PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Rekeningnummer Kerkbalans Rekeningnummer Kerkbalans

Hartelijk dank voor het overmaken van uw bijdrage Kerkbalans dit jaar. Binnen onze gemeente wordt de bijdrage op dit moment op diverse rekeningen overgemaakt. Het College van Kerkrentmeesters wil graag het aantal rekeningen, om kosten te besparen, terugbrengen. De eerste stap is het opheffen van alle rekeningen bij de ING. Op termijn willen we ook de overige rekeningen opheffen. Daarvoor hebben we uw medewerking nodig. Zou u willen nazien op welk rekeningnummer uw bijdrage bij ons binnenkomt? Indien dit afwijkt van NL60 RABO 0373 7170 83 t.n.v. CVK Bovensmilde willen wij u verzoeken om het door u gebruikte rekeningnummer te wijzigen in dit nummer. Dan zal uw volgende betaling direct ontvangen worden op het gewenste bankrekeningnummer. Dit wijzigen kan op de volgende manieren:
• In uw eigen internetbankieren omgeving bij uw eigen bank
• Indien u uw bank toestemming heeft gegeven voor een periodieke overschrijving, dient u bij uw eigen bank het juiste rekeningnummer voor Kerkbalans door te geven.
Indien u hierover nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Lambert Boer, administrateur Kerkbalans, 06 – 13491718, lboer@live.nl of met Jeanet Hasslacher, ouderling-kerkrentmeester, 06 – 11098883, hasslacher@hetnet.nl
Alvast bedankt voor uw medewerking!
                                                                      
Een hartelijke groet van uw kerkrentmeesters
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.