PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Wijziging bestemming collectes m.i.v. 01-02-2020 Wijziging bestemming collectes m.i.v. 01-02-2020

De kerkenraad heeft ons gevraagd of het na de verkoop van de kerk en pastorie aan de Ds. L. Dijkstrastraat nog nodig is om twee collectes te houden voor Beheer en Kerk zoals dit nu het geval is. Strikt genomen is het niet meer nodig om een extra collecte te houden voor Beheer, dit is nu de tweede collecte tijdens de eredienst. Dit omdat we, in de toekomst, géén gebouwen meer in eigendom hebben,  en vanaf 2017 zijn gaan huren. Echter, kijkend naar de jaarlijkse begroting en jaarrekening waarin de inkomsten en de uitgaven worden verantwoord, blijkt dat onze gemeente nu al te weinig inkomsten heeft om alle uitgaven te bekostigen. Dat betekent dat we interen op het eigen vermogen van de gemeente.
De huidige twee collectes brengen samen ruim € 7.500,= op. Per collecte € 3.750,=. Dit laat zien hoe belangrijk de beide collectes voor de instandhouding van onze gemeente zijn. Ondanks dat de kerk nog niet verkocht is heeft de kerkenraad besloten om beide collectes te handhaven.
Ook heeft de kerkenraad het voorstel van het college van kerkrentmeesters aangenomen om de naam van de huidige collectes te wijzigen.
De bestemming van de tweede collecte wordt gewijzigd in Pastoraat, dit is ter dekking van de kosten van onze eigen predikanten en de overige voorgangers.
De naam van de uitgangscollecte wordt gewijzigd in Eredienst. Hieronder vallen de kosten van kerkdiensten en kerkelijke activiteiten zoals koren, kindernevendienst, kerkdienst gemist, organisten, bloemengroet, wijkwerk en gemeenteavonden. Deze naamswijziging gaat in op zondag 2 februari 2020.
                                                          

Hartelijke groet namens het college van kerkrentmeesters

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.