PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Stiltewandeling november 2016 Stiltewandeling november 2016
Stilte wandeling van 27 november 2016

We zijn al pratend tot aan het Pelinck bos gelopen en hebben bij de ingang van het bos een gedicht voorgelezen (zie onder)  ter overdenking.
In stilte door het bos gewandeld en al nadenkend over Hoop, wat geeft ons hoop?
En welke regels spreken ons aan in dit gedicht?
Halverwege de wandeling hebben we daar in tweetallen over gesproken.
 
Aan het eind van de wandeling hebben we, onder een genot van een kopje koffie bij de familie Molema nagepraat over wat ons Hoop geeft. Boeiend om te horen wat ieder van ons het woordje Hoop zegt.
 
Hierbij het mooie  gedicht over Hoop van Vaclav Havel:
Hoop is een kwaliteit van de ziel                                
en hangt niet af                                                            
van wat er in de wereld gebeurt.                                  
of vooruitzien                                                               
Het is een gerichtheid van de geest                              
een gerichtheid van het hart,                                        
voorbij de horizon verankerd.                                       
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis                  
is niet hetzelfde als vreugde                                         
omdat alles goed gaat.                                                   .
 
of bereidheid je in te zetten              
voor wat succes heeft                        
Hoop is ergens voor werken            
Hoop is niet voorspellen                                              
omdat het goed is.                                   
Niet alleen omdat het kans van slagen heeft                         
.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
Evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
Ongeacht de afloop, het resultaat
 
Wij hebben jullie gemist, de volgende stiltewandeling is op 5 februari 2017. De start is bij familie Arends aan de Kanaalweg 170 om 15.00 uur.
                                                                                                          De wandelaars
 
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.