PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Samen Pasen voorbereiden Samen Pasen voorbereiden
Pasen samen voorbereiden
Het Kerstfeest ligt achter ons en we leven toe naar het grote feest van Pasen, dat dit jaar op 1 april valt. In de terugblik op de diensten rond Pasen vorig jaar hebben we al aangekondigd de Paascyclus dit jaar graag samen met gemeenteleden voor te bereiden. Het lijkt ons goed daarvoor ons eerst in de achtergrond van deze bijzondere vieringen te verdiepen. Waar staan we precies bij stil als we samenkomen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag (de Paaswake) en Paasmorgen? En welke tradities hebben zich rond deze vieringen in de loop der eeuwen gevormd en welke volgen we hier? Maar ook: wat betekent Pasen vieren voor mij persoonlijk en wat spreekt me het meest aan als ik dit vier? Vanuit deze kennis en ervaringen kunnen we dan met elkaar de vieringen in 2018 vorm gaan geven. We denken aan 6 bijeenkomsten van anderhalf uur, te beginnen in de laatste week van januari. (3 keer achtergrondinfo/persoonlijk en 3 keer voor het voorbereiden van de vieringen). Het tijdstip lijkt ons het beste in overleg met de deelnemers vast te stellen. Heeft u/ heb jij belangstelling om mee te doen, laat dit dan weten aan één van ons.
Ds. Diete Kits en ds. Gert Wybe van der Werff
 
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.