgemaakt naar de Stichting KOP  voor de bewoners van Kiandutu.
Dit was de opbrengst van de dienstenmarkt 2018 zoals die door de Z.W.O.- commissie is opgezet.
De Stichting KOP heeft inmiddels een bedankbrief gestuurd die wij graag met u willen delen.


Bergen, 6 februari 2019
Beste donateur,
Hartelijk dank voor de fantastische gift die we onlangs mochten ontvangen voor KOP. We zullen u op de hoogte houden, door middel van de nieuwsbrieven (2x per jaar) over de voortgang van KOP. Het is geweldig om te merken in hoeveel harten ons mooie project leeft en dat we jullie ook op de hoogte kunnen houden. Nogmaals dank namens de bewoners van KIANDUTU en het bestuur van KOP.
Hartelijke groet en dank, asante sana
Jannie Meijer-Martens


 
 
 

Oud Papier Actie
datum en tijdstip 03-10-2020 om vanaf 9.00 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

activiteiten
datum en tijdstip 05-10-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.