PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
College van kerkrentmeesters College van kerkrentmeesters
Het scheppen van materiële en financiele voorwaarden is de taak van het college van Kerkrentmeesters, welke zijn gedelegeerd door de kerkenraad.
Ze hebben onder andere de zorg voor het kerkgebouw, beheren van de gronden, ledenbestand, de financiën, kosterzaken, ledenadministratie en het beheren van archieven.

In onze gemeente zijn er drie Ouderling-Kerkrentmeesters, die allen deel uit maken van de kerkenraad.
Omdat de Ouderling-Kerkrentmeesters dit allemaal niet alleen kunnen nemen zij deel aan de werkgroep Beheer, waarin een aantal zeer enthousiaste werkgroepleden in zitten met ieder een eigen taak. Deze taken hebben een variërend karakter van grasmaaien tot en met het maken van financiële jaarstukken.


Thema
De gebouwen zijn op dit moment een belangrijk punt van aandacht. We maken gebruik van de Waterstaatskerk aan de Hoofdweg 186 te Bovensmilde. We huren het van de eigenaar,  Stichting Het Drentse Landschap/Stichting oude Drentse kerken. Het Kruispunt en de kosterwoning aan de Ds. Dijkstrastraat worden verkocht. Dit is een proces wat veel aandacht van ons vraagt.

Communicatie
Het college van kerkrentmeesters probeert op verschillende wijzen te communiceren met de kerkgemeente, na het maandelijkse overleg wordt een kort verslagje in het kerkblad geplaatst en via de website worden zaken gemeld die niet kunnen wachten op het eerstvolgende kerkblad.

De communicatie naar de kerkgemeente is voor de werkgroep van groot belang omdat wij vinden dat we elkaar goed op de hoogte moeten houden van alle ontwikkelingen van onze kerkgemeenschap.

Het college wordt gevormd door:
Boele Siepel, voorzitter en Ouderling-Kerkrentmeester
Renate Nagelhout, secretaris en Ouderling-Kerkrentmeester
Jeanet Hasslacher, penningmeester en Ouderling-Kerkrentmeester
Lambert Boer, ledenadministratie, kerkbalans
Grè Suurd, dagelijkse financiële zaken en coördinator voor de koster
Dirk Vos, onderhoud gebouwen
Roel Vording, Techniek
Piet Boer, afronding verkoop Dijstrastraat
Johan Pinkster, afronding verkoop Dijkstrastraat
Annet Huizing, notulist
terug
 
 

Oud Papier Actie
datum en tijdstip 03-10-2020 om vanaf 9.00 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

activiteiten
datum en tijdstip 05-10-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.