PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
We gaan van start!

Een Goed Gesprek
We gaan van start!

Waarmee? Met het project ‘Een goed gesprek’. Weet u het nog? Een gesprek met leden van onze gemeente tussen de 20 en 40 jaar. Dit als vervolg op ‘meer met Elkaar’. En ook omdat de kerkenraad in 2020 een plan gaat maken voor de komende jaren m.b.t. het samen gemeente zijn. En dat kunnen we niet zonder eerst in gesprek te gaan met jullie (tussen de 20 en 40 jaar). Wij willen graag jouw meedenken en advies voor onze toekomstplannen.
In een vorig kerkblad hebben we een oproep gedaan voor gespreksleiders en we hebben mensen gevraagd. En dat is gelukt. De begeleiders zijn René Herben, Cecile Njagi, Karel en Fransisca ’t Lam, Henk Molema, Wilma Noorda, Jakob en Karin Kappen, Donna en Gerrit Appelo, Marja Klein Bramel. Een hele club mensen die graag in contact met jou willen komen en samen met jou ‘een goed gesprek’ gaan hebben over van alles en nog wat.
Binnenkort wordt iedereen persoonlijk uitgenodigd. Het is de bedoeling dat we in groepjes van ongeveer 5 personen in gesprek gaan.
Wij hebben er zin in. We zijn van start gegaan!
                                              
Groet namens iedereen die meehelpt in het project, Karin Kappen
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.