PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
vervolg nieuws Corona vervolg nieuws Corona
Beste gemeenteleden,

Wat leven we in een bijzondere tijd! Wie had ooit gedacht dat we bijna niet in contact met anderen zouden mogen zijn en dat de kerken gesloten zijn voor erediensten. Nou, wij niet. Het is ingrijpend voor iedereen. De overheid heeft op 23-03-2020 verscherpte maatregelen getroffen en dat betekent dat wij tot in ieder geval 01-06-2020 geen bijeenkomsten mogen organiseren.
Zoals we al schreven in het kerkblad zitten we als kerkenraad niet stil. Met deze brief willen we u bijpraten over wat er de komende tijd allemaal staat te gebeuren.
 • Erediensten
  De Erediensten zullen met ingang van zondag Palmpasen 5 april digitaal gehouden worden. Pasen is immers erg belangrijk voor ons en het voelt niet goed om niet ‘samen’ de Paascyclus te vieren. Dat geldt ook voor de andere diensten. Juist in deze tijd is er behoefte om samen te bidden en woorden van hoop te horen.

  De Erediensten zullen op een andere wijze ingevuld worden dan wij gewend zijn. U kunt er niet zelf bij zijn. Wel virtueel en dan bedoelen we via het internet. Niet iedereen heeft de beschikking over internet of weet hoe het werkt. Maar misschien kunt u dat vragen aan familie of een bekende waar u nog wel fysiek contact mee heeft. Die kan u dan misschien helpen.
  Op de achterkant van dit blad ziet u hoe u de diensten kunt bekijken via You Tube..
  Mocht het niet lukken, neem dan contact met ons op. We staan voor u klaar.

  Of we het iedere zondag kunnen realiseren weten we nu nog niet. We doen onze uiterste best.
  En mocht het u allemaal niet lukken, dan kunt u natuurlijk elke zondag diensten van de Protestantse kerk Nederland volgen op NPO1 om 9.20 uur.
   
 • Collecte tijdens de Erediensten
  Zoals u in het kerkblad kunt lezen en gewend bent zijn er altijd 3 collectes tijdens een Eredienst. Om dat zo goed als mogelijk door te zetten willen we u vragen om dat wat u normaal gesproken geeft, over te maken op 2 rekeningnummers. Zo kunnen wij onze diaconale doelen, waaronder Kerk in Actie, gewoon voorzien van een bijdrage van onze gemeente. Dat geldt ook voor de kosten van pastoraat en Erediensten. Bij voorkeur in 1 keer, omdat anders de bankkosten voor de kerk en de diaconie erg hoog zijn.
  Rekeningnummer Diaconie         =>  NL43RABO03737.36.401  t.n.v. ‘Diaconie Protestantse
                                                                        gemeente Bovensmilde
  Rekeningnummer Kerk                => NL48RABO03737.17.105 t.n.v Protestantse gemeente
                                                                       Bovensmilde

  Wij danken u bij voorbaat.
   
 • Pastoraat
  Aandacht voor elkaar. Dat is heel belangrijk voor ons als gemeente. Dat gaat ons goed af. Hoe wij dat de komende tijd gaan doen weet u al van ons. Dat stond in de vorige brief. U kunt ons natuurlijk ook zelf bellen. Dan kijken hoe we u kunnen helpen met wat dan ook.
   
 • Diaconie
  In deze tijd doen we ook altijd een groet aan mensen die in gevangenschap zitten. Dat doen we ook dit jaar. Misschien heeft u al een mail gehad van de diaconie over hoe ze dat dit jaar doen.
  De diaconie is bezig geweest met de voedselbank. In het kerkblad heeft u daar al iets over gelezen.
   
 • Vergaderingen en andere bijeenkomsten
  Deze zijn niet meer fysiek toegestaan. Elke werkgroep moet voor zichzelf inventariseren wat dat betekent en als dat grote gevolgen heeft dan zouden we dat als kerkenraad graag weten.

  => de kerkenraad gaat over op virtueel vergaderen
  => de smalle kerkenraad komt vaker dan normaal bijeen. Dit afhankelijk van wat er speelt en
       opgepakt moet worden.
   
 • Afscheidsdienst en -feest van onze predikant ds. Gert Wybe van der Werff
  Helaas… die gaan beide niet door in april. Tijdens de dienst op 26-04-2020 zal
  Ds. van der Werff wel stil staan bij het feit dat dit zijn laatste dienst als predikant is in Bovensmilde. Echt afscheid nemen doen we op een later tijdstip. De eerdere communicatie daarover blijft gewoon staan. Wordt vervolgd dus…
   
Nou, u bent weer even ‘bijgepraat’ door ons. Wij doen ons uiterste best om met u in contact te blijven. Mocht u denken: ik heb een idee of ik mis iets, neem gerust contact op. Want we zijn immers SAMEN gemeente.

Tenslotte wensen wij u veel gezondheid toe en hopen dat u zich met elkaar verbonden voelt.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Karin Kappen
06-30125900, kappen1995@gmail.com


UITLEG Erediensten

1.     Start uw computer of tablet en ga naar internet
2.     Typ in de adresbalk bovenaan: www.youtube.com
3.     Druk op enter
4.     Typ in de zoekbalk bovenaan tussenaanhalingstekens:
         “Protestantse Gemeente Bovensmilde” en druk op enter
5.     Druk op de bovenste afbeelding         (NIET op abonneren)
6.     Druk op de video die u wilt bekijken

Wij wensen u veel succes en vinden het fijn zo met elkaar verbonden te kunnen zijn. Mocht het niet lukken, bel dan of Michiel Hasslacher (06-21898148) of
Karin Kappen (06-30125900)

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.