PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 

ma 8 januari 2018 t/m zondag 14 januari 2018

overzicht van activiteiten - zaalindeling week 2 2018

Locatie: 
 Kerk aan de Hoofdweg

 
Datum activiteit Tijdstippen Ruimte Openen gebouw Sluiten gebouw Sleutel halen/brengen bij,,,,
08-01-
2018
 
           
09-01-
2018
 
Meditatie
Ora et Labora
9.00-10.00
19.45-21.30
Consistorie
Consistorie
Gert Wybe
 
Ina
Gert Wybe
Ina
 
10-01-
2018
 
Schoonmaak
13.00-14.00
HVG
Verg. werkgroepen
 
 
 
19.45-22.00
19.30-21.30
Kerk en zalen
 
Consistorie
Zaal boven
Géke
 
 
Géke
 
 
Géke
 
 
halen bij Gré
11-01-
2018
Inpakken kerkbalans  19.30-21.00 Consistorie
 
Gré Gré  
12-01-
2018
           
13-01-
2018
 
 
         
14-01-
2018
 
kerkdienst
 
Concert CPB
 
10.00-11.00
 
 
 
15.00-17.00??
kerkzaal
 
 
 
kerkzaal
Koster Géke
 
 
Henk
Géke
 
Henk
 
 

terug
 


 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.