PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Tijd voor Advent Tijd voor Advent
Tijd van Advent : Hoe laat is het?

We beginnen met het lezen in het evangelie van Lucas. Lucas legt bijzonder de nadruk op “tijd”.
“En het geschiedde” is de kenmerkende zin die iedereen die het kerstverhaal uit zijn evangelie in de vroegere NBG-vertaling heeft gehoord wel is bijgebleven. Lucas geeft hiermee een signaal af: Let op! Wat nu gebeurt is op Gods tijd! En die tijd valt niet vanzelf samen met onze tijd. Het lijkt of de machthebbers op aarde bepalen wat de tijd is: “Toen Herodes koning van Juda was…”,”Toen Quirinius het bewind voerde over Syrië…”. Maar is het wel echt “hun” tijd? Of is het tijd voor iets anders? In de verhalen die we naar Kerst toe horen ontdekken we dat het tijd is voor licht, tijd voor een nieuw begin.

Dat gaan we met de kinderen ontdekken. In het project werken we met een grote klok. De wijzerplaat van de klok maakt in de loop van de weken plaats voor verhalen. Een figuur treedt op: “de Tijd” die ons vertelt hoe  laat het is. Advent is wachten en verwachten, uitzien en verlangen. We mogen horen dat de tijd “vol” is geworden: een tijd van heil breekt aan te midden van al het onheil. Toen in een uithoek van het Syrische rijk en vandaag te midden van de verschrikkelijke oorlog in Syrië en alle rampspoed op zoveel plaatsen meer. Gelukkig maar, moeten we zeggen, valt Gods tijd niet samen met onze tijd…

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.