PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Oud papier commissie juli 2016 Oud papier commissie juli 2016
Van de Oud Papier Commissie
Op zaterdag 2 juli is het oud papier bij u opgehaald door de volgende personen, namelijk: Henk en Stefan Snippe, Marco Rook, Jan Huizing, Gerke Bijlsma, Reint Brink, Jan Piet Raaphorst, Rob van Assen en John Temmink.
De familie Rispens Meesterswijk 18a is gestopt met het rondbrengen van de oud papierbriefjes, hartelijk dank voor het vele jaren bezorgen van de briefjes. De route is inmiddels overgenomen door de familie Nicolai-Kits.
Voorts hebben we afscheid moeten nemen van 2 vaste medewerkers, te weten Thomas Snippe en Peter Klok. Beiden bedankt voor jullie inzet. Voor ons zou het prettig zijn als onze club van vaste medewerkers wordt uitgebreid met 1 of 2 personen. Ook zoeken we nog iemand die er elke maand voor wil zorgen dat onze oud papier auto's bemand worden. Er is een groep vaste medewerkers en deze moet iedere maand aangevuld worden met 1 tot 3 personen. Er is een lijst met personen die regelmatig/soms meegaan beschikbaar. Over beide zaken kunt u contact opnemen met Jan Piet Raaphorst of met ondergetekende.
In verband met de zomervakantie wordt er in de maand augustus geen papier bij u opgehaald. De eerste inzameling zal zijn op zaterdag 3 september.
Reint Brink, tel. 0592-413263, email: brin3752@planet.nl
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.