PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
verslag van kerkeraad oktober 2015 verslag van kerkeraad oktober 2015
Kort verslag kerkenraadsvergadering 6 oktober 2015
We hebben de startzondag gehad en het kerkelijk seizoen is weer helemaal los. Dat is aan de agenda ook te zien en voor de voorzitter een opgave om alles voor tien uur besproken te krijgen. De opening is deze avond voor Gert Wybe v.d. Werff die in aansluiting op de Israëlzondag een viertal traditionele gebeden voorleest. Deze vergadering geen stoof in verband met de vakantie van Diete Kits. Wel een rondje wel en wee. Helaas zijn er ook nu weer een paar ernstige weeën, maar we hopen dat het naar elkaar luisteren tot steun mag zijn voor de betrokkenen. Evenzo voor de mooie momenten want die zijn er gelukkig ook. Wij vertellen elkaar de dingen in vertrouwen en u zult het dus zonder de details moeten doen, maar één wel wil ik u toch noemen omdat het ons zelf betreft. Zaterdag j.l. hebben we met een gemêleerde groep in Jorwert de Stilte Wandeling gedaan. Door één van de wandelaars wordt een blog bijgehouden en het is de moeite waard om deze eens te lezen Het staat op www.adawaninge.nl . Bijzonder om te lezen wat zo’n dag met je doet. U hoeft niet naar Jorwert want in Bovensmilde organiseren wij zelf ook deze Wandeling (zie betreffende artikel).

Na goedkeuring van de agenda en notulen krijgen de verschillende werkgroepen hun spreektijd. De afspraak is gemaakt dat de verschillende werkgroepen allemaal volgens hun eigen communicatieplan verslag doen van de eigen activiteiten. Dat hoeft niet altijd via het kerkblad te zijn, maar kan ook via de website, de beamer, facebook, enz.

We blikken nog even terug op de startzondag en zijn unaniem van mening dat het een goede start is geweest met mooie initiatieven. Nu is het zaak de opgestarte projecten gaande te houden.
Daar is uw hulp bij nodig. De kerkenraad roept vrijwilligers op om mee te doen met het organiseren van wensen of het uitvoeren van wensen. Helaas is het zo dat op een dergelijke oproep weinig reactie komt. Toch vragen we nog een keer: meld je aan, er zijn ook kleine projectjes. (scriba.pgbs@online.nl) Wensen mag u blijven inleveren op hetzelfde adres.

De kerkenraad is blij dat de heer J. Kappen heeft aangegeven het ambt van ouderling op zich te willen nemen. De bevestiging zal zijn op zondag 15 november. Bezwaren tegen de benoeming kunnen worden ingediend bij de scriba. Hiermee is pastoraat qua ouderlingen weer compleet. Nu nog een aantal pastoraal medewerkers erbij. 

De gemeenteavond is gepland op 17 november. Op deze avond zal na de pauze een spreker van het Drents Landschap aanwezig zijn om over hun activiteiten te vertellen. Uiteraard zal er dan ook over de gebouwen gesproken worden. Gelukkig zijn er positieve ontwikkelingen.

Het is de voorzitter gelukt; om tien uur mogen we zelf de vergadering sluiten en doen dat met het gedicht dat in de kerk in Jorwert hangt: Huis om stil te zijn. Dit gedicht zal afgedrukt worden op het nieuwe jaarboekje dat inmiddels ook klaar is om verspreid te worden.

Scriba’s Taaytje & Bert Daling

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.