PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
nieuws ZWO giften

nieuws ZWO giften
Gift van vrouwenvereniging H.V.G. voor de KOP
De vrouwenvereniging H.V.G. had een kleine munten potje. Op 6 februari hebben ze geteld en er bleek € 50,-- in te zitten. De dames besloten het geld over te maken aan de KOP (Kiandutu Outreach Project) het project van de ZWO.

Dames namens de ZWO en KOP hartelijk dank, Joop Kant


Diaconie
In de afgelopen januarimaand hebben wij als Protestantse Gemeente van Bovensmilde bijna
€ 2.400,-- overgemaakt naar de Stichting KOP  voor de bewoners van Kiandutu.
Dit was de opbrengst van de dienstenmarkt 2018 zoals die door de Z.W.O.- commissie is opgezet.
De Stichting KOP heeft inmiddels een bedankbrief gestuurd die wij graag met u willen delen.


Bergen, 6 februari 2019
Beste donateur,
Hartelijk dank voor de fantastische gift die we onlangs mochten ontvangen voor KOP. We zullen u op de hoogte houden, door middel van de nieuwsbrieven (2x per jaar) over de voortgang van KOP. Het is geweldig om te merken in hoeveel harten ons mooie project leeft en dat we jullie ook op de hoogte kunnen houden. Nogmaals dank namens de bewoners van KIANDUTU en het bestuur van KOP.
Hartelijke groet en dank, asante sana
Jannie Meijer-Martens


 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.