PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Vertrek ds. Gert Wybe van der Werff Vertrek ds. Gert Wybe van der Werff

Wij willen u middels dit bericht bijpraten over wat voor activiteiten wij hebben gedaan en in gang gezet hebben in verband met het vertrek van onze ds. Gert Wybe.

Maar allereerst 2 belangrijke data:
24 april is het afscheidsfeest van ds. Gert Wybe en Aart en op 26 april is de afscheidsdienst van de predikant. U komt toch ook?

Rondom het vertrek moeten dingen op korte termijn en op langere termijn (vervanging van Gert Wybe) geregeld worden.

Zoals gezegd willen we u informeren.
We (vertegenwoordigers uit de diverse werkgroepen van de kerkenraad*) zijn in gesprek geweest met beide predikanten.

Hierbij de uitkomsten van het gesprek:
 • De erediensten in 2020 zijn allemaal opgevuld.
 • De invulling van erediensten in 2021 is bijna klaar.
 • Er heeft een gesprek plaats gevonden met vertegenwoordigers van Smilde en Hoogersmilde. In dit gesprek hebben we verteld wat voor soort gemeente wij zijn en wat er speelt bij ons. Dit gesprek heeft in het verleden wel vaker plaatsgevonden, maar is de laatste jaren niet meer gevoerd. In deze gesprekken kijken we welke overeenkomsten er zijn en de verschillen en waar we samen kunnen optrekken of niet.
  Wij gaan ook een afspraak maken met de buren aan de andere kant, Assen.
 • Ds. Gert Wybe van der Werff heeft een overzicht gemaakt van zijn werkzaamheden. Uitgangspunt is dat de komende periode de erediensten en het pastoraat als meest belangrijke worden gezien. Met andere woorden…dat moet goed op orde zijn.
 • De werkgroep pastoraat gaat aan de slag met hoe het pastoraat in te vullen nu wij 1 predikant minder hebben. Ds. Diete Kits is beschikbaar voor het pastoraat in ‘crisissituaties’. D.w.z  dat zij (tijdelijk) consulent wordt voor de vacature van Ds. Gert Wybe van der Werff, conform de regels van de PKN, inzake situaties van ernstige ziekte en/of overlijden.
 • De diaconie neemt de werkzaamheden van ds. Gert Wybe van de Werff over als het gaat om de ZWO en het IDP (interkerkelijk Diaconaal Platform in MiddenDrenthe).
 • De meditatiegroep wordt de komende periode begeleid door Gerda Breukelaar.
 • Er is vervanging geregeld met onze buurgemeente Smilde als Ds. Diete Kits afwezig is.
 • De beide predikanten gaan in kaart brengen welke werkzaamheden ook gedaan kunnen worden door iemand anders. Een voorbeeld hierin is dat er veel ‘administratieve’ zaken gedaan worden door de predikanten bij het maken van een eredienst.
Deze werkzaamheden werden eerder wel door vrijwilligers gedaan en om 1 of andere reden is dat nu niet meer zo.
 • Er wordt een afspraak gepland met ds. J. Hommes, Ds. Diete Kits en Karin Kappen. Ds. Hommes is onze classispredikant. Deze afspraak is gebruikelijk als een predikant vertrekt.

We hebben uitgesproken dat we de komende periode u als gemeente regelmatig willen bijpraten. We vormen immers SAMEN de gemeente.

Daarnaast zijn wij bezig om op korte termijn onze visie voor de toekomst af te ronden. Dat zal een belangrijk onderwerp zijn op onze gemeenteavond op 22 april 2020, Dan gaan we samen met u aan de slag om te kijken wat voor gemeente we nu zijn en wat voor gemeente we willen zijn in bv. 2030.

Ik kan mij voorstellen dat u vragen heeft. Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Met een groet vanuit het hart, Karin Kappen (namens de gehele kerkenraad)

* Gerda Breukelaar (Pastoraat), beide predikanten, Hans van der Laan (Erediensten), Hieke Herben (Diaconie), Boele Siepel (Kerkrentmeesters) en Karin Kappen.
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.