PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Stand van zaken opvolging kerkenraad en pastoraal medewerkers Stand van zaken opvolging kerkenraad en pastoraal medewerkers

Even weer een update over de vacatures.
Er komt schot in de zaak. Zo het nu lijkt zijn er een aantal vacatures opgevuld.
Voorzitter kerkenraad: Karin Kappen wil een tweede termijn gaan doen.
Voorzitter diaconie: Donna Appelo heeft te kennen gegeven deze functie te willen vervullen.
Ouderling: René Herben wil dit ambt graag op zich nemen.
Pastoraal medewerkers: Hilly van de Bult en Ina Postma gaan stoppen. Klaasje Rispens en Martha Olijve willen meer gemeenteleden bezoeken. Nieuwe pastoraal medewerker worden Erwin Snippe, Jeroen Meilof en Gerda Breukelaar. Ook zijn of gaan we nog in gesprek met 2 andere mensen.
Voorzitter kerkrentmeesters: Boele Siepel neemt dit ambt op zich.
Secretaris kerkrentmeesters: Er is al iemand die in principe heeft toegezegd, maar vanwege gezondheid stellen we het uit naar september. Wordt vervolgd.
Penningmeester kerkrentmeesters: Ook hier zijn we in gesprek met kandidaten. De eerlijkheid gebied ons te melden dat dit nog lang niet zeker is.

Goed nieuws dus. Maar….we zijn er nog niet. We zijn wel tevreden over het resultaat tot nu toe.
                                                                                  
Groeten van Piet, Lammy, Jakob en Karin

 
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.