PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Oud papier commissie september 2016 Oud papier commissie september 2016
Van de Oud Papier Commissie

De kop is er weer af. Voor velen is de zomervakantie weer voorbij en de oud papierinzameling van september ligt al weer achter ons.
Doordat onze inzamelaar de gemaakte afspraken niet geheel na kwam, heeft het ophalen van het oud papier op 3 september heel wat voeten in aarde gehad. Uiteindelijk is al het papier toch opgehaald, maar was de middag al ver gevorderd.
De door de familie de Jong gekookte snert hebben we derhalve maar tussen het ophalen van het oud papier genuttigd en niet zoals gebruikelijk aan het einde van de oud papierinzameling.

De volgende personen zijn dank verschuldigd voor hun tomeloze inzet en geduld deze dag; Jan Huizing, Piet Jaap Loonstra, Gert Dussel, Erwin Wieringa, David Wanders, Jack Meints, Jan Piet Raaphorst, Marko Rook en de familie Vos voor het gebruik van de tractor.
Inmiddels hebben we weer een “vaste” medewerker kunnen verwelkomen, David Wanders.
In de maand juli hebben we in totaal 13880 kg aan oud papier opgehaald. Op zaterdag 1 oktober a.s. zal de eerstvolgende inzameling van het oud papier weer plaatsvinden.

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.