PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Actie Vakantieuitje dmv POIESZ-zegelkaarten. Actie Vakantieuitje dmv POIESZ-zegelkaarten.
Een speciaal en extra (vakantie)bericht van jullie diakenen:
Op zondag 5 juli is de 1e collecte bestemd voor ‘Actie Vakantietas’ van Kerk In Actie.
Het hoe en waarom van dit doel is bekend (zie info kerkblad).
Speciaal voor kinderen in Bovensmilde (e.o. !), waarvan ouders/grootouders weinig middelen hebben voor extra`s en voor wie het vast héél mooi zal zijn om in de zomervakantie een  (all inclusive..) uitstapje te doen, willen wij het volgende mogelijk maken:
  • Wij verzamelen zegelkaarten van Poiesz en ‘verzilveren’ deze vervolgens als entreekaarten voor Duinenzathe, Drouwenerzand of Wildlands.
De entreekaarten ‘voor een volledig dagje uit’ geven we via De Voedselbank aan hen die voor zoiets zelf (te) weinig middelen hebben om gemakkelijk even te ondernemen én/ óf wij brengen deze entreekaarten zelf bij gezinnen/adressen die júllie, gemeenteleden,  aan ons doorgeven…. (!)
Kortom:
  • Brengen jullie bij ons, de diakenen, één of meerdere volgeplakte ‘zegeltjeskaarten Poiesz’ en helpen jullie daarmee realiseren dat er een, zómaar,  bijzonder dagjeuit voor iemand anders, jou/onze naaste, mogelijk wordt?
  • Geven jullie ons adres/naam door van hen van wie jullie denken dat een dergelijk uitstapje (gratis en eventueel ook hulp bij vervoer) gewenst is!? (vanzelfsprekend hanteren wij allemaal de voorwaarden rond gegevens privacy).
Inleveren zegelkaarten mag bij - Donna Appelo: p/a Ribesstraat 12
                                                         - Hieke Herben: Floralaan 3
                                                         - Wilma Noorda: Wollegras 10
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.