PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Algemene informatie over de kerkenraad

Algemene informatie over de kerkenraad

Het kerkelijk werk is als volgt georganiseerd:  
- Ouderlingen (pastoraat , scriba en voorzitter)
- College van kerkrentmeesters
- College van diakenen
- Werkgroep erediensten

Vorming en Toerusting => dat wordt georganiseerd met de overige PKN-gemeenten in de Smildes. 

In de werkgroepen/colleges zitten ambtsdragers en gemeenteleden. Niet elke ambtsdrager bezoekt de kerkenraadsvergadering,

De kerkenraad bestaat uit predikanten en ambtsdragers. 

  • Er wordt 1 keer per maand vergaderd.
  • Twee keer per jaar is er een vergadering waarvoor de hele gemeente is uitgenodigd (gemeenteavond). 
  • Naast de maandelijkse vergaderingen is er ook één keer per jaar een bezinningsavond met de predikanten en alle ambtsdragers.
  • Ook is er een jaarlijkse bijeenkomst met alle werkgroepen en haar vrijwilligers. 

Hieronder en overzicht van enkele leden van de kerkenraad. Bij de pagina’s van de diaconie en de kerkrentmeesters zijn alle namen van de ambtsdragers te vinden.

Ds. S.D. Kits (Diete) 
(0592) 412697

Ds. G.W. van der Werff (Gert Wybe)
(0592) 420341

K. Kappen-Kreeft (Karin), voorzitter kerkenraad
(0592) 412125

J.A. van der Laan (Hans), Scriba
(0592) 413042


J. Kappen (Jakob), ouderling
(0592) 412125

B. Siepel (Boele), voorzitter college van kerkrentmeesters
050-5343706


D. Appelo (Donna), voorzitter college van diakenen


 

 

 
Stand van zaken opvolging kerkenraad en pastoraal medewerkers Stand van zaken opvolging kerkenraad en pastoraal medewerkers


Even weer een update over de vacatures.
Er komt schot in de zaak. Zo het nu lijkt zijn er een aantal vacatures opgevuld.
Voorzitter kerkenraad: Karin Kappen wil een tweede termijn gaan doen.
Voorzitter diaconie: Donna Appelo heeft te kennen gegeven deze functie te willen vervullen.
Ouderling: René Herben wil dit ambt graag op zich nemen.
Pastoraal medewerkers: Hilly van de Bult en Ina Postma gaan stoppen. Klaasje Rispens en Martha Olijve willen meer gemeenteleden bezoeken. Nieuwe pastoraal medewerker worden Erwin Snippe, Jeroen Meilof en Gerda Breukelaar. Ook zijn of gaan we nog in gesprek met 2 andere mensen.
Voorzitter kerkrentmeesters: Boele Siepel neemt dit ambt op zich.
Secretaris kerkrentmeesters: Er is al iemand die in principe heeft toegezegd, maar vanwege gezondheid stellen we het uit naar september. Wordt vervolgd.
Penningmeester kerkrentmeesters: Ook hier zijn we in gesprek met kandidaten. De eerlijkheid gebied ons te melden dat dit nog lang niet zeker is.

Goed nieuws dus. Maar….we zijn er nog niet. We zijn wel tevreden over het resultaat tot nu toe.
                                                                                  
Groeten van Piet, Lammy, Jakob en Karin

 
 

 
Even bijpraten……stand van zaken vacatures kerkenraad en pastoraal medewerkers Even bijpraten……stand van zaken vacatures kerkenraad en pastoraal medewerkers


Op 4 april is er een extra gemeenteavond geweest. Met maar 1 agendapunt…..bovenstaande. De avond is goed bezocht. Dat betekent dat het onderwerp door veel mensen belangrijk wordt gevonden.
Wij willen u graag informeren over hoe de stand van zaken tot nu toe is.

(lees verder)

lees meer »
 
Zo maar een bericht  van mij Zo maar een bericht  van mij


Ik ben nu 1 jaar diaken bij onze kerk. Toen ik benaderd werd om diaken en dus ambtsdrager te worden bekroop mij een gevoel van onzekerheid. Kan ik dit wel? Wat wordt er eigenlijk van mij verwacht? Ik zag er tegenop om iets onbekend te gaan doen. Maar, ik vond het ook wel een uitdaging. Dus ik ben het gesprek aangegaan.
Zoals u weet heb ik vorig jaar ‘ja’ gezegd. En nu is het dus 1 jaar later. Het geeft mij een goed gevoel om mij in te zetten en dus een taak te hebben. En dienstbaar te zijn voor Gods gemeente en om te zien naar elkaar. Het voelt voor mij als een verrijking dat ik op deze manier deel uit mag maken van onze gemeenschap. 
En wat zo mooi is, is dat ik het niet alleen hoef te doen. Samen met de andere diakenen zetten wij ons in voor wat wij mogen doen.

Moeilijk? Nee…het geeft mij een voldaan gevoel. Ik voel mij er best wel prettig bij.
Binnenkort gaan we weer op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Ik weet dat dat niet gemakkelijk zal zijn. Ik hoop dat mijn verhaal een drempel mag wegnemen. 
                                                                                             
Groet van Lammy Snippe

 

 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00 uur
16 december, derde Advent
Lucas 1: 39 – 46. De twee vrouwen , Maria en Elisabeth, ontmoeten elkaar en zijn verheugd! Deze zondag heet ook “Gaudete”, Verheug je, want de Heer is nabij (Filippenzen 4: 4). De ongeboren kinderen hebben nog geen naam. In dit verhaal gaat het om de beide aanstaande moeders: Elisabeth, degene die niet meer meetelde, geeft toekomst en Maria, degene die haar waardigheid verloor door zwanger te raken ziet weer toekomst. Als ze elkaar ontmoeten barst Maria uit in een loflied en verzetslied tegelijk! Een lied dat door de eeuwen heen nog steeds klinkt en gezongen moet worden: Mijn ziel maakt groot de Heer!
Ds. Diete Kits en ds. Gert Wybe van der Werff
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.