PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Openstelling Waterstaatskerk in de zomer, een impressie Openstelling Waterstaatskerk in de zomer, een impressie

Wanneer je als kerk minder naar binnen gericht wilt zijn en meer samen wilt gaan werken met Wij zijn Bovensmilde en andere dorpsactiviteiten, is het natuurlijk van wezenlijk belang dat je het gebouw ook letterlijk openstelt naast de wekelijkse zondagmorgen viering. Als werkgroep eredienst bedachten we : laten we dat doen op alle dinsdagen in juli en augustus (tot het einde van de zomervakantie) van 11.00 – 15.00 uur. Gewoon om es te beginnen. Zet de grote zware voordeuren van de kerk letterlijk open en nodig uit om binnen te komen. Er staat een bord bij het fietspad bij de weg en mensen kunnen via de grote oude ingang een kijkje komen nemen. en dat gebeurt! Nee niet in grote massa’s, haha. Het gaat ons niet om ‘hoe meer, hoe beter’. Het gaat om het idee en ik ben verheugd om te kunnen zeggen dat het werkt! Precies zoals wij ons hadden voorgesteld. Tot nu toe komen juist veel mensen uit de Smildes die het lazen in de Smildeger Neiskrant. Het was overigens geen enkel probleem om vrijwilligers te vinden die 2 of 4 uur gastvrouw en/of gastheer willen zijn. Ook onze organisten verlenen hun medewerking door op gezette tijden het orgel te bespelen. Harrie Nieman zorgt iedere week voor een mooie bos bloemen (bedankt!). En hoe waardevol is het om zomaar door de week een heel kort moment (20 minuten) een lied te zingen, een stukje uit de bijbel te lezen, een klein gebed te doen en stil te zijn rondom een bijbelse of andere tekst. Daarna delen we onze gedachten, voor wie dat wil. En kunnen mensen een kaarsje aansteken. Hoe eenvoudig kan een klein ritueel zijn.  ‘Dit betekent heel veel voor me’ zei iemand afgelopen dinsdag. Nu de Smildeger Neiskrant een poos niet uitkomt vanwege de vakantie hoop ik dat anderen het doorgeven en de gastvrouwen en gastheren, wanneer het mooi weer is, voor bij de kerk zitten en zo mensen kunnen uitnodigen een kijkje te nemen in de kerk. Tot nu toe bracht het mooie ontmoetingen met zich mee…..
                                                                                                                      Ds. Diete KitsOpenstelling kerkgebouw in de vakantiemaanden
Het is altijd fijn een mooie kerk in de omgeving of die je tijdens vakanties tegenkomt, ook van binnen te kunnen bekijken. Zo dacht de Werkgroep Erediensten ook van “ons” kerkgebouw: jammer dat men die alleen tijdens een dienst of activiteit van het CPB van binnen kan zien, want het markante gebouw van een Waterstaatskerk met de mooie ramen zal menige passant nieuwsgierig maken naar hoe deze er van binnen wel uit zal zien…
En daarnaast: de bijzondere ruimte van een kerk nodigt ook uit tot stilte, bezinning, tot jezelf komen of gebed. Niet alleen op zondag, ook door-de-weeks kun je behoefte voelen even op zo’n plek te zijn.
Met als basis de opmerkingen van de gemeenteavond in 2018 en deze twee overwegingen samen, hebben de kerkenraad doen besluiten de mogelijkheid van een wekelijkse openstelling te realiseren. We beginnen in de vakantiemaanden juli en augustus en als het aanslaat kunnen we dit misschien verder uitbreiden.
De deur van de kerk staat vanaf dinsdag 2 juli en daarna elke dinsdag t/m 20 augustus open van 11.00 – 15.00 uur.
Er is dan iemand aanwezig om als de bezoeker dat wenst over de historie van het kerkgebouw en wat er nu zoal in gebeurt te informeren of die kan daar via een informatieblad kennis van nemen; Je kunt in stilte gaan zitten en daarbij een tekst overdenken die voor die dag er ligt. Ook is er gelegenheid een kaarsje aan te steken, voor wie dat wil; Zo nu en dan kan er orgelmuziek beluisterd worden;
Om 13.00 uur is er een sobere liturgische viering, voor wie samen met anderen een moment van bezinning wil delen.
Er zijn al enkele mensen bereid gevonden tijdens de openstellingsuren (een deel van de tijd) aanwezig te zijn; mocht u/jij ook mee willen werken dan kunt u/jij met vragen en aanmelding terecht bij Géke van Sleen (06-10293755).
Namens de Werkgroep Erediensten, Ds. Gert Wybe van der Werff
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.