PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Verslag van de kerkenraad november 2015 Verslag van de kerkenraad november 2015
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 3 november jl.
Opening deze vergadering door Ds. Diete Kits. De strekking van de opening is dat er veel goed wordt gedaan in de wereld, ook binnen onze gemeente. Maar de goede berichten komen bijna nooit in het nieuws. We krijgen geen berichtje op onze telefoon als er weer iets is goed gegaan. Maar het negatieve krijgt te vaak aandacht. Laten wij ons blijven richten op alle positieve ontwikkelingen.
Na het rondje wel en wee, met gelukkig meer ‘wel’s dan wee’s‘ wordt het stoofje overgedragen door Diete aan Johan. We evalueren nog even de afgelopen ZWO-dienst en komen tot de conclusie dat het een fijne dienst was met mooie zang van koorleden van  gospelband "Freedom” van de internationale kerkgemeenschap "L' Interne Reservoir" te Assen  en een goed verhaal van Renate Barendrecht van Kerk in Actie. Vanuit de verschillende werkgroepen worden de mededelingen gedaan. De ontwikkelingen aan de Hoofdweg m.b.t de gebouwen gaat langzaam, maar er is voortuitgang en op de gemeenteavond zullen we hier ongetwijfeld meer over horen. Het luisteren en bekijken van de kerkdienst via kerkdienstgemist.nl  is stabiel met in de afgelopen periode ongeveer 14 adressen die rechtstreeks kijken en 40 adressen die de kerkdienst later bekijken. Het ontbreekt de diaconie op dit moment aan mankracht om een afgevaardigde te sturen naar het Interkerkelijk Platform (IKP-Oranje). De diaconie zal aan hulpvragen welke vanuit de asielopvang in Oranje of Assen komen haar medewerking verlenen. Iets voor u? Geef u op bij Jan Bos of Sjoerdje Vording. Bij de werkgroep Erediensten zijn ook nog altijd enige bezettingsproblemen. Misschien iets voor u om eens mee te werken aan de voorbereiding van een dienst? Je komt er niet mee in de krant, maar het geeft wel een positief gevoel. Vanuit de werkgroep Pastoraat en Jeugd zijn deze keer geen mededelingen.
Een aantal lopende zaken wordt besproken:
Voor de gemeenteavond van 17 november staan de presentaties van de begrotingen op de agenda. In deze vergadering  worden  de begrotingen besproken. 
Het jaarthema Goede Buren loopt goed en zal ook richting kerst extra aandacht krijgen in de vorm van een krant die huis aan huis verspreid gaat worden.
24 november gaan alle leden van de verschillende werkgroepen weer samen aan de slag om nieuwe plannen voor het komende jaar te maken.
Beheer gaat onderzoeken hoe de bereikbaarheid van de kerk verbeterd kan worden en ook hoe we in voorkomende gevallen EHBO kunnen verlenen.
Harry Janssen sluit deze vergadering.

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.