PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
AED AED

Zoals u in een vorig kerkblad heeft kunnen lezen zal er aan de Witterweg een 24 uurs bereikbare AED komen te hangen, die is aangeschaft door de oud papier commissie. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor personen die op kosten van de oud papiercommissie een basiscursus hartreanimatie en bediening AED willen volgen. Deze cursus zal in Bovensmilde worden gegeven en kost een investering van een dagdeel. De enige tegenprestatie die we van de deelnemers verwachten is dat men zich na het volgen van de cursus aanmeldt als burgerhulpverlener bij het oproepsysteem HartslagNu van de Nederlandse Hartstichting.
Door inzet van burgers zijn er minder sterfgevallen! Als burgerhulpverlener werk je mee aan de overlevingskansen van mensen die een hartstilstand krijgen. Bij een reanimatie verleen jij de eerste hulp, totdat professionele hulpverlening er is! Voor verdere informatie verwijs ik u naar de website van HartslagNu.
Mocht u zich alsnog willen aanmelden voor de cursus dan kan dit via het emailadres: brin3752@planet.nl. Of telefonisch via telnummer 0592413263.
Omtrent de plaats, datum en tijdstip van de cursus zal u later worden geïnformeerd.

 
 
Oud Papier...giften en historie Oud Papier...giften en historie

Van de Oud Papier Commissie

Zoals gebruikelijk wordt er jaarlijks een gedeelte van de inkomsten van het oud papier verdeeld over de diverse “goede”doelen. De volgende organisaties hebben over de inkomsten van 2018 onlangs een gift ontvangen: Xposed Xchange, Stichting 4Goals4u, St. Herinneringskamp Westerbork, Nederlands Bijbelgenootschap, Nederlands Brandwondencenrum, Unicef, KNRM, Nederlands Rode Kruis, Welfare Rode Kruis Smilde, St. Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer, Stichting Sparrow, Stichting Een Druppel, OFV Bovensmilde, Stichting Diabetes Classic, Kuli Kenara Bovensmilde, Edukans, Dorpsdiner Bovensmilde, EHBO Smilde, Artsen Zonder Grenzen, St. Voedselbank Midden-Drenthe, St. Hoop voor Albanië en Bankje Meestershof via Wij zijn Bovensmilde.
 
Op zaterdag 5 februari 1977 zijn we als kerk gestart met het ophalen van oud papier in Bovensmilde. In 2017 hebben we dus ons 40 jarig jubileum gevierd zonder hier verder aandacht aan te hebben geschonken. Op dit jubileum werden we later geattendeerd door een attent gemeentelid. Hoewel alweer een stuk verder in de tijd kwam dit enige tijd geleden weer op tafel tijdens een overleg van de oud papier commissie. Hierop hebben we besloten om in het kader van dit verlate jubileum iets voor ons dorp aan te schaffen.
Besloten is tot de aanschaf van een AED die 24 uur beschikbaar is. De AED zal komen te hangen in een buitenkast aan de Witterweg 24, alhier en is inmiddels besteld via de actie BuurtAED.nl
Ook willen we op kosten van de oud papiercommissie maximaal 9 personen de gelegenheid geven om een basiscursus hartreanimatie en bediening AED te volgen. Deze cursus zal in Bovensmilde worden gegeven en kost een investering van een dagdeel. De enige tegenprestatie die we van de deelnemers verwachten is dat men zich na het volgen van de cursus aanmeld als burgerhulpverlener bij het oproepsysteem HartslagNu van de Nederlandse Hartstichting. Door inzet van burgers zijn er minder sterfgevallen! Als burgerhulpverlener werk je mee aan de overlevingskansen van mensen die een hartstilstand krijgen. Bij een reanimatie verleen jij de eerste hulp, totdat professionele hulpverlening er is! Voor verdere  informatie verwijs ik u naar de website van HartslagNu.
Mocht u zich aan willen melden voor de cursus dan kan dit via het emailadres: brin3752@planet.nl  Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kiezen we ervoor om de beschikbare plaatsen op volgorde van binnenkomst te vergeven.
Omtrent de plaats, datum en tijdstip van de cursus zal u later worden geïnformeerd.
 
Op zaterdag 2 maart is het oud papier bij u opgehaald door: Piet Jaap Loonstra, Gerke Bijlsma, Jan Huizing, Marco Rook, Roel Vording, Erwin Wieringa en David Wanders. Na afloop van de inzameling heeft Jos Brink weer voor de inwendige mens gezorgd. In januari van dit jaar was de opbrengst 21180 kilo aan oud papier. De volgende inzameling staat gepland voor zaterdag 6 april vanaf 09.00 uur.
                                                                                                          Reint Brink 

 

 
Jeugd en Jongeren werk in Bovensmilde Jeugd en Jongeren werk in Bovensmilde
lees meer ยป
 
Oud Papier maand december 2017 Oud Papier maand december 2017
Van de Oud Papier Commissie
Op zaterdag 2 december alweer de laatste papierinzameling van dit jaar. Tijdens het koffiedrinken bleek dat Sinterklaas en zijn Pieten voor iedereen een kleine attentie hadden achtergelaten in de kerk. Dit viel bij zowel de medewerkers als de chauffeurs in goede aarde. De volgende personen hebben zich deze morgen ingespannen om het oud papier op te halen, te weten: David Wanders, Erik Smit, Reint Brink, Marco Rook, Erwin Wieringa, Jan Huizing, Piet Jaap Loonstra en Thomas Snippe. Jos Brink heeft deze morgen voor snert gezorgd en ook voor de liefhebbers een broodje frikandel uitgeserveerd. Het heeft even op zich laten wachten maar nu zijn de opbrengsten binnen van september en oktober, respectievelijk 30480 en 20060 kg aan oud papier. De eerste inzameling in 2018 staat gepland voor zaterdag 6 januari zoals u gewend bent weer vanaf 09.00 uur. Wil ik nog iedereen, zowel medewerkers, briefjesbezorgers en u allen die zaterdags het oud papier voor ons aan de straat klaar zet fijne feestdagen toewensen en een goede start in het nieuwe jaar waarin we hopelijk ook weer op uw medewerking mogen rekenen.
Reint Brink
 
 
Oud Papier maand september 2017 Oud Papier maand september 2017

Van de Oud Papier Commissie

Op zaterdag 2 september is het oud papier weer bij u opgehaald. Deze morgen is dit gebeurd door Erik Smit, Reint Brink, Erwin Wieringa, Jan Huizing, Piet Jaap Loonstra later afgelost door Wessel Raaphorst, Marco de Boer, Jan Piet Raaphorst en Thomas Snippe. Hoewel de R weer in de maand is, deze maand vanwege het mooie weer geen snert maar een broodje kroket of frikandel na afloop, dit verzorgd door David Wanders.
Vanwege de hoeveelheid te verwachten oud papier deze morgen was er een extra kraakwagen aanwezig. Ondanks heel veel telefoontjes was het niet gelukt om een volledige bezetting aan personeel te krijgen. Elke auto werd nu bemand door twee personen i.p.v. drie maar door een extra krachtsinspanning van de aanwezige medewerkers is het toch gelukt om al het papier net na de middaguur opgehaald te hebben. Op zaterdag 7 oktober a.s. zoals gebruikelijk vanaf 09.00 uur komen we het oud papier weer bij u ophalen.
 
 
Oud Papier maand juli 2017 Oud Papier maand juli 2017

Van de Oud Papier Commissie

Nog te goed van mij heeft u de lijst met medewerkers die in juni meegeholpen hebben met het ophalen van het oud papier, dit waren: Jack Meints, Jan Huizing, Reint Brink, Erwin Wieringa, Anton Hoekstra, Alex Raaphorst en Thomas Snippe. In totaal hebben we in de maand mei 18340 kg aan oud papier opgehaald. Jos Brink heeft er weer voor gezorgd dat na afloop van de inzameling er voor iedereen een broodje kroket klaar stond.
In juli is het oud papier bij u opgehaald door: Gert Dussel, Marco Rook, David Wanders, Thomas Snippe, Jan Piet Raaphorst, Jan Huizing en Rob van Assem. Door problemen met een van de kraakwagens was het even improviseren, maar al het papier is opgehaald en om 12.30 uur kon iedereen genieten van een drankje en een broodje kroket.
In de maand augustus zal er geen papier worden opgehaald i.v.m. de zomervakantie. Zaterdag 2 september vanaf 09.00 uur is de eerst volgende keer dat het oud papier weer bij u zal worden opgehaald. Iedereen een fijne zomervakantie toegewenst.

Reint Brink
 
 
Oud papier commissie mei 2017 Oud papier commissie mei 2017
In de afgelopen maand mei is het oud papier bij u opgehaald door: Thomas en Andries Snippe, David Wanders, Reint Brink, Erwin Wieringa, Piet Jaap Loonstra, Jan Piet Raaphorst en Jan Huizing.
Onze “oude” vaste medewerker Thomas Snippe hebben we weer kunnen toevoegen aan de lijst van de vaste medewerkers. Weer welkom bij de club en fijn dat je iedere maand weer mee wil met het ophalen van het oud papier.
Aan het einde van de inzameling geen kop snert, maar een lekker broodje kroket, verzorgd door Jos Brink. In de maand maart hebben we 18080 kg en in april 15820 kg aan oud papier opgehaald.
Op zaterdag 3 juni komen we vanaf 09.00 uur weer langs voor het ophalen van het oud papier.
 
 
Oud papier commissie maart 2017 Oud papier commissie maart 2017
Van de Oud Papier Commissie
In de maand januari hebben in totaal 23080 kg aan oud papier ingezameld. Op zaterdag 4 maart is het oud papier bij u opgehaald met de medewerking van: Jan Huizing, Piet Jaap Loonstra, Jan Piet Raaphorst, Reint Brink, David Wanders, Erwin Wieringa, Stefan Snippe en Wessel Hoekstra. De snert is deze morgen verzorgd door mevr. Venema, dank daarvoor. De volgende inzameling van het oud papier staat gepland voor zaterdag 1 april a.s. Dit zoals gebruikelijk vanaf 09.00 uur.  
 
 
Oud papier commissie maand februari 2017 Oud papier commissie maand februari 2017
Van de Oud Papier Commissie
Op zaterdag 4 februari is het oud papier bij u opgehaald met de medewerking van Wessel en Jan Piet Raaphorst, Jan Huizing, Erwin Wieringa, Arjan de Boer, David Wanders, Erik Smit en Reint Brink. Na afloop heeft Jos Brink ervoor gezorgd dat iedereen kon genieten van een kop snert. Tijdens de rondgang werd mij een enveloppe overhandigd door een dorpsbewoner. Deze was gericht aan jubilaris O.P.A.  In de kaart stond dat we gefeliciteerd werden met het 40 jarig bestaan van O.P.A..
Op zaterdag 5 februari 1977 zou begonnen zijn met de inzameling van het oud papier door onze kerk. Bleek dat zonder dat we het wisten deze morgen een jubileum te vieren hadden. Een ander gemeentelid waarmee ik over dit jubileum sprak heeft in zijn persoonlijk archief gezocht en kwam met de editie van de gemeenteband van maart 1977 waarin de start van de inzameling van het oud papier genoemd werd. Deze tekst wil ik u niet onthouden.
 
U weet, dat toen de Muziekvereniging O.B.K. stopte met het ophalen van het oud-papier onze Jeugdraad het initiatief genomen heeft, om voortaan elke eerste zaterdag van de maand het oud papier op te halen voor ons Jeugdwerk. Op zaterdag 5 februari j.l. was het dan de eerste keer, dat we het oud papier gingen inzamelen. We, d.w.z. de dames Margreet Endendijk, Ida v.d. Bult en Elly Bos en de heren D. Wiegersma, Leendert Liebeek, Bertus Feijen, Ingmar Doesburg, Paul Stegeman, Albert Zomer en Klaas Bos onder de supervisie van de door de jeugdraad daarvoor aangezochte heren W. Middelbos en A. Hansma. Met twee vrachtauto’s gingen we welgemoed op stap en het resultaat viel ons allemaal mee. In totaal hebben we op deze zaterdag bijéén vergaard: 6.290 kilo papier met een bruto-opbrengst van F 251,60. Wij willen dan ook allen, die hebben meegeholpen, om dit resultaat te bereiken, hartelijk bedanken voor hun medewerking. Dit geldt ook voor Mevr. v.d. Bult, die ons halverwege de rit van een voortreffelijk bakje “troost” voorzag. Maar …… we zijn er nog niet, al hopen we er wel te komen. Er komen hopelijk nog veel “eerste zaterdagen in de maand” en het zou echt te veel gevraagd zijn, om de mensen, die de eerste zaterdag hebben geholpen, hier elke keer mee op te schepen. Bovendien menen we, dat er in onze gemeente voldoende man- en vrouwkracht aanwezig is, om hiervoor ook eens een zaterdagmorgen beschikbaar te stellen. Het liefst zouden we zien, dat er voor elke zaterdag een twaalftal vrijwilligers zich spontaan bij ons aanmeldde, maar onze ervaring is, dat dit waarschijnlijk wel ijdele hoop zal zijn. U behoeft echter niet bang te zijn, dat wij u over zullen slaan, wanneer u te bescheiden bent, om zich aan te melden. T.z.t. zullen wij heus wel bij u aankloppen en dan zijn wij er wel zeker van, dat u ons niet zult teleurstellen. Voor de rest vertrouwen wij er op, dat u het oud papier voor ons zult bewaren en voor ons klaar zetten, als de tijd daar is. Bovendien…… U weet, dat ook oude lompen e.d. van harte welkom zijn en ook geld opleveren. Hieronder even de adressen en telefoonnummers, waar u graag genoteerd wordt:
W. Middelbos, Magnoliastraat 15, tel. 2445 of A. Hansma, H.P. Sickensstraat 30, tel. 3064
 
Daar wij zelf niet op de hoogte waren van dit jubileum is het fijn dat er leden van onze gemeente zijn die ons op deze manier erop geattendeerd hebben.
 
Oud papier commissie nov en dec 2016 Oud papier commissie nov en dec 2016
Van de Oud Papier Commissie
In november en december 2016 hebben we respectievelijk 18120 en 21340 kg aan oud papier opgehaald. Inmiddels kunnen we mededelen dat mevr. Rispens aan de Zonnedauw de oud papierbriefjes in de Mr. Weijerstraat gaat bezorgen, fijn dat u dit voor ons wilt doen. Binnenkort gaat er ook weer een verdeling aan goede doelen plaatsvinden. Als u hiervoor nog suggesties heeft, laat dit aan een van ons weten. Wellicht  krijgt uw suggestie voor een goed doel dan ook een financiële bijdrage.
Reint Brink
 
Oud papier commissie maand januari 2017 Oud papier commissie maand januari 2017
Van de Oud Papier Commissie
Op zaterdag 7 januari zijn we voor dit jaar weer begonnen met het ophalen van het oud papier. Ondanks alle kleuren weerswaarschuwingen was het voor ons gewoon code groen en zijn we omstreeks 09.00 uur op pad gegaan. Door de winterse omstandigheden zijn we wel iets langer onderweg geweest maar rond één uur zaten alle medewerkers en chauffeurs aan de snert, voor deze morgen gekookt en uitgeserveerd door Jos Brink. De volgende personen zijn deze morgen in de weer geweest om het oud papier op te halen; Piet Jaap Loonstra, Jan Huizing, Erwin Wieringa, Reint Brink, Jasper Raaphorst, Gert de Boer, Marco Rook en David Wanders. Door de onverwachte verhuizing van Tinus en Geesje Snippe naar Smilde, zijn we op zoek naar een nieuwe bezorger voor de briefjes in de Mr. Weijerstraat. Geesje en Tinus hebben de briefjes jarenlang voor ons bezorgd, hiervoor onze hartelijke dank. Samen een goede tijd in Smilde gewenst. Jos Brink zal voorlopig mensen benaderen om op een zaterdag mee te gaan met het ophalen van oud papier. Mocht ze u bellen, stel haar niet teleur. Zoals reeds aangegeven zijn we op zoek naar een bezorger voor de briefjes in de Mr. Weijerstraat. Deze straat bestaat uit ongeveer 25 adressen. Graag een mail of een telefoontje naar brin3752@planet.nl of 0592413263. Een briefje in de bus mag natuurlijk ook. Op zaterdag 4 februari zullen we weer vanaf 09.00 uur bij u langs komen voor het ophalen van het oud papier.  
 
 
Oud papier commissie maand januari 2017 Oud papier commissie maand januari 2017
 
Oud papier commissie januari 2017 Oud papier commissie januari 2017
Van de Oud Papier Commissie
Op zaterdag 3 december j.l. hebben: Marko Rook, Anton Hoekstra, Jan Piet Raaphorst, Piet Jaap Loonstra, Jan Huizing, Erwin Wieringa, David Wanders en Reint Brink het oud papier weer bij u is opgehaald. Jos Brink heeft ons  aan het einde van de morgen voorzien een welverdiende kop snert. Ook Sinterklaas was nog langs geweest met iets lekkers voor bij de koffie deze morgen en voor iedereen was er ook een chocoladeletter.
Dit was de laatste inzameling van 2016 en ook in 2017 zullen we weer op iedere eerste zaterdag van de maand, met uitzondering van de maand augustus bij u langskomen voor het ophalen van het oud papier.
Het is nog niet gelukt om iemand te vinden voor het regelen van medewerkers bij het ophalen van het oud papier. Met ingang van januari zal Jos Brink dit werk tijdelijk gaan overnemen van Jan Piet Raaphorst die dit de laatste 16 jaar heeft gedaan. Bedankt hiervoor Jan Piet, fijn dat je wel aanblijft als vaste medewerker en briefjesbezorger.        
 
Oud papier commissie november 2016 Oud papier commissie november 2016
Van de Oud Papier Commissie
Op zaterdag  5 november j.l. is het oud papier bij u opgehaald door: Anne de Vries, Andries Snippe, Reint Brink, David Wanders, Jan Piet Raaphorst, Jan Huizing, Erwin Wieringa en Piet Jaap Loonstra.
In de maand oktober is er in totaal 13220 kg aan oud papier opgehaald.
We zijn nog steeds op zoek naar een enthousiast persoon die vanaf januari 2017 er elke maand voor wil zorgen dat er genoeg mensen zijn om de oud papier auto's te bemannen. Er is een vaste groep medewerkers die maandelijks meegaan. Echter dient deze groep iedere maand met 1 of 2 personen te worden aangevuld. Er is een lijst met personen beschikbaar die zo nu en dan meegaan. Het benaderen kan zowel telefonisch als mondeling. De tijd die dit kost? Gemiddeld tussen de 5 en 30 minuten per maand. Degene die dit zou willen regelen hoeft natuurlijk niet zelf mee om het oud papier op te halen, maar dit mag natuurlijk wel. Mocht u geïnteresseerd zijn neemt u dan even contact op met de familie Brink. mail: brin3752@planet.nl of telefonisch 413263.
Op zaterdag 3 december zoals gebruikelijk vanaf 09.00 uur komen we weer bij u langs voor het ophalen van het oud papier.

 
 
Oud papier commissie oktober 2016 Oud papier commissie oktober 2016
Op 1 oktober j.l. is het oud papier deze morgen bij u opgehaald door: Wessel Raaphorst, Piet Jaap Loonstra, Gerke Bijlsma, Erwin Wieringa, Jan Piet Raaphorst, David Wanders en Reint Brink. Jos Brink heeft er deze morgen voor gezorgd dat er weer een pan snert op tafel stond. In de komende maand zullen we op zaterdag 5 november het oud papier weer gaan inzamelen. Zoals gebruikelijk vanaf 09.00 uur.       
 
 
Oud papier commissie: informatie container of dozen? Oud papier commissie: informatie container of dozen?
Van de Oud Papier Commissie

Vanaf 01-10-2016 is het ook mogelijk om het oud papier in uw oude grijze of groene container aan te bieden.
Als u het papier in de container aanbiedt, dient u deze met het handvat naar de wegzijde te plaatsen.
Ook dient u de container op dezelfde plaats aan de weg aan te bieden als waar u gewend bent om de
afvalcontainers aan te bieden.
Onze voorkeur gaat uit om het oud papier zoals u gewend was, gebundeld aan de straat te zetten.
De keuze is aan u, we kunnen met onze vrachtauto's zowel containers legen en bundels en dozen oud papier meenemen.

 
 
Oud papier commissie september 2016 Oud papier commissie september 2016
Van de Oud Papier Commissie

De kop is er weer af. Voor velen is de zomervakantie weer voorbij en de oud papierinzameling van september ligt al weer achter ons.
Doordat onze inzamelaar de gemaakte afspraken niet geheel na kwam, heeft het ophalen van het oud papier op 3 september heel wat voeten in aarde gehad. Uiteindelijk is al het papier toch opgehaald, maar was de middag al ver gevorderd.
De door de familie de Jong gekookte snert hebben we derhalve maar tussen het ophalen van het oud papier genuttigd en niet zoals gebruikelijk aan het einde van de oud papierinzameling.

De volgende personen zijn dank verschuldigd voor hun tomeloze inzet en geduld deze dag; Jan Huizing, Piet Jaap Loonstra, Gert Dussel, Erwin Wieringa, David Wanders, Jack Meints, Jan Piet Raaphorst, Marko Rook en de familie Vos voor het gebruik van de tractor.
Inmiddels hebben we weer een “vaste” medewerker kunnen verwelkomen, David Wanders.
In de maand juli hebben we in totaal 13880 kg aan oud papier opgehaald. Op zaterdag 1 oktober a.s. zal de eerstvolgende inzameling van het oud papier weer plaatsvinden.

 
 
Oud papier commissie juli 2016 Oud papier commissie juli 2016
Van de Oud Papier Commissie
Op zaterdag 2 juli is het oud papier bij u opgehaald door de volgende personen, namelijk: Henk en Stefan Snippe, Marco Rook, Jan Huizing, Gerke Bijlsma, Reint Brink, Jan Piet Raaphorst, Rob van Assen en John Temmink.
De familie Rispens Meesterswijk 18a is gestopt met het rondbrengen van de oud papierbriefjes, hartelijk dank voor het vele jaren bezorgen van de briefjes. De route is inmiddels overgenomen door de familie Nicolai-Kits.
Voorts hebben we afscheid moeten nemen van 2 vaste medewerkers, te weten Thomas Snippe en Peter Klok. Beiden bedankt voor jullie inzet. Voor ons zou het prettig zijn als onze club van vaste medewerkers wordt uitgebreid met 1 of 2 personen. Ook zoeken we nog iemand die er elke maand voor wil zorgen dat onze oud papier auto's bemand worden. Er is een groep vaste medewerkers en deze moet iedere maand aangevuld worden met 1 tot 3 personen. Er is een lijst met personen die regelmatig/soms meegaan beschikbaar. Over beide zaken kunt u contact opnemen met Jan Piet Raaphorst of met ondergetekende.
In verband met de zomervakantie wordt er in de maand augustus geen papier bij u opgehaald. De eerste inzameling zal zijn op zaterdag 3 september.
Reint Brink, tel. 0592-413263, email: brin3752@planet.nl
 
 
Oud papier commissie juni 2016 Oud papier commissie juni 2016
Van de Oud Papier Commissie
In de maand april hebben we 15040 kg aan oud papier opgehaald. De inzameling op zaterdag 4 juni heeft plaats gevonden met de medewerking van: Rob van Assem, Petra en Piet Jaap Loonstra, Robert van Goor, Klaas Kootstra, Johan Pinkster, Thomas Snippe, Erwin Wieringa en Jan Piet Raaphorst.
Dit was zo'n morgen dat alles tegen zat. Door omstandigheden waren een aantal medewerkers niet aanwezig, maar na een paar spoedtelefoontjes is het toch gelukt om met voldoende medewerkers op pad te gaan.
Tijdens de rondgang ging er ook nog een van de kraakwagens kapot. Door snel omschakelen, konden we gebruik maken van een tractor met kar van Dirk Vos, (bedankt hiervoor) zodat al het papier toch overal opgehaald kon worden.
Aan het eind van de morgen was de auto weer gerepareerd zodat we ook het papier wat met de kar was ingezameld nog konden overladen in de kraakwagen. Iedereen die deze morgen meegewerkt heeft bedankt voor z'n inzet.
Zoals gebruikelijk hebben we een gedeelte van de inkomsten van het afgelopen jaar weer verdeeld onder de diverse goede doelen. De volgende instellingen hebben van ons een gift ontvangen, te weten:
EHBO Smilde, Welfare Rode Kruis Smilde, St. Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer, Edukans, St Vakantiekind, Kuli Kenara, KNRM, St 4 Goals4u, St. diabetes type 1, St. Hoop voor Albanië, Artsen zonder Grenzen, St. Voedselbank Midden-Drenthe, St. Open huis Assen, St. World Wide Wheelers, Rode Kruis, Nederlands Bijbelgenootschap, Nederlandse Brandwonden stichting, Unicef, St. Herinneringskamp Westerbork en St. Kidsrights.
De eerstvolgende keer dat het oud papier weer bij u wordt opgehaald zal zijn op zaterdag 2 juli a.s.

 
 
Oud papier commissie april 2016 Oud papier commissie april 2016
Van de Oud Papier Commissie
Op zaterdag 2 april hebben de volgende personen, te weten: Jan Huizing, Piet Jaap Loonstra, Rik Harmsma, Erwin Wieringa, Thomas Snippe, Peter Klok, David Wanders en Reint Brink het oud papier in Bovensmilde en directe omgeving opgehaald. Jos Brink heeft deze morgen de snert verzorgd. In maart hebben we in totaal 13980 kg aan papier opgehaald. In de meimaand kunt u ons op zaterdag de 7e weer bij u in de straat verwachten voor het ophalen van uw oud papier.
 
 

Oud Papier Actie
datum en tijdstip 03-10-2020 om vanaf 9.00 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

activiteiten
datum en tijdstip 05-10-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.