PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Potgrondactie wordt weer opgestart Potgrondactie wordt weer opgestart

Na een aantal jaren van afwezigheid wordt de potgrondactie weer opgestart.
De organisatie daarvan gaat WIK Bovensmilde nu doen. Zij gaan 25% van de opbrengst doneren aan Stichting ALS. Zij reserveren ook 25% voor een nog te bepalen doel. 

Zij (WIK) hebben natuurlijk niet veel ervaring met het organiseren van de potgrond actie. Daarom hebben zij van de Kerk alle draaiboeken gekregen.
Ze houden de werkwijze van de potgrondactie precies zoals hij was:
8 februari: bestellijsten rondbrengen huis aan huis
20 t/m 25 februari: bestellijsten ophalen huis aan huis
29 februari: uitlevering potgrond

Oproep
WIK Bovensmilde maakt graag gebruik van de kennis en ervaring van (oud)potgrond vrijwilligers.
Daarom vragen ze via deze weg aan diegene die daar weer zin in heeft, of ze zich weer aan willen melden als vrijwilliger van de potgrondactie. 
Met name voor het ophalen van de bestellijsten van 20 t/m 25 februari en de uitlevering 29 februari kunnen ze hulp gebruiken. 

Bij genoeg animo zal de gereserveerde 25% van de opbrengst in samenspraak met de Kerk worden schonken.

Graag een berichtje aan: Jorn Hordijk 0624733250 of bij Ilona de Boer 0637173066
of via mail: penningmeester@wik-bovensmilde.nl
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.