PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Oud papier commissie maand februari 2017 Oud papier commissie maand februari 2017
Van de Oud Papier Commissie
Op zaterdag 4 februari is het oud papier bij u opgehaald met de medewerking van Wessel en Jan Piet Raaphorst, Jan Huizing, Erwin Wieringa, Arjan de Boer, David Wanders, Erik Smit en Reint Brink. Na afloop heeft Jos Brink ervoor gezorgd dat iedereen kon genieten van een kop snert. Tijdens de rondgang werd mij een enveloppe overhandigd door een dorpsbewoner. Deze was gericht aan jubilaris O.P.A.  In de kaart stond dat we gefeliciteerd werden met het 40 jarig bestaan van O.P.A..
Op zaterdag 5 februari 1977 zou begonnen zijn met de inzameling van het oud papier door onze kerk. Bleek dat zonder dat we het wisten deze morgen een jubileum te vieren hadden. Een ander gemeentelid waarmee ik over dit jubileum sprak heeft in zijn persoonlijk archief gezocht en kwam met de editie van de gemeenteband van maart 1977 waarin de start van de inzameling van het oud papier genoemd werd. Deze tekst wil ik u niet onthouden.
 
U weet, dat toen de Muziekvereniging O.B.K. stopte met het ophalen van het oud-papier onze Jeugdraad het initiatief genomen heeft, om voortaan elke eerste zaterdag van de maand het oud papier op te halen voor ons Jeugdwerk. Op zaterdag 5 februari j.l. was het dan de eerste keer, dat we het oud papier gingen inzamelen. We, d.w.z. de dames Margreet Endendijk, Ida v.d. Bult en Elly Bos en de heren D. Wiegersma, Leendert Liebeek, Bertus Feijen, Ingmar Doesburg, Paul Stegeman, Albert Zomer en Klaas Bos onder de supervisie van de door de jeugdraad daarvoor aangezochte heren W. Middelbos en A. Hansma. Met twee vrachtauto’s gingen we welgemoed op stap en het resultaat viel ons allemaal mee. In totaal hebben we op deze zaterdag bijéén vergaard: 6.290 kilo papier met een bruto-opbrengst van F 251,60. Wij willen dan ook allen, die hebben meegeholpen, om dit resultaat te bereiken, hartelijk bedanken voor hun medewerking. Dit geldt ook voor Mevr. v.d. Bult, die ons halverwege de rit van een voortreffelijk bakje “troost” voorzag. Maar …… we zijn er nog niet, al hopen we er wel te komen. Er komen hopelijk nog veel “eerste zaterdagen in de maand” en het zou echt te veel gevraagd zijn, om de mensen, die de eerste zaterdag hebben geholpen, hier elke keer mee op te schepen. Bovendien menen we, dat er in onze gemeente voldoende man- en vrouwkracht aanwezig is, om hiervoor ook eens een zaterdagmorgen beschikbaar te stellen. Het liefst zouden we zien, dat er voor elke zaterdag een twaalftal vrijwilligers zich spontaan bij ons aanmeldde, maar onze ervaring is, dat dit waarschijnlijk wel ijdele hoop zal zijn. U behoeft echter niet bang te zijn, dat wij u over zullen slaan, wanneer u te bescheiden bent, om zich aan te melden. T.z.t. zullen wij heus wel bij u aankloppen en dan zijn wij er wel zeker van, dat u ons niet zult teleurstellen. Voor de rest vertrouwen wij er op, dat u het oud papier voor ons zult bewaren en voor ons klaar zetten, als de tijd daar is. Bovendien…… U weet, dat ook oude lompen e.d. van harte welkom zijn en ook geld opleveren. Hieronder even de adressen en telefoonnummers, waar u graag genoteerd wordt:
W. Middelbos, Magnoliastraat 15, tel. 2445 of A. Hansma, H.P. Sickensstraat 30, tel. 3064
 
Daar wij zelf niet op de hoogte waren van dit jubileum is het fijn dat er leden van onze gemeente zijn die ons op deze manier erop geattendeerd hebben.
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.