PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Bericht van de stagiaire Willemijn Bericht van de stagiaire Willemijn
Bericht van de stagiaire Willemijn

“Wat een mooie gemeente is dit toch!” Die gedachte is de afgelopen weken rond de overgang naar de Hoofdweg meerdere keren door mijn hoofd geschoten. Het is prachtig om te zien hoe deze gemeente een hechte gemeenschap vormt van actieve leden die zich inzetten om samen Gods kerk te kunnen zijn. Een gedachte die daarop volgt is dan meestal: “Wat een geluk dat ik hier mag stage lopen!” Ik merk dat ik hier de ruimte krijg om te ontwikkelen en te leren en om iets te kunnen betekenen. Inmiddels heb ik de gemeente al goed leren kennen. Door middel van gesprekken met gemeenteleden, interviews en observaties heb ik de gemeente in kaart gebracht op demografisch, sociaal-ecologisch, financieel en praktisch-theologisch gebied. Zo heb ik geprobeerd antwoord te geven op vragen als: wat leeft er in de gemeente? Is de kerk afgestemd op de behoeften van de directe omgeving? Komt de officiële theologie van de gemeente wel overeen met de geleefde theologie van gemeenteleden? Het in kaart brengen van de identiteit is van groot belang voor de gemeente. Zo kunnen we vervolgens kritisch naar onszelf kijken en tegelijkertijd trots zijn op wat we als gemeente in huis hebben. En de Protestantse Gemeente Bovensmilde heeft veel in huis! Mocht u nieuwsgierig zijn naar mijn bevindingen dan ga ik daar graag eens over in gesprek! Ook heb ik tot nu toe twaalf gemeenteleden bezocht met wie ik mooie gesprekken gevoerd heb. Het is een bijzondere ervaring als mensen je toelaten, niet alleen in hun huis (of aan hun ziekenhuisbed), maar in hun hele leven. Gedurende de rest van mijn stage zal ik nog meer bezoeken afleggen. Daarnaast werk ik nu toe naar drie kerkdiensten waarin ik voor zal gaan. De eerste kerkdienst zal zijn op 10 december dit jaar. Ik hoop jullie dan allemaal te zien! Ook ga ik de komende tijd aan de slag met het thema ‘leren geloven’, onder andere door mee te werken aan de jeugdkerk. Middels dit kerkblad zal ik u met enige regelmaat op de hoogte houden van mijn ervaringen in de gemeente, maar u kunt me natuurlijk ook altijd aanspreken als u nieuwsgierig bent.
Willemijn Piksen
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.