PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Stichting ''Een Druppel” Stichting ''Een Druppel”

De Stichting heeft ten doel op kleine schaal materieel en financieel hulp te verlenen aan kanslozen en
kansarmen in de Molukken en andere gebieden in Indonesië. 
Het geven van financiële steun voor scholing vanaf basisonderwijs tot hoger onderwijs, alsmede het verlenen van hulp aan zeer arme gezinnen in materieel opzicht zoals medicijnen, ziekenhuisopname, kleding, voeding, enz. Scholen worden geholpen aan leermiddelen en tevens indien nodig verbeteringen aan schoolgebouwen en leslokalen. Ook de kinderen van het kinderhuis "Kaleb” in stad Ambon kunnen al jaren rekenen op steun van de Stichting. De hulp die verleend wordt is een          "on-line”-hulp, een directe hulp, zodat alle giften voor 100% worden besteed. Alle giften zijn aftrekbaar van de belasting. Een druppel op een gloeiende plaat? Elke druppel is voor hen een steun in de rug om verder te gaan. Daarom heeft de Diaconie besloten om de collecte in de Kerstnachtdienst van 24 december te bestemmen voor Stichting ''Een Druppel”.
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.