PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Vertrek van onze predikant Gert Wybe van der Werff Vertrek van onze predikant Gert Wybe van der Werff

U heeft het vast al gehoord. Onze predikant Gert Wybe van der Werff heeft een beroep aangenomen van de Streekgemeente Oost-Groningen.
Dat is heel fijn voor hem. Een volgende uitdagende stap op zijn levenspad als predikant.
En dat gaat natuurlijk ook wat voor onze gemeente betekenen. Wat precies….dat is nog onbekend. We hebben als kerkenraad in de vergadering van februari natuurlijk stil gestaan bij dit vertrek en wat dat voor ons betekent op korte en lange termijn. We volgen hierbij de procesadviezen van Protestantse Kerk Nederland. 
Dat betekent dat we op korte termijn een aantal dingen in gang gaan zetten.
  1. Vervanging zoeken voor een tiental diensten in 2020. Onze andere predikant Diete Kits heeft aangegeven om daar 5 van over te nemen. Voor die andere 5 wordt vervanging gezocht.
  2. De kerkenraad was al bezig om een visie te maken. Daar gaan we gewoon mee door. Dat geeft ons antwoord op de vraag: Wat voor kerk willen we zijn en hoe ziet dat er dan uit en welke activiteiten horen daar bij? Daar hebben we uw hulp ook bij nodig. Op de eerstkomende gemeenteavond zal dit dan ook worden besproken.
  3. We gaan contact opnemen met de buurgemeenten. Om hen te informeren en een vrijblijvend gesprek met elkaar.
  4. We gaan in gesprek met beide predikanten om te kijken hoe we de werkzaamheden de komende tijd gaan verdelen en oppakken. Want we willen dat alles zo goed mogelijk door draait.
  5. Er vindt in april een gesprek plaats met onze classis-predikant.

Zoals ik al schreef, dit zijn de activiteiten voor de korte termijn. Als de visie klaar is (zo rond de zomer) kunnen we aan de slag hoe we het vertrek van onze predikant definitief gaan opvullen.
En dan de vraag: wanneer gaat Gert Wybe van der Werff weg? Zijn laatste dienst is zondag 26 april. En er is een afscheidsfeest gepland op vrijdagavond 24 april. We zouden het fijn vinden als u deze data alvast vrij houdt.
In de dienst van 10 mei zal hij intrede doen in zijn nieuwe gemeente.
Ik kan mij voorstellen dat u vragen heeft. Neem gerust contact met mij op.
                                               Namens de kerkenraad met een hartelijke groet, Karin Kappen
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.