PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Collecte zondag 4 okt. Collecte zondag 4 okt.
Eerste collecte zondag 4 oktober: Israelzondag.
Leren door ontmoeting en dialoog
De Protestantse Kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting.
In Israël steunt de Protestantse Kerk het werk van de oecumenische gemeenschap Nes Ammim, die zich inzet om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten.Bijvoorbeeld met ontmoetingsprogramma’s voor tieners. In Nederland investeert de kerk in opbouwende relaties met de joodse gemeenschap en verzet ze zich actief tegen het toenemende antisemitisme, bv. in een gezamenlijke verklaring met de Rooms Katholieke Kerk. Plaatselijke gemeenten worden ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg.
 
 
collectes 27 sept collectes 27 sept
De eerst collecte is voor de Protestantse Kerk (vredeswerk)
De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in Nigeria, waar Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken steunt om slachtoffers van het geweld te helpen hun trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. PAX steunt in Irak een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen. 
Voor de mensen, die de kerkdienst niet bezoeken: zie onderstaande mogelijkheid.
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 tnv. Diaconie protestantse gemeente Bovensmilde.
Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor: Erediensten.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
 
Een goed idee !!!!! Een goed idee !!!!!

Op 8 september werd ik opgebeld door mevr. …. dat ze een tegoedbon had gekregen voor een paar glazen bij Pearl in Kloosterveste. De tegoedbon heeft een waarde van:
Glazen op sterkte 80 euro of Multi vocale glazen 150 euro of lenzen 35 euro.
Ze had de tegoedbon niet nodig dus dacht ze misschien is het iets voor iemand van de voedselbank.
Als er mensen zijn die ook zo’n bon hebben en hem niet gebruiken, neem dan even contact op met: Joop Kant, tel. 06-12923243
 
Inzameling voor voedselbank Inzameling voor voedselbank
Inzameling Voedselbank
6 september      :             garage Wollegras 21
 
Collectes komende weken Collectes komende weken
De collectes voor de komende twee zondagen.
De eerste collecte op zondag 6 september is voor KIA:  Noord-Ghana, alfabetisering.
De start van een nieuw seizoen betekent hier de start van een nieuw schooljaar. In het West-Afrikaanse land Ghana gaan de meeste kinderen ook gewoon naar school, maar in de afgelegen dorpen in het noorden van Ghana zijn nog veel volwassenen analfabeet. Kunt u het zich voorstellen: dat je niet kunt lezen en schrijven? De kerk in Noord-Ghana geeft mensen les in hun eigen taal. James is een van de leraren, die dagelijks zo’n dorp bezoekt op de fiets, die hij van de kerk kreeg. Het valt hem op hoe leergierig de mensen zijn. Wat betekent het voor mensen om te kunnen lezen en schrijven? Suale die 32 jaar is zegt: “Mensen kunnen me niet langer voor de gek houden”. En Mirjam die 27 is vertelt: “Ik kan nu zelf de Bijbel lezen en leren over gezondheid.” Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Via deze collecte van Kerk in Actie steunt u de Ghanese kerk om mensen te leren lezen en schrijven. Dank u wel!
De eerste collecte op zondag 13 sept is voor JOP: Het jeugdwerk van de protestantse kerk.
Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor: Erediensten.

Voor de mensen, die de kerkdienst niet bezoeken: zie onderstaande mogelijkheid.
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43Rabo0373736401 tnv. Diaconie protestantse gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden.
Hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters
 
 
Actie vakantieuitje Actie vakantieuitje
Actie Vakantieuitstapje’ in Bovensmilde: een hartverwarmend resultaat!
Vanuit de diaconie PKN Bovensmilde werd begin juli een oproep gedaan om ook mee te doen met ‘Actie Vakantieuitstapje’. Volgeplakte zegelkaarten van Poiesz konden worden ingeleverd bij Donna, Wilma, Hieke
.                         
Deze zegelkaarten werden vervolgens verzilverd’ voor entreekaarten Duinen Zathe, Drouwenerzand of Wildlands voor gezinnen voor wie ‘met vakantie gaan’ niet vanzelfsprekend- of soms zelfs onmogelijk is, om wat voor reden dan ook.
En dan…. tóch in de vakantie, zomaar gezellig een dagje samen kunnen uitgaan naar een attractiepark, dát was het doel van de actie!
Maar liefst 234 zegelkaarten Poiesz werden gedoneerd voor de actie. We werden er soms stil van… van zo véél betrokkenheid. Ook in het aanbieden van hulp bij eventueel vervoer!
Allereerst is aan gezinnen via de Voedselbank (uitgiftepunt Smilde) gevraagd of zij gebruik wilden maken van de mogelijkheid. De mensen die daarvoor door Joop, onze contactpersoon met Voedselbank zijn gevraagd,  wilden dat graag!
Vervolgens hebben we in het dorp méér mensen gevraagd of zij blij zouden worden van deze mogelijkheid. Steeds zijn door ons hierbij de voorwaarden rond privacy heel strikt genomen.
Al met al zijn er 70 entreekaarten gedeeld kunnen worden d.m.v. de actie. Voor de allerkleinsten (<3) kochten we soms ‘voordeliger’ beter een 5 euro-entree-kaartje (i.p.v. 3 zegelkaarten) en ook voor een enkele keer heen- en terugbrengen naar het attractiepark konden we vanuit diaconie bijspringen.
Van Karin en Hieke hoorden we hoe mensen die zij hielpen met o.a. vervoer, echt blij waren met ‘Actie Vakantieuitstapje’! Speciaal ónze dank voor Joop Kant die met menig  gezin contact onderhield over het hoe en wanneer, vervoer enz.
Hij schreef het volgende n.a.v. zijn ervaringen: 
Bij de vraag aan de mensen of ze gratis naar een bovengenoemd attractiepark wilden, kreeg ik de volgende opmerkingen: O wat lief, is dat voor ons en heel, heel erg graag.
Bij het uitreiken van de kaarten in een mooi beschreven enveloppe en de uitleg en dat ze van de protestante kerk in Bovensmilde kwamen zagen ze wat beloofd was ook waarheid geworden was.  
Opmerkingen van mensen die al geweest zijn: Prachtig, heel mooi, fijn, dat hadden we zelf niet kunnen betalen
Het was een zeer geslaagde actie iedereen bedankt mede namens de gebruikers van de voedselbank.


Mensen, wát fijn dat deze actie zo bijzonder en mooi kon worden door jullie,  gulle gevers van zegelkaarten Poiesz! Dank jullie wel!
Namens diaconie PKN Bovensmilde: Hieke, Donna, Wilma

 
 
collecte 23 aug collecte 23 aug
Collecte zondag 23 augustus: Kerk in Actie – Noodhulp Beiroet
Slachtoffers explosie Beiroet
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!
Geef een gulle gift in de collecte.
Tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor: Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven : er staan 3 schalen gereed. Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 tnv. Diaconie protestantse gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
 
 
Nieuws van de diaconie aug. 2020 Nieuws van de diaconie aug. 2020

Actie ‘Vakantieuitstapje’ in Bovensmilde
We zijn er af en toe stil van………..: want wát een gigantische bijdrage aan Poiesz-zegelkaarten kregen we in onze brievenbussen voor ‘Actie Vakantieuitstapje’!
Heel véél kaarten van leden van de kerk en van dorpsgenoten: echt bijzonder, hart-ver-war-mend!
Op moment van schrijven van dit stukje (28/7), zijn er maar liefst 227 zegelkaarten bij ons gebracht.
We hebben dáármee al 54 (mensen)kinderen blij kunnen maken (door ‘verzilveren’ zegelkaarten voor een uitje) met een entreekaart Duinenzathe, Drouwenerzand of Wildlands. Met jullie hulp, hebben we hopelijk een dag met gouden randje kunnen verzorgen voor hen die dat nodig hebben óf ‘gewoon verdienen’!

Van Joop Kant, ons directe contact met Voedselbank  ‘de Smildes’, kregen we het volgende bericht:
‘Op 27 juli ben ik naar de Voedselbank geweest en heb daar de ouders met kinderen kunnen
verblijden met o.a. de 33 (+3x bijdrage voor de allerkleinsten) entreebewijzen voor Attractieparken Duinen Zathe, Drouwenerzand of Wildlands.
De mensen waren er erg blij mee en bedankten de kerk, diaconie voor dit gulle gebaar.
Tevens kreeg ik een aanvraag voor een damesfiets, heeft u er nog een staan die u kwijt wilt
neem dan even contact op met 0592-412943’

We kunnen nog even vooruit; er zijn namelijk nog wat kaarten te besteden. Mocht er een suggestie zijn voor adres/gezin voor deze actie neem dan contact op met Hieke, Wilma of Donna.
 
 
Collectes 2 aug. 2020 Collectes 2 aug. 2020
De collectes voor de komende zondag.
2 aug.: 1e collecte voor de eigen diaconie.
Tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor: Eredienst.

Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven : er staan 3 schalen gereed. Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 tnv. Diaconie protestantse gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
 
 
Inzameling voor voedselbank Inzameling voor voedselbank
Inzameling Voedselbank
2 augustus         :             garage Wollegras 21
6 september      :             garage Wollegras 21
In overleg met de kerkenraad, als het Coronacrisis geen roet in het eten gooit, 4 oktober weer in de Waterstaatskerk. Maandag 6 juli kon ik weer 4 grote dozen vol naar de Voedselbank brengen, tevens was er een gift van 20 euro.
Allen bedankt,        groeten Joop Kant
 
 
Collectes Collectes
De collectes voor de komende zondag.
19 juli: 1e collecte voor de eigen diaconie.
Tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor: Eredienst.

Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven : er staan 3 schalen gereed. Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 tnv. Diaconie protestantse gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
 
 
Collectes komende weken Collectes komende weken

 

19 juli: 1e collecte voor de eigen diaconie
26 juli:  1e collecte voor de eigen diaconie.
 2 aug.: 1e collecte voor de eigen diaconie.

Alle 3 de zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor: Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven : er staan 3 schalen gereed. Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 tnv. Diaconie protestantse gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.

 
 
Actie Vakantieuitje dmv POIESZ-zegelkaarten. Actie Vakantieuitje dmv POIESZ-zegelkaarten.
Een speciaal en extra (vakantie)bericht van jullie diakenen:
Op zondag 5 juli is de 1e collecte bestemd voor ‘Actie Vakantietas’ van Kerk In Actie.
Het hoe en waarom van dit doel is bekend (zie info kerkblad).
Speciaal voor kinderen in Bovensmilde (e.o. !), waarvan ouders/grootouders weinig middelen hebben voor extra`s en voor wie het vast héél mooi zal zijn om in de zomervakantie een  (all inclusive..) uitstapje te doen, willen wij het volgende mogelijk maken:
  • Wij verzamelen zegelkaarten van Poiesz en ‘verzilveren’ deze vervolgens als entreekaarten voor Duinenzathe, Drouwenerzand of Wildlands.
De entreekaarten ‘voor een volledig dagje uit’ geven we via De Voedselbank aan hen die voor zoiets zelf (te) weinig middelen hebben om gemakkelijk even te ondernemen én/ óf wij brengen deze entreekaarten zelf bij gezinnen/adressen die júllie, gemeenteleden,  aan ons doorgeven…. (!)
Kortom:
  • Brengen jullie bij ons, de diakenen, één of meerdere volgeplakte ‘zegeltjeskaarten Poiesz’ en helpen jullie daarmee realiseren dat er een, zómaar,  bijzonder dagjeuit voor iemand anders, jou/onze naaste, mogelijk wordt?
  • Geven jullie ons adres/naam door van hen van wie jullie denken dat een dergelijk uitstapje (gratis en eventueel ook hulp bij vervoer) gewenst is!? (vanzelfsprekend hanteren wij allemaal de voorwaarden rond gegevens privacy).
Inleveren zegelkaarten mag bij - Donna Appelo: p/a Ribesstraat 12
                                                         - Hieke Herben: Floralaan 3
                                                         - Wilma Noorda: Wollegras 10
 
 
voedselbank/ milieubox voedselbank/ milieubox

LET OP!!! - Gewijzigde tijden-Inzameling Voedselbank
Op zondag 5 juli van 11.00 tot 14.00 uur in de garage van Wollegras 21. De deelnemers aan de voedselbank gaan veelal niet met vakantie, misschien kunt u wat extra’s doen.
Noteer vast de volgende keer: zondag 2 augustus. U kunt ook flessendoppen, cartridge, kaarten, postzegels en stiften brengen. Alvast bedankt Joop Kant
 
 
Collectes 28 juni, 5 en 12 juli. Collectes 28 juni, 5 en 12 juli.

De collectes voor de komende zondagen.

28 juni: collecte voor de eigen diaconie.

5 juli: collecte Kerk In Actie. (binnenlands diaconaat). Nu we weer, beperkt, samenkomen in de kerk, kunt u uw gaven ook weer ter plekke doneren, zij het in gewijzigde vorm.

Nederland- Vakantiepret voor kinderen in armoede.

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen. Collecteert u mee?

12 juli: collecte voor de eigen diaconie.
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43Rabo0373736401 tnv. Diaconie protestantse gemeente Bovensmilde.
Alle 3 de zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor: Erediensten.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters. Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters
 
 
Collectes 21 juni Collectes 21 juni
1e collecte zondag 21 juni.
KIA: (werelddiaconaat), wereldvluchtelingendag.  Colombia – Opvang en hulp voor ontheemden.
Het zijn vooral kerken en particuliere organisaties die opkomen voor de ontheemden. Eén van die organisaties is Mencoldes, een organisatie die is opgericht en geleid wordt door Mennonieten.
Mencoldes zet zich al meer dan 25 jaar in voor de gemarginaliseerden in Colombia. Sinds 1996 richt de organisatie zich specifiek op de vluchtelingen van het platteland. De medewerkers proberen de nieuw aangekomen vluchtelingen zo goed mogelijk een eerste opvang te bieden. In Bogotá komen jaarlijks zo’n 30.000 vluchtelingen van het platteland, wat betekent dat er per dag 30 à 40 gezinnen opgevangen moeten worden. Vaak zijn de verdrevenen er slecht aan toe. Sommigen zijn ternauwernood ontsnapt aan de dood. Ze verkeren in shock of zijn zwaar getraumatiseerd. Mencoldes probeert de ontheemden, na de eerste opvang, weer een toekomstperspectief te geven. De organisatie heeft een eigen opvangcapaciteit voor de vluchtelingen van het platteland.
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43Rabo0373736401 tnv. Diaconie protestantse gemeente Bovensmilde.

Ook op deze zondag is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor: Erediensten.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters. Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters
 
 
Collectes 7 juni Collectes 7 juni
“Gemiste” collectes voor de diaconie en de kerk.
Nu we niet fysiek maar alleen virtueel de zondagse diensten beleven, missen we de gebruikelijke collectes . Daarom willen wij u verzoeken om, dat wat u normaal gesproken geeft, voor de 1e collecte over te maken op rekening: NL43Rabo0373736401 tnv. Diaconie protestantse gemeente Bovensmilde. En uw giften voor de tweede en derde collecte over te maken naar het College van Kerkrentmeesters. U kunt uw bijdrage overmaken op NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde. Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden Onze hartelijke dank namens de diaconie en het College van Kerkrentmeesters
De collectes voor zondag 7 juni:
1e collecte is voor ZWO-plaatselijk.
2e collecte is voor Pastoraat.
3e collecte is voor  Erediensten.
 
 
Inzameling voor voedselbank Inzameling voor voedselbank
Inzameling Voedselbank
Op 3 mei is er weer een inzameling geweest, we hadden weer veel meer dan op 5 april.
BSVV had z’n voorraad limonade gecontroleerd en er bleken 8 kratten cola en sprite nog een maand houdbaar te zijn. Deze zijn geschonken zijn aan de Voedselbank.
Aangezien Pinksteren dit jaar 31 mei en 1 juni is, is de volgende inzameling in de garage aan de Wollegras 21 op zondag 7 juni  van 10.30 tot 15.00 uur.
We hopen weer op een goede opbrengst.
Ophalen kan ook, bel dan 0592-412943. U DOET TOCH OOK MEE !
Tevens kunnen ook artikelen voor de MILIEU flat worden ingeleverd.
Bedankt namens de mevrouw die de fiets heeft ontvangen.
Groeten,       Joop Kant
 
 
collectes zondag 31 mei, Pinksteren collectes zondag 31 mei, Pinksteren
“Gemiste” collectes voor de diaconie en de kerk.
Nu we niet fysiek maar alleen virtueel de zondagse diensten beleven, missen we de gebruikelijke collectes . Daarom willen wij u verzoeken om, dat wat u normaal gesproken geeft, voor de 1e collecte over te maken op rekening: NL43Rabo0373736401 tnv. Diaconie protestantse gemeente Bovensmilde.
En uw giften voor de tweede en derde collecte over te maken naar het College van Kerkrentmeesters. U kunt uw bijdrage overmaken op NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde. Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden Onze hartelijke dank namens de diaconie en het College van Kerkrentmeesters

1e collecte zondag 31 mei, Pinksteren.
Vanwege de dringende noodoproep van KIA wordt er deze zondag een dubbele collecte gehouden:
A: Hulpactie voor door corona getroffen landen.
B: De al aangekondigde KIA-collecte voor Marokko.


A: Help een stille coronaramp voorkomen
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen.

B: Vandaag vieren we het Pinksterfeest, het feest van de Geest van God, die iedereen in beweging zet en bij elkaar brengt. Vandaag is de collecte bestemd voor het werk van kerken in Marokko. Misschien verrast het u dat er kerken zijn in dit islamitische land. Ja, ze zijn er en ze groeien! Het zijn kerken waar christenen uit diverse Afrikaanse landen bij elkaar komen. Ze spreken veel verschillende talen, maar de diensten zijn in het Engels of in het Frans.
Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan.
De opbrengst wordt verdeeld onder de beide doelen, de diaconie vult dit aan uit het "noodfonds' tot een redelijk bedrag.
2e collecte: Pastoraat
3e collecte: Eredienst
 
 
Collectes zondag 24 mei Collectes zondag 24 mei
De collectes voor zondag 24 mei.
De eerst collecte is van KIA: bestemd voor WERELDDIAONAAT
In het Oost-Afrikaanse land Oeganda stijgt de welvaart langzaam. Toch geldt dat niet voor iedereen. Op kinderen uit het droge noordoosten van Oeganda heeft de toenemende welvaart in grote stad een grote aantrekkingskracht. Ze ontvluchten armoede en huiselijk geweld. Maar wie ongeschoold is en een andere taal spreekt heeft het moeilijk in de stad. Sommigen redden het en overleven in sloppenwijken. In de hoofdstad zijn grote kantoren verrezen en staan mensen tijdens spitsuur met hun auto in de file. Een ideale plek om te bedelen of etenswaren te verkopen. Als je genoeg geld verzamelt kun je ‘s nachts ergens een slaapplek betalen. Het is een dagelijkse strijd om te overleven. Geen plek voor kinderen of voor meisjes die zwanger raken.
Uw gift kunt u overmaken op rekening: NL43RABO0373736401, tnv. Diaconie Protestantse gemeente Bovensmilde.
De tweede collecte is voor: Pastoraat, en de derde (uitgangscollecte) is voor: Erediensten.
Uw gift voor deze collectes kunt u overmaken op rek.: NL 48RABO0373717105, tnv. Protestantse gemeente Bovensmilde.
Bij voorkeur, ivm. de transactiekosten van de bank, de bedragen enkele weken opsparen en in één keer overmaken,
met vermelding van de verdeling.
 
 
Collecte hemelvaartsdag 21 mei Collecte hemelvaartsdag 21 mei
De collectes voor de dienst op Hemelvaartsdag, as. donderdag zijn helaas niet vermeld in het kerkblad.
1e Collecte: Diaconie. Uw gift kunt u overmaken op rekening: NL43RABO0373736401, tnv. Diaconie Protestantse gemeente Bovensmilde.
De tweede collecte is voor: Pastoraat, en de derde (uitgangscollecte) is voor: Erediensten.
Uw gift voor deze collectes kunt u overmaken op rek.: NL 48RABO0373717105, tnv. Protestantse gemeente Bovensmilde.
Bij voorkeur, ivm. de transactiekosten van de bank, de bedragen enkele weken opsparen en in één keer overmaken,
met vermelding van de verdeling.
 
 
Collecte 17 mei Collecte 17 mei
1e Collecte: Diaconie
Uw gift kunt u overmaken op rekening: NL43RABO0373736401, tnv. Diaconie Protestantse gemeente Bovensmilde.
De tweede collecte is voor: Pastoraat. De derde (uitgangscollecte) is voor: Erediensten.
Uw gift voor deze collectes kunt u overmaken op rek.: NL 48RABO0373717105, tnv. Protestantse gemeente Bovensmilde.
Bij voorkeur, ivm. de transactiekosten van de bank, de bedragen enkele weken opsparen en in één keer overmaken,
met vermelding van de verdeling.
 
 
Voedselbank. Voedselbank.
Hartelijk dank
Namens de gebruikers van de voedselbank Midden-Drenthe voor de inzameling op zondag 5 april met een opbrengst van 6 grote bananendozen vol. (Dit kwam mede doordat er aandacht aan besteed is door de media). Deze zijn maandag 6 april naar de voedselbank gebracht.
Op 3 mei staan de garagedeuren weer open van 10.30 tot 15.00 uur aan de Wollegras 21  en kunt u levensmiddelen/artikelen brengen voor de mensen voor wie dat broodnodig is.
Er staan weer bananen dozen waar in u het kunt neer zetten.
Eventueel wil ik het ook komen ophalen, wanneer u/jij het niet kunt brengen. Dan graag een telefoontje naar 0592-412943. We hopen weer op een goede opbrengst.
Alvast bedankt,                Joop Kant

Milieubox
Nu door het coronavirus er tijdelijk geen diensten meer gehouden worden in de Waterstaatskerk heeft u misschien artikelen voor de milieubox. Deze kunnen op zondag 3 mei van 10.30 tot 15.00 uur gebracht worden naar Wollegras 21 de garagedeuren staan open.
(Hiervoor staat een aparte doos waarin u de milieubox artikelen kunt deponeren).
Groeten,    Joop Kant
 
 
collecte 10 mei. collecte 10 mei.
Collecte Protestantse Kerk - (JOP) - Nederland: Jong en oud leren van elkaar
Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en volwassenen gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Van koken tot een gemeenteweekend organiseren en van een moestuin onderhouden tot een escaperoom maken. Jongeren leren hierbij om steeds meer dingen zelf te doen en verantwoordelijkheden te dragen. Jong en oud leren van elkaar, mede door gesprekken rond geloofsthema's.
Ook ontstaat meer verbinding in de gemeente tussen verschillende generaties. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen voor volwassenen in de gemeente die een #Durfte-groep leiden. Hierin staat onder meer hoe je zo'n groep start en hoe je het geloofsgesprek in de groep begeleidt. Collecteert u mee zodat Jong Protestant (JOP) deze materialen verder kan ontwikkelen?
 
 
collecte 3 mei collecte 3 mei
Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram in Nigeria
In het noordoosten van Nigeria lijdt de bevolking onder geweld van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Ze roven, moorden en branden hele dorpen plat. Plotseling zijn mensen alles kwijt. Joseph vertelt: “Ik kon lang niet meer spreken en dacht alleen aan wraak. Mijn trauma was als een ziekte die mijn hele leven bepaalde.”

Nigeriaanse kerken helpen slachtoffers samen huilen, bidden, pijn delen en accepteren. Zo nodig verwijst men door naar psychiaters. Joseph heeft er baat bij: “Ik leer vrijkomen van mijn pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn.”

Geef via de collecte meer slachtoffers van geweld kans hun trauma’s te verwerken. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria.

 
 
collectes komende weken collectes komende weken
Mededeling van de diaconie.
Vanwege de corona-crisis zijn de kerkdiensten vanaf 15 maart niet meer mogelijk in ons kerkgebouw.
Hierdoor zijn ook de collecteopbrengsten, zowel die voor de Kerkinactie collecten en de diaconie, als ook die voor de eigen kerk: de 2e en 3e (pastoraat en eredienst) komen te vervallen.
Ook de komende periode zijn er weer collectes bestemd voor acties van KIA en PKN.
Zondag 26 april: 1e collecte voor eigen diaconie.
Zondag  3 mei:    1e collecte voor KIA, Nigeria noodhulp.
Zondag 10 mei:   1e collecte voor PKN, jeugdwerk JOP.
Een toelichting op de KIA-collecten kunt u vinden op de website van Kerkinactie/collecterooster,
of op onze website: https://bovensmilde.protestantsekerk.net   Onder: diaconie/nieuws.
Wilt u een bijdrage doen dan kan dit door het over te maken op de rekening:
NL43RABO 0373736401 tnv: Diaconie Protestantse gemeente Bovensmilde.
Uw bijdrage voor de 2e en 3e collecte kunt u overmaken op rekening:
NL48RABO0373717105 t.n.v. Protestantse gemeente Bovensmilde.
Verzoek, ivm. de transactiekosten: Graag in één bedrag overmaken,
met vermelding van de verdeling.
Wij bedanken u hier alvast voor uw medewerking: De diaconie
 
 
Dat we voor elkaar zorgen! Een berichtje van de Diaconie PKN Bovensmilde       Dat we voor elkaar zorgen! Een berichtje van de Diaconie PKN Bovensmilde      

Afgelopen week kon de Voedselbank geen pakketten leveren. Voor de adressen in Bovensmilde heeft (onder in achtneming van AVG) de diaconie, via Joop Kant, gezorgd dat er op deze adressen wél een pakket is bezorgd. Komende weken gaat de Voedselbank ‘gewoon’ weer pakketten verzorgen, maar… toch het volgende.
Voor velen is bekend dat er op de eerste zondag van de maand, goederen worden meegenomen naar de kerkdienst in de Waterstaatskerk. Deze artikelen worden vervolgens naar de voedselbank in Smilde gebracht. Omdat er geen diensten worden gehouden en wij iedereen wel de gelegenheid willen geven om levensmiddelen/artikelen te brengen voor hen voor wie dat broodnodig is:
Op de zondagen 5 april en 3 mei kunnen etenswaren/goederen t.b.v. de Voedselbank gebracht worden:
- bij Joop Kant, Wollegras 21. (tel. 412943) Eventueel wil hij de goederen ook komen halen, wanneer u/jij niet kunt brengen.
- de garage staat dan open van 10.30 - 15.00 uur.
- er zijn bananendozen waarin de goederen gelegd kunnen worden.

       We hopen op veel respons. Groet voor u allen, Donna Appelo (voorzitter)

 
 
collectes in april collectes in april

Op witte donderdag, 9 april, en op de zondagen 19 april en 26 april zijn de collecten bestemd voor de eigen diaconie.
Deze collectes worden ook van harte aanbevolen.  Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening: NL43RABO0373736401
Tnv:  Diaconie Prot. gem. Bovensmilde. Bij voorbaat dank.
 
 
collectes in april collectes in april
Collecte zondag 12 april, Paascollecte.

Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst. 
Dat is India wel anders. Daar worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.
Vandaag collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen. We bevelen deze Paascollecte van harte bij u aan! Helpt u mee?
uw bijdrage kunt u overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 tnv: Diaconie prot. gem. Bovensmilde
Dank u wel!
 
 
collectes in april collectes in april
Collecte zondag 5 april, Palmpasen.
Komende zaterdagnacht, in de Paasnacht, doorleven zo’n 2.000 jongeren van kerken door heel Nederland het paasverhaal tijdens de PaasChallenge. Ze kruipen daarbij een nacht lang in de huid van de personages Petrus, Johannes of Judas, en beleven zo de laatste dagen van Jezus op aarde. 
De PaasChallenge, een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen, is ontwikkeld door JOP, Jong Protestant, het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk. JOP ontwikkelde dit spel omdat veel christelijke jongeren het paasverhaal al vaak gehoord hebben gehoord, maar de boodschap van Pasen mogelijk niet altijd bij hen aankomt. Tijdens de PaasChallenge krijgen de jongeren te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid en vermoeidheid. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De PaasChallenge werd in 2018 voor het eerst gehouden en was meteen een groot succes: er deden bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland mee. In 2019 konden jeugdgroepen kiezen uit verschillende varianten: een Paaschallenge van 1 uur, van een hele nacht of van 40 dagen. Vandaag collecteren we voor het werk van JOP, zodat JOP verrassende en uitdagende werkvormen zoals de Paaschallenge verder kan blijven ontwikkelen om jongeren bij de kerk te betrekken. We bevelen deze 40dagentijd-collecte van harte bij u aan! 
Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening:NL43RABO0373736401 tnv. Diaconie prot. gem. Bovensmilde. dankuwel.
 
 
collecte zondag 29 maart collecte zondag 29 maart

Ghanese straatmeisjes staan op uit armoede en leren een vak
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken.
Door uw bijdrage aan de collecte kunnen meer straatmeisjes in Accra de kans krijgen om in tien maanden een vak te leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Ze worden nog minstens twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf tot een succes te maken.
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana.
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de bankrekening van de diaconie.
NL43RABO0373736401. dankuwel.
 
 
collectes in april collectes in april
Mededeling van de diaconie.

Beste gemeenteleden,
Vanwege de corona-crisis zijn de kerkdiensten vanaf 15 maart niet meer mogelijk.
Hierdoor zijn ook de collecteopbrengsten, zowel die voor de Kerkinactie collecten,
als ook die voor de eigen kerk: de 2e en 3e (pastoraat en eredienst) komen te vervallen.
Voor de volgende doelen zou worden gecollecteerd:
Zondag 15 maart: KIA, Zuid-Soedan – overleven in een burgeroorlog.
                                                                   2e  pastoraat.  3e eredienst.
Zondag 22 maart: KIA, Nederland – vakanties met aandacht.            
                                                                   2e  pastoraat.  3e eredienst.
Zondag 29 maart: KIA, Ghana – Nieuwe kansen voor straatmeisjes.
                                                                   2e  pastoraat.  3e eredienst.
Zondag   5 april:   KIA, Nederland – collecte jeugdwerk (JOP).          
                                                                   2e  pastoraat.  3e eredienst.
Donderdag 9 april: Witte donderdag – eigen diaconie.                        
                                                                   2e  pastoraat.
Zondag 12 april:   KIA, India – Paascollecte, kinderen in de knel.
                                                                   2e  pastoraat.  3e eredienst.
Zondag 19 april:   Diaconie.                           2e  pastoraat.  3e eredienst.
Zondag 26 april:   Diaconie.                           2e  pastoraat.  3e eredienst.

Een toelichting op de KIA-collecten kunt u vinden op de website van Kerkinactie/collecterooster of op onze website: https://bovensmilde.protestantsekerk.net Onder: diaconie/nieuws.
Wilt u een bijdrage leveren dan kan dit door het over te maken op de rekening:
NL43RABO 0373736401 tnv: Diaconie Protestantse gemeente Bovensmilde.
Verzoek, ivm. de transactiekosten: Graag in één bedrag overmaken met vermelding van de verdeling.
Wij bedanken u hier alvast voor uw medewerking: De diaconie
 
De diaconie staat voor u klaar, (coronacrisis) De diaconie staat voor u klaar, (coronacrisis)
Mededeling van de Diaconie :
In verband met de beperkende maatregelen die zijn afgekondigd naar aanleiding van de bestrijding van het coronavirus, kunnen wij ons voorstellen dat de mensen die gerekend worden tot de risicogroepen geen boodschappen kunnen doen of dit niet aandurven.
Als dit inderdaad voor u het geval is, schroom dan niet en neem contact op met de Diaconie  06-27880717 (mevr. H.Herben) of 06-44596137 ( mw. L.Snippe).
 
 
Mededeling van de Diaconie – loting Pachtgrond Mededeling van de Diaconie – loting Pachtgrond

Dit jaar loopt het huidige pachtcontract van de 1.8. ha. landbouwgrond van de Diaconie weer af.
Dit betekent dat het land opnieuw voor 4 jaar verpacht gaat worden middels een loting onder de uitgenodigde akkerbouwers.
Dezelfde akkerbouwers die vier jaar geleden zijn uitgenodigd om kenbaar te maken of zij in aanmerking wilden komen voor deelname aan de loting zullen ook nu weer bericht ontvangen.
Maar het kan zijn dat er akkerbouwers bij zijn gekomen die lid zijn van de Protestantse Gemeente Bovensmilde en ook in aanmerking willen komen voor deelname aan de loting.
Als dit het geval is kunt u dat kenbaar maken aan de secretaris van de Diaconie mw. H. Herben-Elgersma, email:  h.herben@hotmail.com
 
 
collecte 22 maart collecte 22 maart
Collecte op zondag 22 maart.
Vakanties met aandacht
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor.
Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Sta op en doe mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vakanties met aandacht. Hartelijk dank!
 
 
collectes 40dagentijd collectes 40dagentijd
Zondag 15 maart:  collecte voor Zuid-Soedan
Opstaan en opnieuw beginnen... In Zuid-Soedan weten veel inwoners daar alles van. Ze doen niet anders. Een twintig jaar durende oorlog maakte dat veel mensen regelmatig alles kwijt raakten en weg moesten vluchten. In 2011 splitste Zuid-Soedan zich af van Soedan. Mensen waren dolblij, maar anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw op. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. Zij leven jarenlang in vluchtelingenkampen.
Het lijkt wel eens hopeloos en ver van ons bed. Zuid-Soedan is immers niet een land waarnaar wij op vakantie zullen gaan. Houdt het daar nu nooit op? Willen wij nog wel opstaan en in actie komen voor een land, waar zoveel nare berichten van komen? Waar 5,5 miljoen mensen iedere avond met honger naar bed gaan. Waar grote delen van de oogst mislukken, waterbronnen opdrogen en voedselprijzen stijgen, waar ze klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Ja, het is lastig, want de ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp: een combinatie van droogte, armoede en gewelddadige conflicten.
Toch wil ik u vragen niet weg te kijken, want je zult er maar geboren zijn. Kerk in Actie is door haar goede kerkelijke contacten in Zuid-Soedan goed in staat hulp te bieden, maar daarvoor is uw bijdrage van groot belang. Iedere Zuid-Soedanees die dankzij uw steun kan opstaan uit armoede en geweld, is het waard! Dank u wel!
 
 
Mededeling van de Diaconie inzake actie kerkbalans 2020 Mededeling van de Diaconie inzake actie kerkbalans 2020

Actie Kerkbalans.
Naar aanleiding van het per mail versturen van de uitnodiging voor de actie Kerkbalans van de Diaconie heb ik moeten constateren dat er waarschijnlijk van de ongeveer 180 mailadressen die een uitnodiging hadden moeten ontvangen er verschillende gemeenteleden zijn die niets ontvangen hebben of wel de brief hebben ontvangen maar geen bijlage.
Navraag hoe dit kan heeft tot nu toe nog geen bevredigend antwoord opgeleverd dus hoe dat kan weet ik niet.
Als er gemeenteleden zijn die geen uitnodiging hebben ontvangen kunnen ze dit kenbaar maken door even een mailtje te sturen aan de Diaconie via het mailadres: DiaconieProtGemBovensmilde@outlook.com  dan kan ik dit alsnog proberen recht te zetten.
Het kan ook zijn omdat dit een relatief nieuw mailaccount is dat de mail in uw spambox terecht is gekomen. Excuses voor het ongemak.
Met vriendelijke groet, Jan Post, administrateur Diaconie PGBS
 
 
collectes 40dagentijd collectes 40dagentijd
Zondag 8 maart collecte: Als kerk naar de mensen toe.
Kerken zetten een stap naar buiten
Hoe kunnen we het Evangelie delen met mensen die niet meer in de kerk komen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten en gaan naar de mensen toe met nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving.
In een café Bijbelverhalen bespreken; een kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren…het kan allemaal. Een pioniersplek kan van start gaan in een nieuwbouwwijk en ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Pioniers vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waar de boodschap van het Evangelie op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan honderd pioniersplekken door heel Nederland ontstaan.
 
 
40 dagen tijd bericht van de diaconie 40 dagen tijd bericht van de diaconie
In de 40-dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde
hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid
en kiezen voor de gemakkelijke weg. Sta op! Daarom komen we samen in actie, bieden we hoop en doen we recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden.
Doe mee, kom in beweging. Sta op! Elke zondag in de 40-dagentijd is er een collecte voor Kerk in Actie.
 
 
Collecte 1 maart. Collecte 1 maart.
Zondag 1 maart: 40dagentijdcollecte Kerk in actie (voorjaarszending)
De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Golfstaten. Hartelijk dank!
 
 
collecte 23 feb. collecte 23 feb.
Bericht van de diaconie, februari 2020
Collecte op zondag 23 februari
Hulp voor mensen zonder papieren
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is.
Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in ACtie o.v.v. Hulp ongedocumenteerden.
 
 
Mededeling Diaconie januari 2020 Mededeling Diaconie januari 2020

Evenals vorig jaar kregen wij als Protestantse Gemeente van Bovensmilde weer een kerstkaartje van het Gezinshuis: Shelterkids uit Kampereiland naar aanleiding van onze financiële ondersteuning.
Wij willen u graag deelgenoot maken van de handgeschreven tekst op deze kaart.
“ Lieve Mensen.
Alweer een jaar voorbij!
Opnieuw een jaar waarin wij dankzij uw steun hebben mogen investeren in de levens van de kinderen die bij ons mogen wonen.
Dank u wel!
Want zonder uw steun zou ons leven, op deze manier, met deze bijzondere, mooie jonge mensen (allemaal pubers ondertussen) niet mogelijk zijn.
                                                                                              Lieve groet, Ferrie en Nienke Mooij
…. En aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. (Lucas 1: 33b)
 
 
kledingactie 02-10-2019 kledingactie 02-10-2019
Bericht van de diaconie
Kledinginzameling in Bovensmilde 12 oktober.

Maar liefst 1535 kilo textiel kon worden opgehaald door Sam bij ons inleverpunt. Gevers, helpers en familie D. Vos: Dank!
 
 
Kledingactie Kledingactie
Sam’s kledingactie.
Zaterdag 12 okt. houdt de diaconie de jaarlijkse kledingactie.
De diakenen plus een aantal vrijwilligers  komen uw zakken met kleding en schoenen ophalen.
Graag om 9 uur aan de weg zetten. Tot 11 uur kunt u ook uw kleding inleveren bij fam D. Vos.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
 
 
collecte zondag 6 oktober collecte zondag 6 oktober

Collecte Kerk en Israël
7 oktober 2018
 

Collecteafkondiging

 
Ieder jaar op de eerste zondag van oktober, vieren we in de Protestantse Kerk Israëlzondag. We staan op een bijzondere manier stil bij de verbondenheid met Israël, bij het gesprek met het volk Israël en de relatie met het joodse volk.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël, vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit.
De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël, onder meer door het organiseren van ontmoetings- en netwerkdagen en in het magazine Kerk & Israël Onderweg. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent. 
Vandaag, Israëlzondag, vragen we uw steun om het werk van Kerk en Israël mogelijk te maken. Van harte aanbevolen.

 
 
Van de diaconie mei 2019 Van de diaconie mei 2019

De diaconie organiseerde op 11 mei een uitje naar Lauwersoog waar die dag “de dag van de Garnaal” was. We gingen er met 16 mensen naar toe en (natuurlijk ook weer terug) langs een toeristische route. Het weer was stralend en menigeen heeft een terrasje gepikt. Vele van ons zijn met een garnalenkotter de zee op geweest, een hele belevenis. De opbrengst was voor KOP ons project voor 2018 en 2019 en was ongeveer € 240,--. We kijken terug op een gezellige dag.
Een deelnemer: Joop Kant
 
 
collecte zondag 5 mei collecte zondag 5 mei
Collecte zondag 5 mei: Kerk in Actie: Noodhulp Syrië    
Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië
Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 jaar onze vrijheid. In Syrië lijden miljoenen mensen al zeven jaar onder de gevolgen van een burgeroorlog. Hoewel Syrische kerken en gemeenten zelf ook zwaar getroffen zijn, bieden zij noodhulp aan mensen die een beroep doen op de kerk. Met voedsel, water, tijdelijk onderdak en medische zorg. Ook ondersteunen ze mensen die weer terugkeren naar veilige gebieden met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten.
Laten we zondag 5 mei onze vrijheid vieren, maar tegelijk ook onze naasten in Syrië steunen. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de kerken in Syrië om noodhulp te geven en wereldwijd andere noodhulpprojecten.
Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
 
 
Nieuws van de diaconie, april 2019 Nieuws van de diaconie, april 2019

De paasgroetenactie, een kaartje voor een gedetineerde, is heel goed gegaan.
Al voor de dienst waren de beschikbare kaarten ingevuld. Ook het potje voor de portokosten heeft een leuk bedrag opgeleverd. Allen dank daarvoor.
Vanuit de classis Groningen-Drenthe kwam het verzoek om een bijdrage voor het ‘’Platform kerk en aardbeving”. Een predikant, tijdelijk door de PKN aangesteld en enkele kerkelijke werkers werken in het aardbevingsgebied. Hiervoor wordt de collecte van 28 april bestemd. We reken op solidariteit met de mensen in de aardbevingsgebieden in Groningen.
                                                                                  
Namens de diaconie, Roel Vording
 
 
Mededeling Diaconie maart 2019 Mededeling Diaconie maart 2019

Paasgroetactie voor gevangenen.
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
Ook wij als Protestantse Gemeente Bovensmilde willen weer onze betrokkenheid voor hen kenbaar maken, daarom vind er op zondag 7 april a.s. weer de paasgroetactie voor gevangenen plaats.
In de entree van de kerk zal dan een Diaken staan met paasgroetkaarten voor gevangenen waar u, uw naam kunt invullen. Het is niet de bedoeling om hier adresgegevens op te vermelden.
De kaarten zijn voor gevangenen in Nederland en het buitenland.
De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw groet en uw naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart, een bloemenkaart, schrijft u niets, deze kaart kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij zijn contact met de buitenwereld in stand houden.
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, en gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Aangezien de kaarten door de eigen Diaconie verstuurd worden zal er ook een collectebus bij staan voor een kleine bijdrage in de verzendkosten.
Op deze wijze mogen wij als Protestantse Gemeente van Bovensmilde laten blijken dat wij ook aan hen denken in de 40-dagentijd.
 
 
Mededeling Diaconie januari 2019-2 Mededeling Diaconie januari 2019-2

Vorig jaar vlak voor de kerstdagen werden wij als Diaconie verrast met een mooie handgeschreven kerst- en nieuwjaarskaart van de leiding en bewoners van het Gezinshuis Kampen- Kampereiland.
Deze kerst/nieuwjaars groet is het gevolg van onze financiële betrokkenheid bij dit Gezinshuis via de Stichting Protestants Diaconaal Krediet.
De Diaconie is op meer gebieden betrokken bij instellingen maar dit was de eerste keer dat wij verrast werden door een reactie van de mensen waar het eigenlijk om gaat.
Omdat deze reactie door ons bijzonder op prijs is gesteld volgt hier onder de handgeschreven tekst van de kaart:

Liefde ……
Verdraagt alles,
Gelooft alles,
Hoopt alles,
Volhardt in alles !
Lieve mensen,
Al drie jaar lang ondersteunt u ons in ons gezinshuis: “Shelter4kids”.
Hierdoor hebben wij een boerderij kunnen kopen en verbouwen.
Nu wonen wij hier alweer drie jaar met 8 kinderen, en mogen wij deze kinderen een thuis geven
Wij zijn daar enorm dankbaar voor.
Dank u wel.
Gezinshuis Shelter4kids,Kampereiland
 
 
Mededeling Diaconie januari 2019 Mededeling Diaconie januari 2019

Inzameling voor de voedselbank bij de Poiesz op 15 december
Afgelopen zaterdag 15 december is er weer de half jaarlijkse inzameling geweest voor de voedselbank Midden Drenthe. De Voedselbank Hart van Drenthe voorziet wekelijks ca. 450 huishoudens in de gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe en Tynaarlo van voedselpakketten. Op 7uitgiftepunten in Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe en Tynaarlo met 10 uitgiftemomenten, kunnen de deelnemers wekelijks hun pakketten ophalen. Met meer dan 130 enthousiaste vrijwilligers zet de Voedselbank zich in voor mensen, die zelf onvoldoende geld hebben om eten te kopen. Aan het einde van de dag mochten wij 50 dozen met voedingsmiddelen en bijna    € 80,00 aan contant geld overdragen aan de medewerkers van de voedselbank.
Iedereen die heeft mee geholpen en gedoneerd, hartelijk bedankt voor uw inzet .
Zo hebben we weer kunnen laten zien dat het omzien naar elkaar ook leeft in Bovensmilde.

Dienstenmarkt 2018
De collecte voor de dienstenmarkt 2018 tijdens de Kerstnachtdienst heeft € 466,63 opgebracht voor de Stichting KOP. Samen met de € 1.771,65 die in 2018 al was  ingezameld komt het totaal op
€ 2.238,40. Dit bedrag zal binnenkort overgemaakt worden. Iedereen die heeft mee geholpen om dit mooie resultaat te bereiken hartelijk bedankt
 
aardappelrooien aardappelrooien
Film van het Aardappelrooien voor de voedselbank.
 
 
Mededeling Diaconie oktober 2018 Mededeling Diaconie oktober 2018

De collecte van zondag 21 oktober j.l. voor noodhulp t.g.v. de ramp op het Indonesische eiland Sulawesi heeft € 412,45 opgebracht. Daarnaast hebben we nog een gift ontvangen van de Oud Papier commissie van € 500,00. Dat maakt een gezamenlijke opbrengst van € 912,45.
Wij zijn iedereen zeer erkentelijk voor dit mooie resultaat en het is een manier om solidariteit te tonen voor de slachtoffers van deze natuurramp. Het geld is inmiddels overgemaakt naar Kerk in Actie.
 
 
Collecte najaarscampagne 23 en 30 september 2018 Collecte najaarscampagne 23 en 30 september 2018
Collecte najaarscampagne 23 en 30 september 2018
We staan vlak voor het begin van een actieweek voor de kerk in het Midden-Oosten. Kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen na zeven jaar oorlog groot. Veel gebouwen zijn verwoest en tweederde van de kerkleden is gevlucht voor oorlog en geweld. Tijdens de gevechten bleven de achtergeblevenen trouw samenkomen om te bidden. Voor hen is het leven een dagelijkse strijd om te overleven. Hun huizen liggen veelal in puin, er is nauwelijks onderwijs,  onvoldoende werk en een tekort aan voedsel en water. Dankzij de steun van de wereldwijde kerk zijn er tekenen van hoop en krijgen mensen voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Kerken in Syrië blijven geloven in delen en hebben onze steun hard nodig. Zodat ze het vol kunnen houden om symbool van hoop te zijn. Deze kerken, in het gebied waar het christendom ooit begon, hebben ons gebed en onze steun hard nodig. Helpt u ook mee?
Daarom heeft de Diaconie besloten om de collecte van zondag 30 september te bestemmen voor hulp aan de kerken en in het Midden Oosten. We zullen hier in de komende afkondigingen aandacht aan schenken.
 
 
 

Oud Papier Actie
datum en tijdstip 03-10-2020 om vanaf 9.00 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

activiteiten
datum en tijdstip 05-10-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.