PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Collectes 28 juni, 5 en 12 juli. Collectes 28 juni, 5 en 12 juli.

De collectes voor de komende zondagen.

28 juni: collecte voor de eigen diaconie.

5 juli: collecte Kerk In Actie. (binnenlands diaconaat). Nu we weer, beperkt, samenkomen in de kerk, kunt u uw gaven ook weer ter plekke doneren, zij het in gewijzigde vorm.

Nederland- Vakantiepret voor kinderen in armoede.

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen. Collecteert u mee?

12 juli: collecte voor de eigen diaconie.
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43Rabo0373736401 tnv. Diaconie protestantse gemeente Bovensmilde.
Alle 3 de zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor: Erediensten.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters. Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters
 
terug
 
 

Oud Papier Actie
datum en tijdstip 03-10-2020 om vanaf 9.00 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

activiteiten
datum en tijdstip 05-10-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.