PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Brief gemeenteleden verhuizing van kerkgebouw Brief gemeenteleden verhuizing van kerkgebouw
Het is bijna zover.   
                                                                                                                                                                             
We gaan ons vertrouwde kerkgebouw aan de Ds. L. Dijkstrastraat verlaten.  Dit is geen verrassing voor u, want de afgelopen jaren hebben we samen met velen van onze gemeente toegewerkt naar dit moment.
En we hebben er meerdere malen over bericht in het kerkblad en op de gemeenteavonden.
Het is een dubbel gevoel. We moeten iets loslaten wat ons dierbaar is en gaan starten met iets nieuws.
Voor iedereen is dat gevoel anders. Daarom is het goed om deze gevoelens en gedachten met elkaar te delen. U, ik en wij staan er immers niet alleen voor. We zijn samen een gemeente. Gelukkig maar.
Met deze brief nodigen wij u uit om samen, met elkaar, stil te staan bij dit moment.
En mee te doen met de activiteiten rondom de verhuizing en de opening. Onderstaand een globale opsomming van de activiteiten. Meer informatie vindt u in de flyer die huis aan huis is (wordt) bezorgd.
 
Zondag 3 september
Op deze dag zullen wij onze laatste eredienst houden aan de Ds. L. Dijkstrastraat.
Deze dienst wordt gemaakt door verschillende gemeenteleden, samen met onze predikanten.
We sluiten de dienst af met koffiedrinken, het bekijken van foto’s en een film met interviews.
Hans van der Laan, Lambert Boer en Sjoerd Post hebben de afgelopen maanden hard en met veel plezier gewerkt aan de foto’s en de film.
 
Vrijdag 8 september
Deze dag vindt de officiële opening plaats door Stichting Het Drentse Landschap.
Zaterdag 9 september
Zaterdag is DE dag vóór, en georganiseerd dóór het dorp.  Deze dag zal in het teken staan van elkaar ontmoeten.
Een globale opsomming van de activiteiten: muziek door plaatselijke musici, rondleiding, lezing,
brandschilderen voor kinderen, informatie-stands van de kerk, van Stichting Het Drentse Landschap en het Cultuurpodium, historische foto’s en een film met interviews van gemeenteleden en oud- predikanten.
De kinderen van de basisschool hebben ook mooie kunstwerken gemaakt. U komt ze toch even bekijken?
En….u kunt uw certificaat van de Tegel op halen en kijken welke Tegel van u is.

Het is een uitgelezen moment om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met het vernieuwde kerkgebouw.
Ook de deur naar de pastorie staat open. En dit alles onder het genot van een drankje en (Molukse) hapjes.
Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd (bestrijding onkosten).
 
Zondag 10 september
We starten deze dag met een gezamenlijk ontbijt. Daarna is de startdienst met als thema ‘een open huis’.
Deze dienst wordt ook gemaakt door verschillende gemeenteleden, samen met onze predikanten.
We sluiten de dienst af met koffiedrinken. Wilt u zelf iets lekkers bakken? Om uit te delen tijdens het koffiedrinken. Graag nodigen we u daartoe uit . Laat het even weten aan onze koster Gré Suurd (u kunt haar bellen tel.nr: 412559 of mailen p.suurd@hetnet.nl )
Tijdens het koffiedrinken kunt u ook de foto’s, de film en natuurlijk het gebouw bekijken.
’s Middags worden bloemen rondgebracht aan veel gemeenteleden.


Van 15.00 – 17.00 uur zal CultuurPodiumBovensmilde (CPB) de middag verzorgen met een gevarieerd programma. Onder meer : het Nedersaksisch Vocaal Ensemble uit Grolloo dat liederen in de streektaal zingt
Daarnaast is de kunstenaar die de doopschaal heeft gemaakt aanwezig om te vertellen over zijn werk en zal ook het orgel in de schijnwerpers staan. In de pauze en na afloop staan er drankjes (tegen vergoeding) en hapjes voor u klaar. Meer informatie vindt u in de flyer.

Tot slot, wij vinden het fijn als u samen met ons dit bijzondere moment gaat beleven.
Daarom nodigen wij u uit om te komen en de drempel over te stappen en de gang te maken naar de Hoofdweg. 

Met een groet vanuit het hart,  Karin Kappen (namens de kerkenraad)


 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.