PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Predikant in opleiding: Willemijn Piksen stelt zich aan u voor Predikant in opleiding: Willemijn Piksen stelt zich aan u voor
Hallo Bovensmilde!
Afgelopen zomer heb ik mijn bachelor in Theologie aan de RUG afgerond. In september ben ik daarom begonnen aan mijn master Gemeentepredikant aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen, wat betekende dat ik op zoek moest gaan naar een stagegemeente.
In de loop der tijd bekeek ik een aantal gemeenten, maar bij geen daarvan zag ik mezelf vijftien maanden stage lopen. Op een vroege zondagochtend in januari begaf ik me daarom samen met mijn vriend naar Bovensmilde om daar de kerkdienst te bezoeken. In de trein kwamen we er echter achter dat we van tevoren een belbus hadden moeten regelen om vanaf Assen naar Bovensmilde te komen. Ik wilde teleurgesteld al de eerste trein terug naar Groningen uitzoeken toen mijn vriend op het idee kwam om op het station van Assen fietsen te huren. Zo kwam het dat we op een mooie winterse ochtend door het prachtige besneeuwde landschap van Assen naar Bovensmilde fietsten.
De kerkdienst sprak mij erg aan. Ik zag een warme hartelijke gemeente, waar samen God geëerd werd. Na afloop van de dienst werden we meteen aangesproken door Karin Kappen die ons als nieuwe gezichten opgemerkt had. Zij en Diete Kits reageerden meteen enthousiast toen ik vertelde dat ik op zoek was naar een stagegemeente en we besloten verder kennis te maken.
Gelukkig bleek het van beide kanten te klikken en kan ik nu met vreugde zeggen dat ik tot mei 2018 bij jullie kom stage lopen. In het begin zal ik vooral de gemeente verkennen, maar jullie zullen me steeds meer tegenkomen; zo zal ik ook pastorale gesprekken gaan voeren en vanaf december voorgaan in enkele kerkdiensten.
Omdat jullie me wel meer zullen zien is het misschien wel leuk om iets meer over mij te weten. Ik ben 23 en woon (en studeer) nu vier jaar in Groningen. Daarvoor woonde ik in Lutten (Overijssel). Ik kan ervan genieten om in mijn vrije tijd het fantastische Groningen nog beter te leren kennen, te wandelen, te tekenen of te schrijven en het liefst doe ik deze dingen samen met vrienden, familie of mijn vriend Jukka, met wie ik 2,5 jaar een relatie heb. Jukka is Fins en woont nu een half jaar in Nederland en is hard op weg Nederlands te leren. Jullie zullen mij waarschijnlijk nog wel fluisterend zien vertalen tijdens kerkdiensten.
Voor één van mijn eerste opdrachten zal ik in een focusgroepsgesprek met 5 à 10 gemeenteleden (die geen leidende rol hebben in de gemeente) in gesprek gaan over de Protestantse Gemeente Bovensmilde. Ik ben hiervoor nog op zoek naar vrijwilligers. Mocht het u leuk lijken, stuur me dan een mailtje (willemijnpiksen@gmail.com).
Als u verder nog vragen (of ideeën) heeft dan kunt u me altijd aanspreken of een mailtje sturen. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en de gemeente beter te leren kennen!
Willemijn Piksen
 
Belofte van geheimhouding en nader kennismaken
In het stukje hierboven heeft Willemijn zich aan u voorgesteld en ik hoop van harte met haar dat zij bij ons een goede en leerzame tijd mag doorbrengen. Ik hoop ook dat wij voor haar van betekenis kunnen zijn omdat het natuurlijk niet niks is, zo’n gedegen stage. Zelf ben ik destijds ‘maar’ 3 maanden in de gemeente Winsum geweest en dat vond ik al heel bijzonder. Tegenwoordig is de stageperiode voor aanstaande dominees dus langer en wordt er ook meer van hen verwacht. Laten we daarom een veilige plaats zijn voor Willemijn waar ze kan oefenen en leren. Gelijktijdig aan de praktijk in de gemeente volgt ze theorielessen aan de universiteit. Eerst godsdienstsociologie en pastoraat. Ze zal daarom in de eerste fase onze gemeente in kaart brengen en mijn collega en ik zullen afspreken welke pastorale gesprekken ze gaat doen.
Eerst mag ze meelopen en later zal ze alleen op bezoek gaan. In een later stadium volgen andere aandachtsvelden zoals bijvoorbeeld eredienst en homiletiek (‘preekkunde’). Als ik dit zo schrijf gaan mijn gedachten onherroepelijk terug naar 25 jaar geleden. Tot op heden ben ik de gemeente Winsum dankbaar dat ik daar de praktijk van het domineeschap mocht oefenen. Laten we daarom Willemijn diezelfde kans geven.
Alle ambtsdragers beloven bij hun aanstelling dat zij geheim zullen houden wat hen in vertrouwen wordt verteld. Dat moet ook want zij gaan met kostbaar en kwetsbaar ‘materiaal’ om, nl. mensen.
Daarom zal ook Willemijn op zondag 12 maart tijdens de kerkdienst de belofte van geheimhouding afleggen. Na afloop kunt u haar de hand schudden en haar verwelkomen.
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.