PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
reinigingsplan Corona reinigingsplan Corona
Reinigingsplan Protestantse gemeente Bovensmilde
Er zijn 2 plannen:
 1. Gang van zaken rondom erediensten
 2. Gang van zaken rondom vergaderingen en bijeenkomsten (nog niet gereed 08-06-2000)


Er is een groep beschikbaar die zorgt voor de reiniging op zaterdagmiddag en de zondagochtend.
 
 1. Erediensten en bijzondere eredienst, zoals rouw, trouw, sacramenten
  Algemeen => we maken geen gebruik van de bovenzaal. Kindernevendienst wordt gehouden in de consistorie.
  Alleen de jeugdkerk vindt plaats in de bovenzaal (deze wordt dan natuurlijk ook voor en na de tijd gereinigd)
  We maken alleen gebruik van het invalidentoilet. Daar zijn handgel en papieren tissues aanwezig.

  De organist en beamer-bediener en presentatiemaker zijn verantwoordelijk voor reiniging voor het verrichten van de schoonmaakwerkzaamheden van de plek waar zij werken. Dat doen zij voor en na het verrichten van die werkzaamheden.

Voor de eredienst
De benedenverdieping wordt gereinigd. Dat wil zeggen
- alle deurknoppen
- toiletgroepen (wastafel, wc-bril)
- de te gebruiken tafels
- keuken (blad en kastgrepen)
- liturgisch centrum (tafel), stoelen, banken, lichtknoppen, microfoon, trapleuning naar orgel
  en licht oude preekstoel, aansteker
- benodigdheden coördinatoren en degene die de mensen ontmoet, tafels en manden van
  collecte
- plek van de beamer (door beamerbediener)
- organist zorgt zelf voor reiniging van orgel

Tijdens de eredienst
Liturgisch centrum (tafel) wordt gereinigd (indien van toepassing).

Na de eredienst
De benedenverdieping wordt gereinigd. Dat wil zeggen:
- alle deurknoppen
- toiletgroepen (wastafel, toiletpot)
- de gebruikte tafels
- keuken (blad en kastgrepen)
- liturgisch centrum (tafel), stoelen, banken, lichtknoppen, microfoon, trapleuning naar orgel
  en licht oude preekstoel, aansteker
- benodigdheden coördinatoren en degene die de mensen ontmoet, tafels en manden van
  collecte
- vloeren (dweilen of zuigen)
- plek van de beamer (door beamerbediener)
- organist zorgt zelf voor reiniging van orgel 


 
 

 [KK1]Dit moet nog uitgewerkt worden.
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.