PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Oud papier commissie juni 2016 Oud papier commissie juni 2016
Van de Oud Papier Commissie
In de maand april hebben we 15040 kg aan oud papier opgehaald. De inzameling op zaterdag 4 juni heeft plaats gevonden met de medewerking van: Rob van Assem, Petra en Piet Jaap Loonstra, Robert van Goor, Klaas Kootstra, Johan Pinkster, Thomas Snippe, Erwin Wieringa en Jan Piet Raaphorst.
Dit was zo'n morgen dat alles tegen zat. Door omstandigheden waren een aantal medewerkers niet aanwezig, maar na een paar spoedtelefoontjes is het toch gelukt om met voldoende medewerkers op pad te gaan.
Tijdens de rondgang ging er ook nog een van de kraakwagens kapot. Door snel omschakelen, konden we gebruik maken van een tractor met kar van Dirk Vos, (bedankt hiervoor) zodat al het papier toch overal opgehaald kon worden.
Aan het eind van de morgen was de auto weer gerepareerd zodat we ook het papier wat met de kar was ingezameld nog konden overladen in de kraakwagen. Iedereen die deze morgen meegewerkt heeft bedankt voor z'n inzet.
Zoals gebruikelijk hebben we een gedeelte van de inkomsten van het afgelopen jaar weer verdeeld onder de diverse goede doelen. De volgende instellingen hebben van ons een gift ontvangen, te weten:
EHBO Smilde, Welfare Rode Kruis Smilde, St. Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer, Edukans, St Vakantiekind, Kuli Kenara, KNRM, St 4 Goals4u, St. diabetes type 1, St. Hoop voor Albanië, Artsen zonder Grenzen, St. Voedselbank Midden-Drenthe, St. Open huis Assen, St. World Wide Wheelers, Rode Kruis, Nederlands Bijbelgenootschap, Nederlandse Brandwonden stichting, Unicef, St. Herinneringskamp Westerbork en St. Kidsrights.
De eerstvolgende keer dat het oud papier weer bij u wordt opgehaald zal zijn op zaterdag 2 juli a.s.

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.