PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
College van kerkrentmeesters College van kerkrentmeesters
Het scheppen van materiële en financiele voorwaarden is de taak van het college van Kerkrentmeesters, welke zijn gedelegeerd door de kerkenraad.
Ze hebben onder andere de zorg voor het kerkgebouw, beheren van de gronden, ledenbestand, de financiën, kosterzaken, ledenadministratie en het beheren van archieven.

In onze gemeente zijn er drie Ouderling-Kerkrentmeesters, die allen deel uit maken van de kerkenraad.
Omdat de Ouderling-Kerkrentmeesters dit allemaal niet alleen kunnen nemen zij deel aan de werkgroep Beheer, waarin een aantal zeer enthousiaste werkgroepleden in zitten met ieder een eigen taak. Deze taken hebben een variërend karakter van grasmaaien tot en met het maken van financiële jaarstukken.


Thema
De gebouwen zijn op dit moment een belangrijk punt van aandacht. We maken gebruik van de Waterstaatskerk aan de Hoofdweg 186 te Bovensmilde. We huren het van de eigenaar,  Stichting Het Drentse Landschap/Stichting oude Drentse kerken. Het Kruispunt en de kosterwoning aan de Ds. Dijkstrastraat worden verkocht. Dit is een proces wat veel aandacht van ons vraagt.

Communicatie
Het college van kerkrentmeesters probeert op verschillende wijzen te communiceren met de kerkgemeente, na het maandelijkse overleg wordt een kort verslagje in het kerkblad geplaatst en via de website worden zaken gemeld die niet kunnen wachten op het eerstvolgende kerkblad.

De communicatie naar de kerkgemeente is voor de werkgroep van groot belang omdat wij vinden dat we elkaar goed op de hoogte moeten houden van alle ontwikkelingen van onze kerkgemeenschap.

Het college wordt gevormd door:
Boele Siepel, voorzitter en Ouderling-Kerkrentmeester
Renate Nagelhout, secretaris en Ouderling-Kerkrentmeester
Jeanet Hasslacher, penningmeester en Ouderling-Kerkrentmeester
Lambert Boer, ledenadministratie, kerkbalans
Grè Suurd, dagelijkse financiële zaken en coördinator voor de koster
Dirk Vos, onderhoud gebouwen
Roel Vording, Techniek
Piet Boer, afronding verkoop Dijstrastraat
Johan Pinkster, afronding verkoop Dijkstrastraat
Annet Huizing, notulist
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.