PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
WELKOM

WELKOM
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Bovensmilde
Ons adres:Hoofdweg 186, BOVENSMILDE
mail: scriba.pgbs@gmail.com
of mail de webmaster 
telefoonummer van de kerk: 0592-213089


Een rijksmonument
In Bovensmilde, langs de Drentse Hoofdvaart, ligt het terrein met de (voormailig) Hervormde Kerk en bijbehorende pastorie. Vanwege de gaafheid en prachtige ligging is het complex in 1995 tot Rijksmonument verklaard. Deze Rijksmonumenten zijn van zowel  cultuurhistorisch als architectuurhistorisch belang. In 2010 is het kerkgebouw door de eigenaar, de Protestantse gemeente Bovensmilde, overgedragen aan Het Drentse Landschap. In 2015 volgde de pastorie. De kerk is een rijksmonument. 

Meer informatie over het kerkgebouw waarin wij onze zondagse erediensten houden vindt u op de website van Stichting Het Drentse Landschap. Zij zijn namelijk eigenaar van dit prachtige gebouw.

https://www.drentslandschap.nl/objecten/hervormde-kerk-en-pastorie-bovensmilde

Tegelplan: heeft u ook een tegel 'geadaopteerd'? Op de site van Stichting Het Drentse Landschap kunt u precies zien waar uw tegel ligt. 

 
 
Even bijpraten.....juli 2020 Even bijpraten.....juli 2020

Er is veel gebeurd de afgelopen periode. Ook in deze tijd waarop wij op een andere manier in contact moesten zijn. Wat lastig is, is dat wij geen gemeenteavond konden hebben waarop we enkele belangrijke dingen met elkaar wilden bespreken. Met de nadruk op MET ELKAAR. Daarom hebben we met regelmaat onderwerpen in het kerkblad of via een inlegvel moeten communiceren met daarbij een oproep voor reactie. 
En nu? Nu is de zomer aangebroken. Traditioneel een periode dat we het rustiger aan doen. Ook met kerkenwerk. Dit jaar is dat wel wat anders. En dat komt niet alleen door de gevolgen van Corona. Dat komt ook doordat we met de voorbereiding bezig zijn om vervanging te gaan zoeken voor ds. van der Werff. We zijn juist nu bezig om een aantal dingen op te zetten. Daar kunnen we niet mee wachten tot september. 

Waar zijn we mee bezig? Met 5 grote onderwerpen (erediensten, vergaderen in Corona-tijd, visie van de gemeente, vertrek ds. van der Werff en een gemeentedag)
Natuurlijk zijn we bezig met de erediensten. Op moment van schrijven is zondag 5 juli achter de rug. Dat was weer de eerste dienst sinds Biddag waarop we echt bij elkaar konden zijn. Dat was een bijzonder moment. Jammer dat we niet konden zingen. Dat doen we immers graag en dat is een belangrijk onderdeel van vieren. We hebben complimenten gekregen over de andere manier van vieren. En ja, dat vinden sommigen minder fijn dan de oude manier. Maar we moeten ons aan de regels houden. We willen een veilige plek creëren voor iedereen. Ook voor de gemeenteleden die het nu nog niet aan durven om wat voor reden dan ook. Als we die veiligheid hanteren dan wordt de drempel misschien lager. 
Inmiddels is het zingen onder voorwaarden wel mogelijk. We zijn nu aan het uitzoeken of het mogelijk is in het kerkgebouw en hoe dat dan moet gaan. Wordt vervolgd dus. 

We (kosters en het cultuurpodium) gaan aan de slag met een plan voor vergaderingen en bijeenkomsten in Corona-tijd. Dat gaat natuurlijk ook anders dan vroeger. We komen daarop terug.

We hebben een aantal reacties van gemeenteleden ontvangen op de visie zoals die gemaakt was. Dank daarvoor. We gaan die reacties verwerken en willen graag samen met u daar verder over praten. 

De voorbereidingsgroep rondom het vertrek van ds. van der Werff heeft meerdere keren dit onderwerp op de kerkenraad besproken. Op de laatste kerkenraad is besloten dat wij op zoek gaan naar een kerkelijk werker. Dat past goed bij onze gemeente. Kijkend naar het aantal leden nu, krijgen wij geen toestemming om een predikant te benoemen. We zijn gewoonweg een te kleine gemeente. We hebben immers een predikant. En als we een predikant erbij zouden willen dan moet dat voldoen aan een aantal uren. En dat kan dus niet. 
Is een kerkelijk werker dan minder dan een predikant, een tweede keus? Nee, zeker niet. We gaan natuurlijk voor het beste, het meest passende bij ons. Heel veel gemeentes hebben naast predikanten een kerkelijk werker. En dat gaat heel goed. Weet u nog? Wij hebben ook een tijd een kerkelijk werker bij ons gehad. Mevrouw Tina Kerssies. 
Er is een profielschets gemaakt en die willen wij graag met u bespreken. 

Samen praten
Zoals ik al schreef hebben wij geen gemeenteavond kunnen houden. Maar we willen graag met u in gesprek. Over de visie en over de opvolging van ds. van der Werff. Het idee is om dat eind augustus te gaan doen. Hoe dan? Dat wordt nu uitgewerkt. Er zal sprake zijn elkaar ontmoeten, samen eten, samen praten, samen ontspannen. Anders dan anders, maar dat zijn we inmiddels wel gewend. Gelukkig zijn wij mensen in staat om ons aan te passen. 
Ik wens u allen, ook namens iedereen van de kerkenraad, een fijne en ontspannen en gezonde zomer toe. 
                                                                                  
Met een groet uit het hart, Karin Kappen

 
 
Het einde van de Youtube-kerkdiensten Het einde van de Youtube-kerkdiensten

Beste gemeenteleden,
De afgelopen 2 maanden hebben jullie de kerkdiensten op een andere manier kunnen volgen dan normaal. Het leuke van Youtube is dat je ook kan zien hoe goed video’s worden bekeken. En dat levert mooie statistieken op. Nu we weer naar ‘normale’ kerkdiensten overgaan is het goed om even terug te blikken. 
 
-       Tussen 5 april en 28 juni zijn 17 kerkdiensten uitgezonden. Er hebben 9 verschillende                                                                                                             voorgangers voor de camera gestaan. 
-       De diensten zijn in totaal zo’n 1000 uur bekeken. 
-       27% van alle kijkers klikte op Facebook naar de kerkdienst. 
-       In totaal hebben mensen 5500 keer naar de diensten gekeken. De een heeft een hele dienst bekeken, de ander een aantal minuten, en weer een ander maar een aantal seconden. 
-       De best bekeken dienst is de afscheidsdienst van ds. Gert Wybe van der Werff. Deze dienst is vanaf 393 beeldschermen bekeken (en daar kunnen dus meerdere mensen achter zitten). 
 
En dan nog wat informatie over ‘achter de schermen’. Wist u dat… 
-       De kerkdiensten 2 dagen voor uitzending zijn opgenomen. Zo begon voor een aantal mensen Pasen al op vrijdag! En Goede Vrijdag op Woensdag.
-       Het opnemen van de dienst uit 2 blokken bestond. Het eerste uur werden de gesproken teksten (opening, lezing, overdenking, gebeden) opgenomen. Het tweede uur werden de liederen opgenomen. Vervolgens werden alle fragmenten op de juiste plek gemonteerd. 
-       De tijd om de dienst te ‘monteren’ door handigheid is teruggelopen van 6 uur voor de eerste    dienst tot 2 uur voor de laatste dienst. 
                                                                                  
Vriendelijke groet, Michiel Hasslacher
 
 
Vanaf 5 juli erediensten weer zondag Vanaf 5 juli erediensten weer zondag

Het is vandaag 18 juni en over ongeveer 2 weken gaan weer terug naar samen vieren en elkaar ontmoeten. Wij kijken er enorm naar uit.
Morgen en vrijdag de 26ste gaan we proefdraaien om half 2 ’s middags. We gaan dan kijken of onze afspraken werken. We zijn blij dat velen van u mee doen met de test. De meesten komen de 19de juni. We kunnen nog wel wat deelnemers gebruiken voor de 26ste. U kunt bellen of appen naar
06-30125900 of mailen naar kerkbovensmilde@gmail.com.
Het zal wennen zijn. Gelukkig zijn wij mensen gewend om ons steeds aan te passen. We hebben immers geen keus.

Omdat we nog steeds in de Corona-tijd leven zijn er wel dingen veranderd. Ik som enkele nog een keer op:
 • U bent van harte welkom als u geen klachten heeft (koorts, verkoudheid).
 • Als u de kerkdienst wilt bezoeken dan geeft u dat voor vrijdagavond 20.00 uur aan ons door op telefoonnummer (0630125900), mail (kerkbovensmilde@gmail.com), whatsapp (06-30125900). U geeft uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal bezoekers aan ons door.  Als u niets hoort dan bent u van harte welkom.
  Als er meer aanmeldingen zijn dan er in de kerk mogen, wordt er contact met u opgenomen. Als u dat wilt komt u dan automatisch bovenaan de lijst van de week daarop te staan.
 • De auto parkeert u op het grote nieuwe plein achter de kerk. De fiets wordt geplaatst bij de pastorie (waar eerder ook auto’s stonden).
 • We respecteren de 1.5 regel.
 • U krijgt een plekje toegewezen door 1 van de coördinatoren. Helaas zijn er geen gereserveerde plekken meer. Mocht u om gezondheidsredenen (bv. u heeft een stoel nodig) toch iets nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met 0630125900.
 • Voordat u het gebouw betreedt maakt u gebruik van de ontsmettingsmiddelen. En er wordt gevraagd naar uw gezondheid. (Dit is verplicht van de overheid)
De dienst is ook te volgen via internet of de app van kerkdienstgemist.nl.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1394-PGBovensmilde
Tijdens de dienst mogen we, helaas, niet zingen. Neuriën mag wel natuurlijk. Verder blijft de dienst hetzelfde.
Ik hoop u allen weer te ontmoeten in de kerk. Net zoals voordat we ooit van Corona hadden gehoord.
Ik kan mij voorstellen dat u vragen heeft of misschien ergens mee zit. Neemt u dan contact met mij of uw ouderling op?
                                  
Groet vanaf een regenachtige Wieke, Karin Kappen (namens de kerkenraad)
 
 
Kerkdiensten na 1 juli 2020 Kerkdiensten na 1 juli 2020
Kerkdiensten na 1 juli 2020
De afgelopen maanden hebben wij niet meer samen diensten gevierd. En toch waren we bij elkaar. Virtueel, via YouTube. Fijn om zo toch wel samen te vieren. 
Na 1 juli is het weer mogelijk om kerkdiensten tot maximaal 100 personen te organiseren. Ook wij streven er naar om dat mogelijk te maken. De kerkenraad is bezig om een gebruikersplan (wat mag wel, wat mag niet, 1,5 meter regel en nog veel meer dingen) te maken. En een reinigingsplan. Dat hopen we in de kerkenraad van juni vast te hebben gesteld. 
Het is onze bedoeling om in juni een paar keer te oefenen of het door ons bedachte plan werkt. En daar hebben we uw hulp bij nodig. Want oefenen zonder mensen is geen oefenen. U kunt zich aanmelden bij Karin Kappen (kappen1995@gmail.com of 06-30125900). De exacte data ziet u op het inlegvel. Mochten er zich te weinig mensen aanmelden, dan zullen we u gaan benaderen. We hopen dat u dan JA zegt. Zo kunnen we samen het beste bepalen hoe we straks na 1 juli weer SAMEN en veilig kunnen vieren.

Wat het allemaal voor u betekent en wat er van u verwacht wordt voor en tijdens de eredienst kunt u lezen in het inlegvel.
Deze 'regels' hebben we nodig. Helaas wel. Maar we moeten niet meer kijken hoe het allemaal was. We moeten kijken hoe we het weer samen mogelijk gaan maken.

Wij hebben er vertrouwen in. En....we kijken er enorm naar uit om u weer te ontmoeten. Wat zal dat een feest zijn.
                                                                      

Met een groet uit het hart, Karin Kappen
lees meer »
 
Even bijpraten .....14 mei 2020 Even bijpraten .....14 mei 2020

Even bijpraten. Ja, want we zien elkaar niet. Dan lijkt het misschien alsof er niets gebeurt. Maar u weet wel beter.
Het is vandaag donderdag 7 mei. Ik weet niet hoe en of u 6 mei voor de tv zat om 19.00 uur ’s avonds. Ik wel. Vol spanning te kijken naar de persconferentie van dhr. Rutte en dhr. de Jonge. En natuurlijk hoopte ik het woord ‘kerken’ te horen. Grote opluchting en blijdschap bij mij. Vanaf 1 juli mogen groepen tot 100 personen weer bij elkaar komen. Dat geldt dus ook voor kerken. Dat geldt dus ook voor ons. Gelukkig….want we missen jullie.
Hoe dat precies er uit gaat zien? Dat weten we nog niet. Want we moeten ons natuurlijk wel aan de algemene gedragsregels gaan houden. Morgen (8 mei) hebben we daar een extra vitrtuele bijeenkomst voor.
En natuurlijk hoort u binnenkort van ons. Het zal iets anders gaan dan we gewend zijn, maar we kunnen in ieder geval weer bij elkaar komen, met elkaar vieren en beleven.

Een bijna vaste groep van vrijwilligers is elke vrijdag bezig om een kerkdienst te verzorgen. Dat doen we met veel plezier. Zo blijven we ook met en via het Woord aan elkaar verbonden.

De klokken van Hoop en Troost die elke woensdagavond hebben geluid hebben voor het laatst geluid op 5 mei om 12.00 uur. We danken alle klokkenluiders voor het luiden. Eén keer heeft de klok niet 15 maar 7 minuten geluid. Tijdens het luiden stond Jakob Kappen plotseling met het touw in zijn handen.  Dat was een grappig moment. Wij keken elkaar beduusd aan. Samen met Ger Wieringa is de klok de volgende dag weer voorzien van een touw. Fijn dat we zulke handige mensen aan boord hebben.

Ondertussen hebben we ook afscheid genomen van onze predikant Gert Wybe van der Werff. U heeft het wellicht gezien. Aan het eind van de dienst heb ik hem en Aart de paaskaars aangeboden namens de gemeente.
Is dat alles? Laten we hen zo gaan? Nee. Ergens in september zullen we afscheid van hen gaan nemen. Wordt vervolgd dus.

We zijn ook bezig met de voorbereidingen voor de vervanging van Ds. Gert Wybe van der Werff. De visie is klaar om met u allen te bespreken. We werken aan een profielschets en denken na over invulling. We hopen in juni of juli met de kerkenraad dit te bespreken en dan komen we bij u. Want SAMEN zijn we gemeente, dus dit willen en kunnen we niet alleen doen. En dan hopen we zo rond de zomer klaar te zijn voor de volgende stap. Op zoek naar vervanging.

Ik zei het al….we zijn nog druk bezig met elkaar. Persoonlijk kijk ik ook erg uit om aan de slag te gaan met onze projecten.

Nou….dat was het voor nu. Rest mij nog u allen te groeten met een warme groet vanuit het hart,
                                                                      
Karin Kappen (namens de kerkenraad)

 
 
Even bijpraten Even bijpraten

U heeft dat gevoel vast ook wel eens….wat vliegt de tijd.
Hoe anders beleef ik dat tegenwoordig! Het is helemaal nog niet zo lang geleden dat wij de opdracht kregen om elkaar geen hand meer te geven. Dat was op Biddag, 11 maart. Het lijkt een eeuwigheid geleden. En toch is dat maar iets meer dan 1 maand geleden. Het lijkt vele malen langer.

Ik ben benieuwd hoe lang het duurt dat we terug kunnen naar ‘normaal’. En wat is ‘normaal’ na dit virus? Geen idee.

En wat is er veel gebeurd! Ook in onze gemeente. Gelukkig is niemand uit onze gemeente besmet met dit virus. Tenminste, die berichten hebben mij niet bereikt.
Het raakt ons allen wel natuurlijk. We kunnen bijna de deur niet uit, elkaar niet ontmoeten en de activiteiten zijn afgezegd. Dit is allemaal zo tegen onze natuur in!
Maar genoeg over wat niet allemaal kan.
Er is ook veel WEL gebeurd. Zo maar even een opsomming zonder compleet te zijn:
 • De erediensten worden weer gehouden. Virtueel via YouTube. Ik weet dat velen van u hebben meegekeken en het hebben gewaardeerd. Voorlopig gaan we hier mee door.
  Pasen 2020 was daardoor heel bijzonder dit jaar. We hebben met toch met elkaar kunnen beleven en vieren.
 • Zoals bekend neemt Ds. Gert Wybe van der Werff afscheid op 26-04-2020. We zullen hier wel bij stil staan. Maar op een ander moment nemen we echt afscheid van hem en Aart.
 • De diaconie heeft een actie rondom de voedselbank opgezet.
 • Het pastoraat heeft veel gemeenteleden gebeld om te vragen hoe het is.
 • Ik weet dat er kaartjes zijn verstuurd door gemeenteleden naar ouderen.
 • Ook zag ik veel bloemen die op de stoep werden gelegd.
 • De paasattenties zijn ook dit jaar bezorgd.

Geweldig om te zien dat we ook in een moeilijke tijd SAMEN een gemeenschap zijn.
Het is onmogelijk om iedereen te bedanken. We zijn immers met velen die iets extra’s doen. Ook zonder dat wij als kerkenraad dat weten. En dat is goed. Heel goed.
En toch wil ik 1 naam noemen. Die van onze ouderling Michiel Hasslacher. Zonder hem was het niet mogelijk geweest dat wij elke week ‘bij elkaar komen’ rond het Woord. Hij is degene die alles filmt en in elkaar zet. Een enorme klus waar heel veel tijd in zit en daarom ben ik (en met mij velen) blij dat Michiel dit allemaal voor ons doet.
                       
Met een warme groet vanuit het hart, Karin Kappen (ook namens de kerkenraad)
 
 
vervolg nieuws Corona vervolg nieuws Corona
Beste gemeenteleden,

Wat leven we in een bijzondere tijd! Wie had ooit gedacht dat we bijna niet in contact met anderen zouden mogen zijn en dat de kerken gesloten zijn voor erediensten. Nou, wij niet. Het is ingrijpend voor iedereen. De overheid heeft op 23-03-2020 verscherpte maatregelen getroffen en dat betekent dat wij tot in ieder geval 01-06-2020 geen bijeenkomsten mogen organiseren.
Zoals we al schreven in het kerkblad zitten we als kerkenraad niet stil. Met deze brief willen we u bijpraten over wat er de komende tijd allemaal staat te gebeuren.
 • Erediensten
  De Erediensten zullen met ingang van zondag Palmpasen 5 april digitaal gehouden worden. Pasen is immers erg belangrijk voor ons en het voelt niet goed om niet ‘samen’ de Paascyclus te vieren. Dat geldt ook voor de andere diensten. Juist in deze tijd is er behoefte om samen te bidden en woorden van hoop te horen.

  De Erediensten zullen op een andere wijze ingevuld worden dan wij gewend zijn. U kunt er niet zelf bij zijn. Wel virtueel en dan bedoelen we via het internet. Niet iedereen heeft de beschikking over internet of weet hoe het werkt. Maar misschien kunt u dat vragen aan familie of een bekende waar u nog wel fysiek contact mee heeft. Die kan u dan misschien helpen.
  Op de achterkant van dit blad ziet u hoe u de diensten kunt bekijken via You Tube..
  Mocht het niet lukken, neem dan contact met ons op. We staan voor u klaar.

  Of we het iedere zondag kunnen realiseren weten we nu nog niet. We doen onze uiterste best.
  En mocht het u allemaal niet lukken, dan kunt u natuurlijk elke zondag diensten van de Protestantse kerk Nederland volgen op NPO1 om 9.20 uur.
   
 • Collecte tijdens de Erediensten
  Zoals u in het kerkblad kunt lezen en gewend bent zijn er altijd 3 collectes tijdens een Eredienst. Om dat zo goed als mogelijk door te zetten willen we u vragen om dat wat u normaal gesproken geeft, over te maken op 2 rekeningnummers. Zo kunnen wij onze diaconale doelen, waaronder Kerk in Actie, gewoon voorzien van een bijdrage van onze gemeente. Dat geldt ook voor de kosten van pastoraat en Erediensten. Bij voorkeur in 1 keer, omdat anders de bankkosten voor de kerk en de diaconie erg hoog zijn.
  Rekeningnummer Diaconie         =>  NL43RABO03737.36.401  t.n.v. ‘Diaconie Protestantse
                                                                        gemeente Bovensmilde
  Rekeningnummer Kerk                => NL48RABO03737.17.105 t.n.v Protestantse gemeente
                                                                       Bovensmilde

  Wij danken u bij voorbaat.
   
 • Pastoraat
  Aandacht voor elkaar. Dat is heel belangrijk voor ons als gemeente. Dat gaat ons goed af. Hoe wij dat de komende tijd gaan doen weet u al van ons. Dat stond in de vorige brief. U kunt ons natuurlijk ook zelf bellen. Dan kijken hoe we u kunnen helpen met wat dan ook.
   
 • Diaconie
  In deze tijd doen we ook altijd een groet aan mensen die in gevangenschap zitten. Dat doen we ook dit jaar. Misschien heeft u al een mail gehad van de diaconie over hoe ze dat dit jaar doen.
  De diaconie is bezig geweest met de voedselbank. In het kerkblad heeft u daar al iets over gelezen.
   
 • Vergaderingen en andere bijeenkomsten
  Deze zijn niet meer fysiek toegestaan. Elke werkgroep moet voor zichzelf inventariseren wat dat betekent en als dat grote gevolgen heeft dan zouden we dat als kerkenraad graag weten.

  => de kerkenraad gaat over op virtueel vergaderen
  => de smalle kerkenraad komt vaker dan normaal bijeen. Dit afhankelijk van wat er speelt en
       opgepakt moet worden.
   
 • Afscheidsdienst en -feest van onze predikant ds. Gert Wybe van der Werff
  Helaas… die gaan beide niet door in april. Tijdens de dienst op 26-04-2020 zal
  Ds. van der Werff wel stil staan bij het feit dat dit zijn laatste dienst als predikant is in Bovensmilde. Echt afscheid nemen doen we op een later tijdstip. De eerdere communicatie daarover blijft gewoon staan. Wordt vervolgd dus…
   
Nou, u bent weer even ‘bijgepraat’ door ons. Wij doen ons uiterste best om met u in contact te blijven. Mocht u denken: ik heb een idee of ik mis iets, neem gerust contact op. Want we zijn immers SAMEN gemeente.

Tenslotte wensen wij u veel gezondheid toe en hopen dat u zich met elkaar verbonden voelt.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Karin Kappen
06-30125900, kappen1995@gmail.com


UITLEG Erediensten

1.     Start uw computer of tablet en ga naar internet
2.     Typ in de adresbalk bovenaan: www.youtube.com
3.     Druk op enter
4.     Typ in de zoekbalk bovenaan tussenaanhalingstekens:
         “Protestantse Gemeente Bovensmilde” en druk op enter
5.     Druk op de bovenste afbeelding         (NIET op abonneren)
6.     Druk op de video die u wilt bekijken

Wij wensen u veel succes en vinden het fijn zo met elkaar verbonden te kunnen zijn. Mocht het niet lukken, bel dan of Michiel Hasslacher (06-21898148) of
Karin Kappen (06-30125900)

 
 
Belangrijk bericht van de kerkenraad Protestantse Gemeente Bovensmilde IVM CORONAVIRUS Belangrijk bericht van de kerkenraad Protestantse Gemeente Bovensmilde IVM CORONAVIRUS
Beste mensen,

Zoals u ongetwijfeld weet is er in de hele wereld iets aan de hand rondom het Corona-Virus. Op donderdag 12 maart 2020 heeft onze regering maatregelen aangekondigd die gelden tot en met
31 maart 2020. Deze maatregelen kunt u lezen op de site van het RIVM.

Ondanks dat onze kerkdiensten meestal niet door meer dan 100 gemeenteleden en gasten bezocht wordt, vinden wij dat we geen enkel risico moeten lopen. Daarom heeft de kerkenraad besloten om de diensten tot en met 31 maart niet door te laten gaan. De uitbraak is namelijk op dit moment nog niet onder controle in Nederland.
Wij vinden het heel vervelend om dit te moeten doen. Ook omdat wij weten dat een groot deel van u altijd met veel plezier de erediensten bezoekt. Om te luisteren naar het Woord en de ontmoeting met elkaar.

Op zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.20 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver (PKN) vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

En op onze website kunt u de verkondigingen van onze eigen predikanten lezen. U kunt deze vinden op de volgende link => https://bovensmilde.protestantsekerk.net/preken-maart

Als u een kerkelijke vergadering heeft dan beslist u zelf met elkaar of deze wel of niet door moet gaan.

We leven nu in een bijzondere tijd. Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. Hopelijk kunnen we deze tijd snel achter ons laten. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om mij te bellen.

Met een groet vanuit het hart,
Namens de kerkenraad Karin Kappen (06-30125900)
 
 
2019 en 2020 2019 en 2020

En al weer is er een jaar voorbij gevlogen. Een jaar met mooie momenten en ook minder mooie. Dat is het leven denk ik. De zon kan immers niet altijd schijnen.
Ik ben dankbaar voor vele dingen. Zoals de zondagse diensten die mij vaak inspireren en bij de les van het leven houden. Voor de contacten met mensen. Voor de bijzondere gesprekken met enkelen van u. Voor de schouder als ik het wat lastiger had. Voor de samenwerking bij de vele projecten (en feestjes) die we doen in de kerk en in het dorp (de kracht van samen doen). Voor de mensen die afscheid namen van de kerkenraad. Voor de nieuwe ambtsdragers die vol enthousiasme aan de slag zijn gegaan. En er is nog veel meer. En dan heb ik het thuisfront nog niet eens genoemd. 
Ik wens u allemaal het komende jaar veel vreugde, gezondheid en zonneschijn, zodat u elke dag opnieuw vrolijk en gelukkig kunt zijn.
                                                                                  
Met een warme groet van Karin Kappen
 
 
Parkeren bij de kerk Parkeren bij de kerk

Als u overdag op werkdagen gebruik maakt van de kerk, wilt u dan parkeren op het grote parkeerterrein en niet langs de voormalige pastorie? Dit is namelijk de afgesproken parkeerruimte voor gebruikers en bezoekers van de voormalige pastorie.
 
 
Openstelling Waterstaatskerk in de zomer, een impressie Openstelling Waterstaatskerk in de zomer, een impressie

Wanneer je als kerk minder naar binnen gericht wilt zijn en meer samen wilt gaan werken met Wij zijn Bovensmilde en andere dorpsactiviteiten, is het natuurlijk van wezenlijk belang dat je het gebouw ook letterlijk openstelt naast de wekelijkse zondagmorgen viering. Als werkgroep eredienst bedachten we : laten we dat doen op alle dinsdagen in juli en augustus (tot het einde van de zomervakantie) van 11.00 – 15.00 uur. Gewoon om es te beginnen. Zet de grote zware voordeuren van de kerk letterlijk open en nodig uit om binnen te komen. Er staat een bord bij het fietspad bij de weg en mensen kunnen via de grote oude ingang een kijkje komen nemen. en dat gebeurt! Nee niet in grote massa’s, haha. Het gaat ons niet om ‘hoe meer, hoe beter’. Het gaat om het idee en ik ben verheugd om te kunnen zeggen dat het werkt! Precies zoals wij ons hadden voorgesteld. Tot nu toe komen juist veel mensen uit de Smildes die het lazen in de Smildeger Neiskrant. Het was overigens geen enkel probleem om vrijwilligers te vinden die 2 of 4 uur gastvrouw en/of gastheer willen zijn. Ook onze organisten verlenen hun medewerking door op gezette tijden het orgel te bespelen. Harrie Nieman zorgt iedere week voor een mooie bos bloemen (bedankt!). En hoe waardevol is het om zomaar door de week een heel kort moment (20 minuten) een lied te zingen, een stukje uit de bijbel te lezen, een klein gebed te doen en stil te zijn rondom een bijbelse of andere tekst. Daarna delen we onze gedachten, voor wie dat wil. En kunnen mensen een kaarsje aansteken. Hoe eenvoudig kan een klein ritueel zijn.  ‘Dit betekent heel veel voor me’ zei iemand afgelopen dinsdag. Nu de Smildeger Neiskrant een poos niet uitkomt vanwege de vakantie hoop ik dat anderen het doorgeven en de gastvrouwen en gastheren, wanneer het mooi weer is, voor bij de kerk zitten en zo mensen kunnen uitnodigen een kijkje te nemen in de kerk. Tot nu toe bracht het mooie ontmoetingen met zich mee…..
                                                                                                                      Ds. Diete KitsOpenstelling kerkgebouw in de vakantiemaanden
Het is altijd fijn een mooie kerk in de omgeving of die je tijdens vakanties tegenkomt, ook van binnen te kunnen bekijken. Zo dacht de Werkgroep Erediensten ook van “ons” kerkgebouw: jammer dat men die alleen tijdens een dienst of activiteit van het CPB van binnen kan zien, want het markante gebouw van een Waterstaatskerk met de mooie ramen zal menige passant nieuwsgierig maken naar hoe deze er van binnen wel uit zal zien…
En daarnaast: de bijzondere ruimte van een kerk nodigt ook uit tot stilte, bezinning, tot jezelf komen of gebed. Niet alleen op zondag, ook door-de-weeks kun je behoefte voelen even op zo’n plek te zijn.
Met als basis de opmerkingen van de gemeenteavond in 2018 en deze twee overwegingen samen, hebben de kerkenraad doen besluiten de mogelijkheid van een wekelijkse openstelling te realiseren. We beginnen in de vakantiemaanden juli en augustus en als het aanslaat kunnen we dit misschien verder uitbreiden.
De deur van de kerk staat vanaf dinsdag 2 juli en daarna elke dinsdag t/m 20 augustus open van 11.00 – 15.00 uur.
Er is dan iemand aanwezig om als de bezoeker dat wenst over de historie van het kerkgebouw en wat er nu zoal in gebeurt te informeren of die kan daar via een informatieblad kennis van nemen; Je kunt in stilte gaan zitten en daarbij een tekst overdenken die voor die dag er ligt. Ook is er gelegenheid een kaarsje aan te steken, voor wie dat wil; Zo nu en dan kan er orgelmuziek beluisterd worden;
Om 13.00 uur is er een sobere liturgische viering, voor wie samen met anderen een moment van bezinning wil delen.
Er zijn al enkele mensen bereid gevonden tijdens de openstellingsuren (een deel van de tijd) aanwezig te zijn; mocht u/jij ook mee willen werken dan kunt u/jij met vragen en aanmelding terecht bij Géke van Sleen (06-10293755).
Namens de Werkgroep Erediensten, Ds. Gert Wybe van der Werff
 
 
Hieperdepiep….Hoera! Hieperdepiep….Hoera!

Wist u dat we over niet al te lange tijd als gemeente in Bovensmilde 160 jaar bestaan? Ik niet zo direct, maar ik heb dat eens uitgezocht. Ook heb ik hierover gesproken met Sjoerd Post. En het klopt.
Op 18-12-1860 is er een koninklijk besluit genomen om de Nederlands Hervormde Gemeente Bovensmilde officieel te stichten. Een koninklijk besluit….bijzonder.
We hebben dit besproken in de kerkenraad en wij willen dit moment niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zijn er op tijd bij….18-12-2020 bestaan we 160 jaar en dat willen we dus vieren. Je kan met zo iets niet vroeg genoeg beginnen. Zeker als je nog iets wilt doen aan onderzoek.
Daarom nu alvast een oproep. Wie heeft er zin om mee te helpen om activiteiten te bedenken. We zitten te denken aan een soort stamboom-onderzoek vanaf de eerste 137 lidmaten, een feestelijke dienst, festiviteiten enz.
Dit is de eerste gedachte……maar we zijn benieuwd naar uw gedachten. Uw idee kan immers een veel beter idee zijn dan de onze. En deze gebeurtenis is weer een uitgelezen moment om SAMEN te zijn en te vieren.

Daarom een oproep…wie doet er mee? We gaan eerst bedenken wat we willen doen en daarna gaan we het uitwerken. Dat hoeven we natuurlijk niet alleen te doen. We zijn immers met velen en we hebben vele talenten in huis. We zullen dan ook zeker anderen er bij gaan betrekken.
Opgave bij Karin Kappen of Hans van der Laan.
Groet uit het hart, namens de gehele kerkenraad, Karin Kappen
 
 
kerkdienstgemist ook via de APP

kerkdienstgemist ook via de APP
Kerkdienst live op je mobiele telefoon of tablet
Er is van kerkdienst gemist ook een mobiele App voor Android en iOS beschikbaar. 

Luister en bekijk uw kerkdienst live via uw mobiele telefoon of tablet. Uiterst eenvoudig in gebruik. 
De App is geschikt voor Android toestellen met Android 4.1 of hoger en iPhone's en iPad’s met OS6 en hoger. 

Bezoek de website van kerkdienstgemist voor meer informatie: www.kerkdienstgemist.nl
Het Beamteam

 
 
Wel en wee Wel en wee
Wel en wee
“Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen.”
                     Lied 500:5
Mogen we in de moeite en pijn die we in ons eigen leven en dat van anderen ervaren als het licht op de kandelaar te zijn, licht en warmte verspreidend. Gezegende Kerstdagen toegewenst!
De predikanten
 
 
Overgang en Open Huis Overgang en Open Huis
Overgang en Open Huis
Als u het gevolgd heeft dan is het bij u bekend dat dit de 2 thema’s waren van de laatste eredienst in Het Kruispunt en de eerste eredienst in de Waterstaatskerk aan de Hoofdweg.
Het is zover…..wij zijn als gemeente over naar een nieuw kerkgebouw. Zo maar wat simpele woorden. Dat zou je denken. Achter die woorden schuilt voor een ieder van ons één of meerdere emoties.
Daar heb ik, met name tijdens de laatste dienst in Het Kruispunt, bij stil gestaan. Als u wilt kunt u dat nazien op Kerkdienstgemist.nl. Dat ga ik niet allemaal herhalen in dit stukje tekst.

En toen was het zondag 10-09-2017. Het moment dat we bij elkaar zaten in de vernieuwde kerk aan de Hoofdweg. Het doet mij goed dat ik velen van u heb ontmoet/gezien tijdens de dienst. En ook de dag er voor, de open dag.
Als gemeente hebben wij met elkaar heel erg hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Dat doet mij deugd (ook zo maar wat woordjes……..ik zou op dit moment niet weten hoe ik het anders kan zeggen). Als ik er aan terug denk moet ik slikken. Ik heb velen van u uren hard zien ploeteren.
Uit de grond van mijn hart (en ik weet ook namens de gehele kerkenraad)….dank u wel. Voor de inzet en de steun.

Zijn we dan klaar? Nee……nog niet. Er moeten best nog wel wat dingen gebeuren. En dat is ook logisch. De komende periode gaan we met elkaar ontdekken wat wel werkt en waar we nog wat willen verbeteren. Het komt vast allemaal goed. Het heeft wat tijd nodig.

Tenslotte wil ik nog twee dingen herhalen uit de toespraken van de beide zondagen. Dit waren de woorden bij de Paaskaars op zondag 3 september: Dit is het Licht van Christus, dat alle duisternis verdrijft, vuurkolom in onze nacht. Nu wij opbreken van hier vragen wij U:

Ga zelf met ons mee, want zonder U kunnen wij niet verder trekken!”


En zo stond ik zondag 10 september weer vlak bij onze eigen vertrouwde Paaskaars. Bij de plek waar elke dienst begint. Het licht dat weer aangestoken is door een kind uit ons midden. Het licht van Christus dat alle duisternis verdrijft.
 
Wat fijn dat we deze momenten samen hebben mogen beleven. Ik wens ons allen een fijne tijd toe.
Met een groet vanuit het hart,                                                                          Karin Kappen

 

 
Boek over de Gereformeerde Kerk Boek over de Gereformeerde Kerk
Gereformeerde kerk?
Bij de laatste dienst in ‘Het Kruispunt’ bestond de mogelijkheid nog het boekje te bestellen ‘Van Gereformeerde kerk tot “Kruispunt’ (Zestig jaar kerkgeschiedenis in woord en beeld). Slechts vier personen hebben via de intekenlijst ingetekend. Om het boekje weer herdrukt te krijgen moeten er minstens tien exemplaren besteld worden. De kosten bedragen dan zeven euro per stuk. U kunt alsnog een boekje bestellen bij Sjoerd Post, telefoon 413579 of per mail sjoerdenria@ziggo.nl
Graag voor 1 oktober a.s.  
 
 

Oud Papier Actie
datum en tijdstip 03-10-2020 om vanaf 9.00 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

activiteiten
datum en tijdstip 05-10-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.