PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Opvolging kerkenraad Opvolging kerkenraad

We staan weer voor een aanzienlijke opdracht. Wie is we? We is de kerkenraad EN u als lid van onze gemeente. Want we zijn immers SAMEN KERK.
N.a.v. de oproep in een vorig kerkblad heeft 1 persoon zich gemeld. Het gesprek wordt gepland en hopelijk leidt dat tot een JA.
Ook heeft iemand toegezegd om ouderling te worden. Dat is mooi. Omdat de groep ouderlingen wat betreft aantal best kwetsbaar is heeft de kerkenraad aangegeven om op zoek te gaan naar nog een ouderling. Ons pastoraat is immers, naast de eredienst en onze relatie met God, een belangrijke basis om samen een gemeente te vormen. Die basis moet op orde zijn.
We doen weer een oproep aan u allen……wilt u of weet u van iemand die het ambt zou kunnen vervullen, dan horen wij dat graag van u. U kunt contact opnemen met Lammy Snippe, Boele Siepel, Donna Appelo of Jakob en Karin Kappen.
Waar zijn we naar op zoek?
Ouderling
Secretaris college van diakenen
Secretaris college van kerkrentmeesters
Algemeen lid college van diakenen
                                                       
Een hartelijke groet namens de werkgroep, Karin Kappen
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.