PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Uitleg Goede Buur Pen Uitleg Goede Buur Pen
Beste Goede Buur,
 
Gefeliciteerd!!
U* heeft de Goede Buur Pen gekregen.
Zoals bekend is het thema vanaf de startzondag (20-09-2015) Goede Buren.
Het doel is dat we elkaar nog beter willen leren kennen. Dat doen we met deze
 
Goede Buur Pen

Het is de bedoeling dat iemand een stukje schrijft over zich zelf. Bv:
. wie bent u?
. waar komt u vandaan?
. wat vindt u leuk om de doen?
. wat vindt u belangrijk?
. wat vindt u lekker?
. mijn hobby is…
. ……(zelf in te vullen)
 
De Goede Buur Pen blijft ongeveer een week bij iemand en dan wordt hij door u weer doorgegeven aan iemand anders. En die schrijft dan een stukje en die geeft de Goede Buur Pen weer door. Op deze manier gaat de Goede Buur Pen dwars door onze gemeente.   
 
De stukjes tekst worden op de website geplaatst en in een Goede Buur Klapper die komt te liggen in de kerk.
 
Veel plezier met schrijven!! smiley
 
Tekst kan gestuurd worden naar/ingeleverd worden bij:
evelien_rook@outlook.com (Evelien Rook)
kappe248@planet.nl (Karin Kappen)
 
 
* Overal waar ‘u’ staat kan ook ‘jij’ gelezen worden.
 

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.