PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Algemene informatie over de kerkenraad

Algemene informatie over de kerkenraad
Het kerkelijk werk is als volgt georganiseerd:  
- Ouderlingen (pastoraat , scriba en voorzitter)
- College van kerkrentmeesters
- College van diakenen
- Werkgroep erediensten

Vorming en Toerusting => dat wordt georganiseerd met de overige PKN-gemeenten in de Smildes. 

In de werkgroepen/colleges zitten ambtsdragers en gemeenteleden. Niet elke ambtsdrager bezoekt de kerkenraadsvergadering,

De kerkenraad bestaat uit predikanten en ambtsdragers. 
 • Er wordt 1 keer per maand vergaderd.
 • Twee keer per jaar is er een vergadering waarvoor de hele gemeente is uitgenodigd (gemeenteavond). 
 • Naast de maandelijkse vergaderingen is er ook één keer per jaar een bezinningsavond met de predikanten en alle ambtsdragers.
 • Ook is er een jaarlijkse bijeenkomst met alle werkgroepen en haar vrijwilligers. 

Hieronder en overzicht van enkele leden van de kerkenraad. Bij de pagina’s van de diaconie en de kerkrentmeesters zijn alle namen van de ambtsdragers te vinden.

Ds. S.D. Kits (Diete) 
(0592) 412697

vacant: Predikant/Kerkelijk werker

K. Kappen-Kreeft (Karin), voorzitter kerkenraad
(0592) 412125

J.A. van der Laan (Hans), Scriba
(0592) 413042
scriba.pgbs@gmail.com
B. Siepel (Boele), voorzitter college van kerkrentmeesters
050-5343706


D. Appelo (Donna), voorzitter college van diakenen


 

 
 
reinigingsplan Corona voor erediensten, vergaderingen en andere bijeenkomsten reinigingsplan Corona voor erediensten, vergaderingen en andere bijeenkomsten
Reinigingsplan Protestantse gemeente Bovensmilde
Er zijn 2 plannen:
 1. Gang van zaken rondom erediensten
 2. Gang van zaken rondom vergaderingen en bijeenkomsten 


Er is een groep beschikbaar die zorgt voor de reiniging op de zondagochtend.
 
 1. Erediensten en bijzondere eredienst, zoals rouw, trouw, sacramenten
  Algemeen => we maken geen gebruik van de bovenzaal. Kindernevendienst wordt gehouden in de consistorie.
  Alleen de jeugdkerk vindt plaats in de bovenzaal (deze wordt dan natuurlijk ook voor en na de tijd gereinigd)
  We maken alleen gebruik van het invalidentoilet. Daar zijn handgel en papieren tissues aanwezig.

  De organist en beamer-bediener en presentatiemaker zijn verantwoordelijk voor reiniging voor het verrichten van de schoonmaakwerkzaamheden van de plek waar zij werken. Dat doen zij voor en na het verrichten van die werkzaamheden.

Voor de eredienst
De benedenverdieping wordt gereinigd. Dat wil zeggen
- alle deurknoppen
- toiletgroepen (wastafel, wc-bril)
- de te gebruiken tafels
- keuken (blad en kastgrepen)
- liturgisch centrum (tafel), stoelen, banken, lichtknoppen, microfoon, trapleuning naar orgel
  en licht oude preekstoel, aansteker
- benodigdheden coördinatoren en degene die de mensen ontmoet, tafels en manden van
  collecte
- plek van de beamer (door beamerbediener)
- organist zorgt zelf voor reiniging van orgel

Tijdens de eredienst
Liturgisch centrum (tafel) wordt gereinigd (indien van toepassing).

Na de eredienst
De benedenverdieping wordt gereinigd. Dat wil zeggen:
- alle deurknoppen
- toiletgroepen (wastafel, toiletpot)
- de gebruikte tafels
- keuken (blad en kastgrepen)
- liturgisch centrum (tafel), stoelen, banken, lichtknoppen, microfoon, trapleuning naar orgel
  en licht oude preekstoel, aansteker
- benodigdheden coördinatoren en degene die de mensen ontmoet, tafels en manden van
  collecte
- vloeren (dweilen of zuigen)
- plek van de beamer (door beamerbediener)
- organist zorgt zelf voor reiniging van orgel


Gang van zaken rondom vergaderingen en bijeenkomsten ​​​​​​, CORONA-reinigingsafspraken voor vergaderingen en bijeenkomsten versie 27-07-2020

Allereerst willen we aangeven dat de gebruikersafspraken rondom opruimen en schoonmaken nog steeds gelden. Dit is een afspraak tussen de Protestantse gemeente en het Cultuur Podium Bovensmilde. Deze zijn bijgevoegd onderaan dit bericht.

Er zijn enkele CORONA regels bij gekomen. Voor uw veiligheid en de veiligheid van de bezoeker na u.
Omdat het gebouw gereinigd is door de vorige gebruiker mag u er op vertrouwen dat het schoon is. Het staat u vrij om wel de CORONA-reiniging te doen voordat uw vergadering/bijeenkomst begint. 

Registratie:
Omdat het voorkomen van CORONA een serieuze zaak is en het gebouw door meerdere groepen gebruikt wordt ligt er een formulier waarop u aangeeft wie u bent, welke ruimte u wanneer gebruikt heeft. Deze tekent u bij het verlaten van de kerk.

De Protestantse gemeente houdt bij wie de bijeenkomsten bezoeken. Wij kiezen hiervoor om bij een eventuele uitbraak van CORONA snel te kunnen herleiden wie een bijeenkomst heeft bezocht.

Verplicht voor de vergadering/bijeenkomst:
- iedereen reinigt zijn handen bij binnenkomst
- we respecteren de 1.5 meter ten allen tijde
- niezen en hoesten in de elleboog
- bij klachten wordt de vergadering niet bezocht
- ventileer de ruimte indien dat mogelijk is (deuren tegen elkaar open)

Vrijblijvend voor de vergadering/bijeenkomst:
- reinig de ruimte, dat wil zeggen:
  deurklinken, tafels, stoelen, keuken (blad, kastgrepen en apparatuur), lichtknoppen,
  invalidentoilet

Tijdens de vergadering/bijeenkomst:
- We maken alleen gebruik van het invalidentoilet.
    Daar zijn handgel, desinfecterend schoonmaakmiddel  en papieren tissues aanwezig.
    Na elk bezoek moet alles weer gereinigd worden.
- ventileer de ruimte indien dat mogelijk is (deuren open)

Verplicht na de vergadering/bijeenkomst:
De gebruikte ruimtes en hal en toilet worden CORONA-gereinigd. Dat wil zeggen:
- alle deurknoppen
- toilet (wastafel, toiletpot)
- de gebruikte tafels
- keuken (blad, kastgrepen en alle gebruikte apparatuur)
-  vloeren (dweilen of zuigen)


Schoonmaakprotocol voor het schoonmaken van de Waterstaatskerk Bovensmilde (afspraak CPB en Protestantse Gemeente Bovensmilde)

Datum: 27-7-20

Uitgangspunt:

1. De gebruiker/huurder moet na elke activiteit het gebouw schoon achter laten.
2. Al het keukeninventaris mag gebruikt worden.
3. De beheerder controleert na gebruik de kwaliteit van schoonmaak.
4. De gebruiker brengt zelf mee koffie, thee, koffiemelk, suiker, frisdrank, alcoholische dranken, versnaperingen, etenswaren, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.
5. 2 keer per jaar vindt een algemene schoonmaak plaats door CPB waarbij CPB via Geke van Sleen mogelijk vrijwilligers van PGB kan vragen. (met NL-Doet in maart en Burendag in september).

0. Algemeen:

1. Schoonmaakmiddelen liggen in de keukenkast onder het aanrecht.
2. Handdoeken e.d. liggen in de keukenkast onder het aanrecht. Na gebruik deponeren in de  inloopkast in een bak. In overleg met PGB en CPB worden handdoeken e.d. gewassen.
3. Veger, stofzuiger, dweil staan in de inloopkast.
4. Toiletpapier ligt in de inloopkast.

Wat te doen:

A. Keuken.

1. Gebruikte kopje, glazen, bestek, borden moeten afgewassen en in de bestemde kasten opgeborgen worden. (theeglazen niet in de vaatwasser)
2. Koffiezetapparaat schoonmaken, theepot schoonmaken. Speciale koffiefilters zijn uit de keuken te gebruiken. Liggen in de onderste la.
3. Vloer stofzuigen en dweilen.
4. Vaatwasser volgens voorschrift (hangt boven aanrecht bij koffiezetapparaat) schoonmaken.
5. Afval in (groene) container van SUEZ deponeren. Schone afvalzak in de afvalhouder plaatsen. Afval zakken liggen in keukenkastje onder aanrecht.
6. De beheerder van CPB zorgt er voor dat 1 keer per maand de afvalcontainer bij de weg wordt geplaatst.

B. Hal.

1. Vloer stofzuigen en dweilen.

C. Toiletten.

1. Toiletpotten schoonmaken.
2. Afvalemmertjes legen en nieuw plastikzakje in de afvalemmertjes doen
3. Toiletpapier aanvullen.
4. Wasbakken schoonmaken.
5. Nieuwe handdoeken ophangen en oude bij de vuile was in de inloopkast in de keuken deponeren.
6. Vloer stofzuigen en dweilen.D. Vergaderzaal beneden.

1. Vloer stofzuigen en dweilen.
2. Tafels en stoelen opstellen in de opstelling zoals die is aangetroffen.
3. Tafelkleedjes en bloemen op tafels plaatsen en tafels afnemen

E. Vergaderzaal boven.

1. Vloer stofzuigen en dweilen.
2. Tafels en stoelen opstellen in de opstelling zoals die is aangetroffen.
3.  Tafels afnemen en tafelkleedjes en bloemen op tafels plaatsen.

F. Trap.

1. De traptreden vegen en dweilen en leuning afnemen.


G. Kerkzaal.

1. De kerkvloer aanvegen of stofzuigen.
2. Vlekken verwijderen.
3. Banken afnemen.
4. Stoelen terugzetten in de kerkopstelling zoals die is aangetroffen. ( een voorbeeld ligt in de         keukenla).
5. In overleg met de beheerder kan preekstoel en liturgietafel verplaatst en teruggezet worden.
6. Bij gebruik van beeldschermen moeten die na gebruik weer uitgezet worden. Geldt ook voor gebruik van microfoons.

H. Balkon in de kerk.

1. trap en trapleuning schoonmaken
2. na gebruik orgel het toetsenbord afnemen.

I. Afsluiten.

1. Parkeerlichten van het parkeerterrein uitdoen.
2. Verlichting in de kerk uit doen.
3. Deuren van keuken en vergaderzaal beneden afsluiten.
4. Gordijnen in keuken en vergaderzaal beneden dicht doen.
5. Deuren van de kerkzaal afsluiten.

J. Robotmaaier.

1. Is zo geprogrammeerd dat die niet werkt op de zondagen.
2. Op andere momenten voor gebruik van de kerkzaal kan de robotmaaier uitgezet worden door in                de hal de stekker eruit te halen en na de activiteiten de stekker terug te plaatsen.

K. Afwijkingen.

1. Alleen in overleg met de beheerder kan hiervan afgeweken worden.Het bestuur van Cultuur Podium Bovensmilde.

 

Voorbeeld van een registratie
 
Datum Naam Organisatie Gebruikte en schoongemaakte ruimtes handtekening
23-07-2020 Karin Kappen Kerkenraad Toilet, keuken, hal, consistorie en kerkzaal, voorraadkast

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
         
 


 
 

 [KK1]Dit moet nog uitgewerkt worden.
 
gebruikersplan Corona gebruikersplan Corona
Gebruikersplan Protestantse Gemeente Bovensmilde Erediensten
Opgesteld door kerkenraad op 02-06-2020


De kerkenraad is verantwoordelijk voor dit protocol rondom erediensten. Dit plan en het reinigingsplan beschrijft de procedures rondom erediensten.

Dit gebruikersplan bestaat uit 3 delen:
A. Algemeen
B. beschrijft de activiteiten die moeten plaatsvinden voor, tijdens en na een eredienst.
C. het protocol voor gemeenteleden. Wij zullen dit deel op een positieve wijze verwoorden. Wat mag wel en vragen wij van de gemeenteleden, i.p.v. wat mag niet.
A. Algemeen
Er is een plan gemaakt rondom het plaatsen van stoelen en het plaats nemen in de banken.
Er wordt alleen gebruik gemaakt van stoelen zonder leuning (scheelt in de reiniging), tenzij een gemeentelid aangeeft dat hij om gezondheidsredenen dat nodig heeft.  
De hoge banken waar de kosters altijd zitten is bestemd voor de 2 coördinatoren*. Zij zijn herkenbaar doordat zij gele/oranje hesjes dragen.
De gemeenteleden krijgen een plaats aangewezen door de coördinator. We starten met het opvullen van de banken en daarna de stoelen. Het reserveren van een plek is niet meer mogelijk gedurende de 1,5 meter regeling.

Er komen twee personen ** bij de ingang te zitten. Deze vervullen een belangrijke rol bij de maatregelen die we moeten nemen. Zij zijn verantwoordelijk voor het proces van het binnentreden van de kerk:

-        Welkom heten 
-        Vragen of mensen gezond zijn. Op de presentielijst wordt genoteerd dat de vraag
          gesteld is. De gezondheid van iemand wordt niet vastgelegd (Privacy) 
-        Handen reinigen door middel van handgel die op een tafel staat
-        Bijhouden van de presentielijst, omdat mensen zich van tevoren moeten aanmelden

Hier ontstaat waarschijnlijk een rij als mensen aankomen. Om voldoende afstand te houden zorgen we dat er pionnen of strepen komen met anderhalf meter afstand. Gasten en gemeenteleden die zich niet aangemeld hebben kunnen de dienst meevieren als er voldoende ruimte is. Op de website en bij Witterzomer staat vermeld dat mensen zich van te voren moeten aanmelden.

De ouderling van dienst neemt plaats op de stoelen vlakbij de trapopgang naar de galerij. De predikant kan gebruik maken van het bankje voor de piano. De dienstdoende diaken of rentmeester neemt plaats in de kerkzaal. Hij/zij heeft tijdens de dienst geen rol. Na de dienst zorgt hij/zij voor telling van de gaven.

Bij het verlaten van de dienst gaat een deel (op aanwijzing van de coördinator) of door de hoofduitgang of door de achteruitgang. Bij beide uitgangen staat een tafel met 3 mandjes voor onze collectes.

Er wordt (tijdelijk) alleen gebruik gemaakt van de liturgie tafel. Op deze manier kunnen er meer stoelen geplaatst worden. De preekstoel staat naast de deur.

Jassen kunnen niet opgehangen worden. De gemeenteleden nemen ze mee.

Het toiletbezoek (invalidentoilet) moet tot een minimum beperkt worden.

Er is geen koffiedrinken voor en na de dienst.

Auto’s worden allemaal geparkeerd op het grote plein. Fietsers kunnen hun fiets parkeren bij het deel van de pastorie en hebben zo voldoende mogelijkheid om de 1,5 meter in acht te houden.

We maken voorlopig geen gebruik meer van lectoren. Dit ivm hygiëne. 

Op plekken waar de tv-schermen niet te zien zijn, worden (schone) liedboeken en Bijbels  neergelegd. Mensen mogen ook hun eigen liedbundel en Bijbel meenemen.

Auto-ophaal dienst: Dit is besproken met Jaap Doek. Hij bespreekt dit met de gemeenteleden die het betreft en houdt daarbij de richtlijnen in acht.

Wij hebben veel gemeenteleden die ouder zijn dan 70 jaar en mogelijk een kwetsbare gezondheid hebben. Om goed rekening met hen te houden zullen wij de algemene gedragsregels van gezondheid en afstand in acht nemen.
Dat geldt voor iedereen.
* De coördinatoren zijn Jannie en Alex, Ina en Ger, Jakob en Karin
** dit zijn in eerste instantie Géke en Gré.

Bediening van sacramenten
- Avondmaal: dit kan gevierd worden mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat betekent een
  bekertje per persoon en het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken.

- Doop: Dit is mogelijk door gebruik te maken van ‘een verlengde arm met een doopschelp’ of het
   dopen uit te stellen.

- Zegenen kan alleen plaatsvinden op anderhalve meter afstand. Handoplegging is niet mogelijk.

Overige diensten als huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten en/of kerkenraadsleden, rouwdiensten
De overige diensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals beschreven
in dit protocol.
Wel zal er per dienst specifieke aandacht zijn voor stoelenplan, looproutes en het reinigen.
Het vermijden van lichamelijk contact is belangrijk.
Denk aan:
- zegenen op anderhalve meter afstand;
- het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking;
- de aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten; hij of zij is via de uitvaartbranche
  geïnformeerd.

B. activiteiten voor, tijdens en na de eredienst
Voor de eredienst
Aanmelding:
De gemeenteleden geven van te voren aan of zij zondag naar de eredienst komen.
Aanmelden bij Jakob en Karin Kappen via mail (kerkbovensmilde@gmail.com, Whatsapp of bellen (0630125900) voor vrijdagavond 20.00 uur. Als iemand besluit om niet te komen dan moet hij zich ook weer afmelden om ruimte te laten voor een ander.
Als de kerk ‘vol’ is worden die gemeenteleden gebeld die er helaas niet bij kunnen zijn en worden zij  gewezen of het alternatief (kerkdienst gemist) en, als zij dat willen,  op de lijst van de zondag daarop geplaatst.  
Aanmelden kan vanaf maandag.   

Inrichten kerkzaal
De kerkzaal wordt zaterdagmiddag ingericht voor het aantal bezoekers voor de eredienst op zondag. Ook worden het liturgisch centrum, de plek van de collecte en de ontvangsttafels klaar gezet.
Het gebouw wordt gereinigd (zie reinigingsplan).

Voor en tijdens de eredienst op zondag
De organist en degene die de beamer bedient komen op tijd (want ook zij moeten in de rij aansluiten van de gemeenteleden, anders kunnen we de 1,5 meter niet waarborgen)

De klok wordt geluid om 9.15 uur.

De gemeenteleden wachten buiten op 1,5 meter afstand van elkaar. Na het welkom en het verwerken op de presentielijst worden de gemeenteleden door de coördinator naar een plek verwezen.

De predikant en de ouderling van dienst en degene die alles klaar zet voor de kindernevendienst komen binnen via de tuindeuren van de consistorie.
In de consistorie bereiden de ouderling van dienst en de predikant zich voor op de dienst. Zij komen binnen als de coördinator dat aangeeft.
De paaskaars wordt of door de predikant of ouderling van dienst aangestoken.

Het is helaas niet mogelijk om te zingen tijdens de eredienst. Dat geldt ook voor het Amen na de zegen. De werkgroep erediensten heeft alternatieven bedacht hiervoor.

De kindernevendienst vindt plaats in de consistorie. Voor de kinderen die naar de oppasdienst komen geldt dat aanmelding ook verplicht is en dat vindt ook plaats in de consistorie.

Na de eredienst
Na de dienst verlaten de gemeenteleden op aanwijzing van de coördinator de kerkzaal en houden hierbij de 1,5 regel in acht.
De zalen worden gereinigd conform reinigingsplan.

De collecte wordt verwerkt door een dienstdoende diaken of rentmeester Hij of zij draagt hierbij handschoenen.
 
 
Openstelling Waterstaatskerk in de zomer, het was goed…. Openstelling Waterstaatskerk in de zomer, het was goed….

…en zeker voor herhaling vatbaar! We hadden niet durven dromen dat er iedere keer bezoekers waren, mensen die het gelezen hadden of die voorbijkwamen, het bord zagen en dachten: nu ga ik naar binnen. En als het tegen 13.00 uur liep, druppelden de vaste “middagpauzedienstgangers” binnen en meestal ook een paar anderen, zomaar, ‘doe je mee, ja, kom in de kring’… de kaars wordt ontstoken, er is een openingstekst, een verzoeklied, een lezing, een tekst ter meditatie, 5 minuten stilte….en dan de mogelijkheid om te delen wat de tekst, het lied, de stilte bij je oproept.
Bijzonder….met zomaar mensen die elkaar treffen rondom het Licht, bijbel, gebed en zang, een kort moment te delen wat je gelooft, wat je moeilijk vindt, wat je ontvangt, wat je kunt geven, nou ja…hoe even in het gesprek wordt gedeeld wat geloof voor mensen betekent of juist niet betekent. Moeilijk om af te breken, maar ja, het moment is kort en moet ook kort blijven…zo spraken we af…We zingen staande een bekend slotlied en spreken de zegen uit. Vaak steken de aanwezigen nog even een kaarsje aan en blijven napraten. De volgende bezoeker loopt binnen…
Zo zou de kerk altijd midden in de week open moeten zijn….wie weet…..
Ds. Diete Kits

 
 
Nieuw toegangspad naar kerk Nieuw toegangspad naar kerk

Een groep mannen is vrijdagochtend 15 maart begonnen met het opnieuw bestraten van het toegangspad naar de kerk. Nogal wat kerkgangers en ook bezoekers van de uitvoeringen van CultuurPodium Bovensmilde hadden moeite met het bestaande hobbelige pad. In een druilerige regen werden eerst de oude stenen verwijderd voordat met het bestratingswerk kon worden begonnen. Bernard Arends vertelde als woordvoerder van de groep dat deze klus door leden van het Cultuurpodium werd uitgevoerd in opdracht van Drents Landschap. Deze organisatie betaalt de materiaalkosten (stenen en zand) en leden van CultuurPodium verrichten de werkzaamheden. Bij de herstelwerkzaamheden zullen zoveel als mogelijk de kuilen op het parkeerterrein opgevuld worden. Behalve Bernard Arends werkten de volgende personen mee aan dit karwei: Kelly van der Bult, Jacob Bouwsema, Boele Siepel, Roelof van der Vosse, Henk Molema, Jans Vrieling, Dirk Vos en Kees Smit
 
Stand van zaken opvolging kerkenraad en pastoraal medewerkers Stand van zaken opvolging kerkenraad en pastoraal medewerkers

Even weer een update over de vacatures.
Er komt schot in de zaak. Zo het nu lijkt zijn er een aantal vacatures opgevuld.
Voorzitter kerkenraad: Karin Kappen wil een tweede termijn gaan doen.
Voorzitter diaconie: Donna Appelo heeft te kennen gegeven deze functie te willen vervullen.
Ouderling: René Herben wil dit ambt graag op zich nemen.
Pastoraal medewerkers: Hilly van de Bult en Ina Postma gaan stoppen. Klaasje Rispens en Martha Olijve willen meer gemeenteleden bezoeken. Nieuwe pastoraal medewerker worden Erwin Snippe, Jeroen Meilof en Gerda Breukelaar. Ook zijn of gaan we nog in gesprek met 2 andere mensen.
Voorzitter kerkrentmeesters: Boele Siepel neemt dit ambt op zich.
Secretaris kerkrentmeesters: Er is al iemand die in principe heeft toegezegd, maar vanwege gezondheid stellen we het uit naar september. Wordt vervolgd.
Penningmeester kerkrentmeesters: Ook hier zijn we in gesprek met kandidaten. De eerlijkheid gebied ons te melden dat dit nog lang niet zeker is.

Goed nieuws dus. Maar….we zijn er nog niet. We zijn wel tevreden over het resultaat tot nu toe.
                                                                                  
Groeten van Piet, Lammy, Jakob en Karin

 
 
 
Even bijpraten……stand van zaken vacatures kerkenraad en pastoraal medewerkers Even bijpraten……stand van zaken vacatures kerkenraad en pastoraal medewerkers

Op 4 april is er een extra gemeenteavond geweest. Met maar 1 agendapunt…..bovenstaande. De avond is goed bezocht. Dat betekent dat het onderwerp door veel mensen belangrijk wordt gevonden.
Wij willen u graag informeren over hoe de stand van zaken tot nu toe is.

(lees verder)
lees meer »
 
Zo maar een bericht  van mij Zo maar een bericht  van mij

Ik ben nu 1 jaar diaken bij onze kerk. Toen ik benaderd werd om diaken en dus ambtsdrager te worden bekroop mij een gevoel van onzekerheid. Kan ik dit wel? Wat wordt er eigenlijk van mij verwacht? Ik zag er tegenop om iets onbekend te gaan doen. Maar, ik vond het ook wel een uitdaging. Dus ik ben het gesprek aangegaan.
Zoals u weet heb ik vorig jaar ‘ja’ gezegd. En nu is het dus 1 jaar later. Het geeft mij een goed gevoel om mij in te zetten en dus een taak te hebben. En dienstbaar te zijn voor Gods gemeente en om te zien naar elkaar. Het voelt voor mij als een verrijking dat ik op deze manier deel uit mag maken van onze gemeenschap. 
En wat zo mooi is, is dat ik het niet alleen hoef te doen. Samen met de andere diakenen zetten wij ons in voor wat wij mogen doen.

Moeilijk? Nee…het geeft mij een voldaan gevoel. Ik voel mij er best wel prettig bij.
Binnenkort gaan we weer op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Ik weet dat dat niet gemakkelijk zal zijn. Ik hoop dat mijn verhaal een drempel mag wegnemen. 
                                                                                             
Groet van Lammy Snippe

 
 
 

Oud Papier Actie
datum en tijdstip 03-10-2020 om vanaf 9.00 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

activiteiten
datum en tijdstip 05-10-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.