PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Op weg naar Pasen in de Veertigdagentijd: Ik zorg voor jou (2018) Op weg naar Pasen in de Veertigdagentijd: Ik zorg voor jou (2018)

De weg naar Pasen is een tijd van voorbereiding. De lezingen uit de Schrift die we op de zondagen in deze tijd volgen zijn eigenlijk etappen op deze weg. Oorspronkelijk waren deze lezingen gekozen om de geloofsleerlingen in te wijden, hen zo te leren op weg naar hun doop in de Paasnacht. Want ze snijden belangrijke thema’s aan: woestijn, vasten, roeping, de berg, de rol die Thora en Profeten spelen, de demonische tegenkrachten ook in het eigen hart, delen van brood en de vraag wie Jezus is.
Het project van de kindernevendienst heeft als thema aan de Veertigdagentijd verbonden: Ik zorg voor jou. De weg die Jezus gaat op weg naar Pasen is vol van moeilijkheden. Zijn leven wordt in toenemende mate bedreigd, maar hij weet dat hij niet alleen is. God zorgt voor hem. Er zijn engelen bij Jezus in de woestijn, Mozes en Elia spreken hem op de berg moed in en met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor zijn Zoon blijft zorgen.
Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. Met de kinderen ontdekken we in deze periode dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. Zoals de hemelse Vader zorgt voor Jezus, zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij ook voor elkaar zorgen.
Het project wordt verbeeld door een “zorgkoffer”, waar elke zondag een voorwerp uit wordt gehaald dat een bepaald aspect van zorg, gekoppeld aan het verhaal van die zondag, naar voren haalt. Elke zondag wordt een afbeelding van het verhaal op een poster van een grote bloem voor in de kerk geplakt. En heel concreet wordt het thema gemaakt door de kinderen elke week een kaart te laten versturen naar iemand die wel wat steun kan gebruiken. Het projectlied is gebaseerd op een lied dat we kennen uit Geroepen om te zingen:
“Ik zal er zijn voor jou
zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou
met vrede en met recht” 
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.