PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Informatie ZWO activiteiten Informatie ZWO activiteiten
Commissie Z.W.O. (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Het doel van de commissie ZWO is de bewustwording in de gemeente te ontwikkelen aangaande het werk van zending en werelddiaconaat en het beschikbaar
stellen van gelden voor het zendingswerk in binnen- en buitenland.

Door middel van voorlichting wordt de gemeente gestimuleerd dit financieel te ondersteunen.
 
Voorlichting geschiedt o.a. door middel van foldermateriaal en enkele bladen waarop men zich kan abonneren.
Via de bladen “Elisabethbode” en “Open deur” en het (gratis) kwartaalblad “Vandaar” kunnen gemeenteleden op de hoogte
blijven van het zendings- en evangelisatiewerk.

 
Voor informatie en/of een abonnement kunt u contact opnemen met
Mw. A. Boer.
 
De inkomsten van de commissie ZWO worden o.a. verkregen door:

- Actie Kerkbalans
- Collectes
 
Uit deze gelden worden o.a betaald:
-  Missionair aandeel binnen-/buitenland
-  Diverse bladen
 
De commissie ZWO houdt zich o.a. bezig met:
- Organiseren van een dienstenmarkt
- Organiseren van een zendingsdienst
- Bezorging bladen
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarkalender commissie zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking van de Protestantse Gemeente Bovensmilde.


Inleiding
De doelstelling van de z.w.o. commissie is verwoord in het werkplan commissie zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 
van de Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Omdat dit werkplan in hoofdlijnen jaarlijks niet aan grote veranderingen onderhevig is wordt voor de periodieke activiteiten gewerkt met
onderstaande kalender. Wanneer de opdracht c.q. missie van de z.w.o. commissie in opdracht van de kerkenraad/diaconie  aangepast wordt
spreekt het vanzelf dat ook het werkplan en de jaarkalender indien nodig dan aangepast zullen worden.

Dit jaar heeft de ZWO de intentie extra aandacht te besteden aan het project:
 
Stichting: EEN DRUPPEL, kleinschalige hulp aan de Molukken.    Informatie over dit project staat onder kopje: Nieuws ZWO                        


Op de zendingszondag, in november 2021, wordt dit project afgesloten en een nieuw project voor de komende twee jaar bekend gemaakt.                                    
 
Jaarplanning
Maand activiteit
Januari voorbereiding dienstenmarkt,
verkennend onderzoek financieel doel              
voorbereiding vastenperiode,
bezoek informatieavonden speciaal  met betrekking tot het jaarthema                   
vacatures z.w.o. commissie
Februari voorstel inrichting dienstenmarkt en vaststelling thema dienstenmarkt, tevens informatie  verzamelen met betrekking tot het thema
Maart                  vaststellen concept jaarrekening z.w.o. commissie                                                     
April vacatures z.w.o. commissie                   
schrijfactie gevangenen
Mei                       einde dienstenmarkt, opbrengst overmaken 
Juni                       afsluiting seizoen
juli vakantieperiode
augustus vakantieperiode
september vaststelling concept begroting z.w.o.                                           
bestemming collecte zendingszondag + overige inrichting organisatie zendingszondag  
bestellen foldermateriaal zendingszondag

 
Oktober               instelling sub commissie t.b.v. zendingszondag volgend seizoen   
kiezen thema zendingszondag volgend seizoen                                                              
November organisatie en bestelling kerstnummer Elisabethbode  
rondgang kwitanties Elisabethbode                                                                                   
December kerstnummers Elisabethbode bij Supermarkt/bibliotheek/kerk                                                                                                                                                                                                     

 
 
 Algemene aandachtspunten gedurende het gehele seizoen:
a)           correspondentie adoptie kind Plan Nederland                                                                
b)           verzamelen oude postzegels,  enveloppen met postzegels en ansichtkaarten
               Inktcartridges en mobiele telefoons, lege pennen, stiften en plastic doppen                                                                                    
c)            abonnementen Vandaar en Elisabethbode                                                                                                                                                                                  
d)           indien gevraagd cq gewenst/noodzakelijk een informatieavond organiseren over een
              z.w.o.-onderwerp of een organisatie die via kerk in actie financiële steun ontvangt
e)            participatie van de oudere jeugd bij de activiteiten van de z.w.o. commissie.                        
 
Samenstelling ZWO:
Predikant:                              vacant
Voorzitter:                              Joop Kant
Secretaresse:                        Sjoerdje Vording           
Penningmeester:                  Jan Post   
namens diaconie:                 Jan Post
lid voor jeugdactiviteiten:      Marion de Boer-Alferink  
algemene leden:                   Annemarie Boer, Helma Post. 
 


  
terug
 
 

Oud Papier Actie
datum en tijdstip 03-10-2020 om vanaf 9.00 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

activiteiten
datum en tijdstip 05-10-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.