PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Overgang en Open Huis Overgang en Open Huis

Overgang en Open Huis
Als u het gevolgd heeft dan is het bij u bekend dat dit de 2 thema’s waren van de laatste eredienst in Het Kruispunt en de eerste eredienst in de Waterstaatskerk aan de Hoofdweg.
Het is zover…..wij zijn als gemeente over naar een nieuw kerkgebouw. Zo maar wat simpele woorden. Dat zou je denken. Achter die woorden schuilt voor een ieder van ons één of meerdere emoties.
Daar heb ik, met name tijdens de laatste dienst in Het Kruispunt, bij stil gestaan. Als u wilt kunt u dat nazien op Kerkdienstgemist.nl. Dat ga ik niet allemaal herhalen in dit stukje tekst.

En toen was het zondag 10-09-2017. Het moment dat we bij elkaar zaten in de vernieuwde kerk aan de Hoofdweg. Het doet mij goed dat ik velen van u heb ontmoet/gezien tijdens de dienst. En ook de dag er voor, de open dag.
Als gemeente hebben wij met elkaar heel erg hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Dat doet mij deugd (ook zo maar wat woordjes……..ik zou op dit moment niet weten hoe ik het anders kan zeggen). Als ik er aan terug denk moet ik slikken. Ik heb velen van u uren hard zien ploeteren.
Uit de grond van mijn hart (en ik weet ook namens de gehele kerkenraad)….dank u wel. Voor de inzet en de steun.

Zijn we dan klaar? Nee……nog niet. Er moeten best nog wel wat dingen gebeuren. En dat is ook logisch. De komende periode gaan we met elkaar ontdekken wat wel werkt en waar we nog wat willen verbeteren. Het komt vast allemaal goed. Het heeft wat tijd nodig.

Tenslotte wil ik nog twee dingen herhalen uit de toespraken van de beide zondagen. Dit waren de woorden bij de Paaskaars op zondag 3 september: Dit is het Licht van Christus, dat alle duisternis verdrijft, vuurkolom in onze nacht. Nu wij opbreken van hier vragen wij U:
Ga zelf met ons mee, want zonder U kunnen wij niet verder trekken!”


En zo stond ik zondag 10 september weer vlak bij onze eigen vertrouwde Paaskaars. Bij de plek waar elke dienst begint. Het licht dat weer aangestoken is door een kind uit ons midden. Het licht van Christus dat alle duisternis verdrijft.
 
Wat fijn dat we deze momenten samen hebben mogen beleven. Ik wens ons allen een fijne tijd toe.
Met een groet vanuit het hart,                                                                          Karin Kappen

 
Werkgroep Vertrouwen zet de deuren open Werkgroep Vertrouwen zet de deuren open

Werkgroep Vertrouwen zet de deuren open
Op 3 september vieren wij onze laatste eredienst in Het Kruispunt. Dat is al over een aantal weken. Voordat u het weet is het zover. Mocht u nou ergens mee zitten, dan zijn we er voor u. Dat kunnen hele praktische dingen zijn, bijvoorbeeld: ik heb geen vervoer om naar de kerk aan de Hoofdweg te gaan. Of emotionele dingen, bv. ik vind het moeilijk om voortaan te kerken in de kerk aan de Hoofdweg. Ik zie er tegen op. 
 
Wij zijn op 30 augustus vanaf 19.30 uur tot een uur of negen in de kerk (Het Kruispunt) om al uw vragen te beantwoorden. 
Beste mensen, maak daar a.u.b. gebruik van. Samen kunnen we dingen oplossen. Als ze in de 'wandelgangen' blijven hangen, dan lukt ons dat niet. En daarvoor zijn we immers ook gemeente met elkaar. Om om te zien naar elkaar en elkaar te helpen. 
Met een groet vanuit ons hart, Henk Molema en Karin Kappen
 
 

 
Kerkproeverij op zaterdag 9 september: mensen gevraagd! Kerkproeverij op zaterdag 9 september: mensen gevraagd!

Kerkproeverij op zaterdag 9 september: mensen gevraagd!
Tijdens de Open (Monumenten) dag op zaterdag 9 september is er een OPEN HUIS voor iedereen die de gerestaureerde kerk en bijgebouw aan de Hoofdweg wil bezichtigen.
Dat kan van 10.00 – 16.00 uur.
Er gebeurt dan van alles. En voor elk is er wat wils. We hopen op een gezellige dag met heel veel bezoekers. Tijdens deze dag zullen Stichting het Drentse Landschap (SDL), Cultuurpodium Bovensmilde en de Protestantse Gemeente Bovensmilde, wij dus, of: onze kerkgemeenschap, zich laten zien. Waar staat SDL voor? Wie zijn zij? En evenzo: wat gaat Cultuurpodium Bovensmilde doen en hoe gaat ze dat doen? Op dezelfde wijze willen we als kerkgemeenschap deze gelegenheid te baat nemen om onszelf te presenteren. Wie zijn wij eigenlijk? Als kerk in Bovensmilde? Waar staat die kerk voor? Wat is haar roeping, haar betekenis? Hoe vertaalt ze grote woorden als liefde en barmhartigheid naar de wereld van alledag? Te vaak merk ik nog dat mensen echt geen idee hebben wat de kerk is en doet. Dan kijken ze me aan en zeggen met een blik vol ongeloof: Jij? Ben jij dominee??? En dan vraag ik door en zeggen ze: ‘ja, maar jij bent helemaal niet ouderwets!’ Of: ‘mag jij dat wel als vrouw?’ Of het wekt hun nieuwsgierigheid. Waarom ben je dat? Wat doe je dan? Nou ja, al dat soort dingen. Te vaak merk ik rare ideeën over de gang van zaken in de kerk, dat er veel niet zou mogen en dat het er “zwaar” is. Er is dus werk aan de winkel nodig. Laten we beginnen met “uithangbord van God” te zijn (uitdrukking van een van de gemeenteleden tijdens de ‘Make a Preek’ voorbereiding).
Daarom is er een zogenaamde “Kerkproeverij” tijdens de open dag op zaterdag 9 september. Maar dat kan ik natuurlijk niet alleen. Ik ben niet alleen kerk, dat zijn we samen. Hier is de kans om te vertellen, uit je hart, waarom jij betrokken bent bij de kerk. Waarom je dat doet. Wat het voor je betekent. En wat het jou geeft. En wat het kan betekenen voor anderen. Misschien ook wel voor het dorp (want te vaak is de kerk hier in Bovensmilde een aparte club, zonder connecties met de rest van het dorp. Hoewel daar een beetje verandering in lijkt te komen).
De vraag: Waarom geloof je? Wat geloof je dan? En twijfel jij ook wel eens? Mijn ervaring is dat mensen het niet gek vinden om met jou, met ons, met mij te spreken over deze dingen des geloofs. Hebben wij het lef? Mijn vraag is daarom: Wie helpt mij en mijn collega en voorzitter Karin Kappen mee? We zoeken een aantal mensen dat ingeroosterd wordt (met z’n tweeën) om bij een statafel te staan met folders van de kerk (of bijvoorbeeld kerkbladen of andere dingen, dat moet ik nog verzinnen) en beschikbaar te zijn voor vragen en om iets te vertellen over het kerkelijk leven hier in Bovensmilde. Of gewoon beschikbaar te zijn om met mensen te praten.
Graag hoor ik van u of u meedoet (even een mailtje naar mij, mijn collega of Karin Kappen, of een telefoontje, of schiet ons aan in de wandelgangen).
Om elkaar toe te rusten en dingen op elkaar af te stemmen is er een korte bijeenkomst gepland bij Karin Kappen thuis, van Lierswijk 9, op 5 september om 19.30 uur.
Laat het niet zo zijn dat u zegt: “O, maar dat durf ik niet” Dan maakt u het te groot. Gewoon vertellen wat de kerk voor je betekent, that’s all. Dus: GEEF U OP!
Ds. Diete Kits ( of mobiel: 06-22852023)
 
 

 
Activiteiten begin september Activiteiten begin september

Activiteiten begin september
Als het goed is heeft u allemaal een uitnodiging gekregen om met ons mee te doen met de activiteiten. Wij willen hier niet alles tot in detail herhalen, maar willen u een korte opsomming geven van de activiteiten:
Op 3 september vieren we de laatste eredienst in het kerkgebouw aan de Ds. Dijkstrastraat. We sluiten dat af met koffie, film en een fototentoonstelling. 
Op 9 september is de verbouwde kerk aan de Hoofdweg, met de nieuwe aanbouw, open voor het grote publiek. Het is dan ook Open Monumenten dag. Er zijn dan allerlei activiteiten voor jong en oud. En u kunt uw certificaat ophalen als u een tegel heeft gekocht van Stichting Het Drentse Landschap. En natuurlijk wordt er ook voor de inwendige mens gezorgd. 
10 september vieren we de eerste eredienst in de kerk aan de Hoofdweg. Het is dan Startzondag met als thema "Open Huis". We starten met een ontbijt. Niet vergeten om u op te geven bij Lambert en Hendrikje Boer. We sluiten af met koffie en wat lekkers. Ook gebruikelijk ......iets lekkers gebakken door de gemeente. (graag doorgeven aan Gré Suurd)
Weet u wat zo bijzonder is? Alle activiteiten zijn georganiseerd door heel veel mensen. We kunnen dit immers niet alleen met de voorbereidingsgroep. Wij zijn iedereen dan ook ontzettend dankbaar dat ze samen met ons het hebben opgezet. Echt heel mooi en fijn om zo samen te bouwen. 
Meer informatie over alle activiteiten vindt u in de flyer (bezorgd door de vrijwilligers van OPA) en de brief die u heeft gekregen (bezorgd door degene die het kerkblad in uw wijk brengt).
Wij gaan er vanuit velen van u te ontmoeten tijdens de erediensten en de overige activiteiten. Mocht u vragen hebben over iets....bel dan gerust (0592-412125 of 06-30125900 van Karin Kappen). Dat kan zijn over het programma of bijvoorbeeld vervoer willen regelen. Maakt niet uit waarover. 
Met een warme groet van Hendrikje, Lammy, Diete, Gert Wybe, Ria en Karin
 

 
Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg, bericht 8 Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg, bericht 8

“Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg”.

Voor meer info: ,,lees meer>>

lees meer »
 
nieuws mei 2017 nieuws mei 2017

U hebt op de gemeenteavond kunnen horen dat wij op donderdag 11 mei geen enveloppen met biedingen hebben ontvangen. Dat betekent niet dat er geen belangstelling is voor de kerk, want in totaal zijn er zes personen geweest die informatie hebben opgevraagd.
Deze personen worden op de hoogte gebracht dat er geen biedingen zijn geweest, mogelijk dat er dan toch nog een bod wordt gedaan. Het is afwachten dus. Met de kerk aan de Hoofdweg verliep alles voorspoedig, de aanbouw is zo goed als klaar.
Anders is het in de kerk, want er zit een behoorlijk vochtprobleem in de kerk die ze nu moeten aanpakken. Dat betekent zeer waarschijnlijk dat van de muren tot een 1,5 m vanaf de grond alle stucwerk binnen verwijderd moet worden. Dan moet het worden behandeld en een nieuwe stuclaag krijgen. Omdat dit een dikke laag moet worden heeft het een lange droogtijd nodig, hierdoor is de kans groot dat de muren tijdens de overgang in september nog niet zijn gesausd.
Dat moet later worden gedaan. Ook zal aan de buitenzijde gekeken worden wat te doen aan dit vochtprobleem. Wij houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet, College van Kerkrentmeesters
 

 
Het verschil: Het verschil:

Het verschil:
Na 6 maanden kom ik voor het eerst weer in het appartement van mijn ouders.
In de voorafgaande periode is mijn vader overleden en is bij mijn moeder de onherroepelijke diagnose gesteld dat ze moet worden opgenomen in een verzorgingstehuis.
Eindelijk is de huur van de flat opgezegd en kan worden uitgeruimd.
Alles staat er nog zoals 6 maanden geleden.
Hetzelfde meubilair, dezelfde geur maar er bekruipt mij een naargeestig gevoel, het is niet meer het zelfde als vroeger.
Het voelt alsof de ziel weg is uit  de flat, vroeger kwam ik er voor mijn ouders en niet voor die vertrouwde omgeving.
Afgezien van wat herinneringen doet het me niet zo veel meer die oude spullen.
 
Door de week moet ik wel eens in de kerk zijn om de vergaderen en soms loop ik dan even door de lege kerkzaal om wat op te hangen.
Ik denk dan wat een lege donkere kale ruimte is het eigenlijk, maar zondags ‘s morgens als ik het geroezemoes van de bezoekers hoor denk ik hier voel ik mij thuis.
Wat is het verschil met door de week?  ….. dat zijn mensen.
Wij maken het verschil en niet hout of steen.
 
Als alle processen met de overgang afgerond zullen zijn kunnen we met recht zeggen dat het kapitaal van onze gemeente in onze gemeenteleden zit.
 
Ondanks het feit dat bij de verhuizing naar de Hoofdweg nog menig traantje weggepinkt moet worden over de ds. Dijkstrastraat ben ik er van overtuigd dat wij het verschil maken en dat we ons daar als gemeente net zo thuis zullen voelen als in Het Kruispunt.
J.J.P.

 
meedenken erediensten meedenken erediensten

Beste gemeenteleden,
Zoals jullie weten gaan we ergens in het najaar (waarschijnlijk in september) vanuit een ander kerkgebouw onze erediensten houden. Wij vertellen dus niets nieuws.
Wat jullie ook weten is dat een werkgroep hier mee aan de slag is. Al een poosje.
Eén van de dingen die we organiseren zijn twee erediensten. De eerste eredienst is de laatste in Het Kruispunt. Deze staat in het teken van het afscheid van dit gebouw, waar eerst de Gereformeerde Kerk sinds decennia en -  na het samengaan met de Hervormde Kerk – de Protestantse Gemeente jaren haar diensten heeft gehouden. De tweede  eredienst  in het gebouw aan de Hoofdweg staat in het teken van een nieuwe start van onze gemeente op een weliswaar bekende, maar ook geheel vernieuwde plek.
Normaal gesproken bereiden de predikanten deze diensten voor. Dat willen we deze keer anders doen. Graag bereiden we deze diensten nu samen voor met gemeenteleden, die zo hun eigen gedachten, liederen en andere teksten bij afscheid en nieuw begin kunnen inbrengen. “Make a preek” wordt het ook wel genoemd.
We zijn op zoek naar een aantal gemeenteleden die ons willen helpen bij het voorbereiden  van de twee erediensten. Dus………bij deze een oproep….wie wil meehelpen?
Wij zouden het fijn vinden als we een reactie voor 24 april hebben. Doet u met ons mee?

Groet van Gert Wybe, Diete, Ria, Hendrikje, Lammy en Karin
 

 
“Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg”, bericht 7 “Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg”, bericht 7

“Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg”.

Voor meer info: ,,lees meer>>

lees meer »
 
Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg, bericht 6 Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg, bericht 6

Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg”


voor meer info:  druk op de knop LEES MEER>>      

 

lees meer »
 
“Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg”, bericht 5 “Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg”, bericht 5

“Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg”

voor meer info:  druk op de knop LEES MEER>>

lees meer »
 
Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg: bericht 4 Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg: bericht 4

“Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg”
Er zijn zes werkgroepen actief: Vertrouwen, Erediensten, Kosterzaken, Overgangsdienst, Kindernevendienst-oppas-jeugdkerk en Beeld-geluid.
SDL=Stichting Drents Landschap
 
De werkgroepen zijn druk bezig. Zij hebben nog niets nieuws te melden t.o.v. de vorige keer.
                                                           Groet van Henk, Piet V., Piet B., Karin, Annet, Johan

 
“Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg” bericht 3 “Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg” bericht 3

“Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg”

Meer informatie: klik op Lees Meer

lees meer »
 
Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg-bericht 2 Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg-bericht 2

“Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg”

Meer informatie: klik op Lees Meer

lees meer »
 
Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg-bericht 1 Voortgang overgang naar kerk aan de Hoofdweg-bericht 1

Beste gemeenteleden,
Het is u vast wel opgevallen…het gebouw achter de kerk aan de Hoofdweg is gesloopt. En er is gestart met de opbouw van het nieuwe gebouwtje.
 
We (heel veel vrijwilligers) zijn bezig om de overgang naar het kerkgebouw aan de Hoofdweg voor te bereiden. We willen u graag op de hoogte houden van de dingen waar wij mee bezig zijn. Daarom zullen wij met regelmaat een bericht plaatsen in het kerkblad en de website. Ook zullen we af en toe een artikel in de Smildeger Neiskrant plaatsen.
 
Er zijn zes werkgroepen bezig: Vertrouwen, Erediensten, Kosterzaken, Overgangsdienst, Kindernevendienst-oppas-jeugdkerk en Beeld-geluid.

Lees meer in de bijlage
 

lees meer »
 
Afbraak en herbouw biijeenkomstruimte Afbraak en herbouw biijeenkomstruimte

14-11-2016 Start afbraak oude complex
Klik op Foto's 
 

 
nieuws hoofdweg nieuws hoofdweg

10-06-2016
Open middag verbouwde Pastorie Hoofdweg 185.
Wanneer: zondag 19 juni van 12:00 tot 17:00.
U kunt kennis maken met de binnenzijde van de pastorie. Zie ook: http://www.drentslandschap.nl/event/open-dag-pastorie-bovensmilde


20-05-2016
Het College van Kerkrentmeesters zoeken gemeenteleden die willen helpen om de plannen uit te werken wat er moet gebeuren als wij gaan kerken aan de Hoofdweg.
Het gaan bepalen van de verschillende taken en plaats willen nemen in werkgroepen, die de taken verder uitwerken en mogelijk ook uitvoeren.
U kunt zich opgeven bij Piet Boer (413999), Annet Huizing (414758) of Johan Pinkster (413800)
 Wij wachten met smart op u!
19-05-2016
Presentatie gemeenteavond
17-03-2016
Verslag informatieavond Burgelijke gemeente Midden-Drenthe
Bijlage: Schetsen Gemeente Midden-Drenthe
13-03-2016
Informatiebrief Kerkrentmeesters en Kerkenraad d.d. 13 maart 2016
24-12-2015
Donderdag 24 december 2015 is officieël het complex aan de Hoofdweg 185/186 overgedragen aan "Stichting Het Drentse Landschap".

Comissie van kerkrentmeesters

 
 

overzicht van activiteiten - zaalindeling week 17 2018
datum en tijdstip 23-04-2018 om
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 29-04-2018 om
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 29-04-2018 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.