PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Op stap……naar het buurtinfohuis (J. de Walstraat) Op stap……naar het buurtinfohuis (J. de Walstraat)


Zomaar een doordeweekse dag….een bericht op het journaal. 40% Van de Nederlanders hebben moeite om maandelijks rond te komen.
Zomaar een doordeweekse dag…..een dag later is er een ontmoeting tussen diverse mensen/organisaties over armoede en schuldhulpverlening.

Nou dat komt goed uit. Door de werkgroep van Duurzaam Bovensmilde “zorg voor elkaar” zijn wij uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. Een bont gezelschap van mensen ontmoet elkaar: Welzijn Midden-Drenthe, DBS, minima-raad, Humanitas, ervaringsdeskundige en Actium.  En wij natuurlijk als kerk, diaconie.

We hebben samen stil gestaan bij wat er in ons dorp speelt.

Wist u dat:
Er in de gemeente Midden-Drenthe een sociaal Raadsvrouw is?
Dat zij mensen in de gemeente helpt met inkomenschecks?
Dat zij (Vicky Kloosterman) mensen wijst op regelingen die er zijn in de gemeente?
Dat het gemiddelde bedrag vanuit die regelingen maar liefst € 935,= is (eenmalig). En dat mensen recht op die regelingen hebben?
Er in 2016 236 mensen in Bovensmilde de Sociaal Raadsvrouw van de gemeente Midden-Drenthe hebben bezocht?
Dat zij de mensen die hulp nodig hebben in contact brengt met de budgetconsulent?
Er is onze gemeente een dalende trend is van mensen die gebruik maken van de voedselbank?
Wij wisten er wel iets van, maar lang niet alles. En hoe zouden we dat ook moeten weten? Als je zelf niet in die situatie zit, dan weet je dat gelukkig niet.

Maar……………in Bovensmilde leeft 1,9% langdurig in armoede. En soms weten zij de gang, om wat voor reden dan ook, niet te maken naar de regelingen, de sociale raadsvrouw. En dat is jammer.

Wat wij hebben meegenomen van die bijeenkomst….Als u iemand kent, wijs ze dan op de sociale raadsvrouw ………het is toch zonde als er geld op de plank blijft liggen.

Mocht u vragen hebben of iets met ons willen bespreken, neem dan gerust contact op.

Groet van Harry Janssen, Lammy Snippe en Karin Kappen


 

 
Kaarsenestafette voor jubileum Charter van Groningen Kaarsenestafette voor jubileum Charter van Groningen


INLIA is 30 jaar geleden ontstaan uit acties ten behoeve van vluchtelingen in schrijnende omstandigheden door kerken in Groningen. Ik was destijds zelf betrokken bij een kerkasiel-actie in de Doopsgezinde Kerk. Twee gezinnen uit Syrië, Syrisch-orthodoxe Christenen zouden worden teruggestuurd naar het (toen al) gevaarlijke land van Assad. De moeders en één kind waren al teruggestuurd (!) en leefden er onder erbarmelijke omstandigheden. Met de vaders en de vier overige kinderen dreigde hetzelfde te gebeuren. De zaak trok landelijk belangstelling en onder grote druk van de publieke opinie moest de staatssecretaris van justitie de moeders terug laten komen. 
Ondanks wetgeving en internationale verdragen komen nog steeds veel vluchtelingen in Nederland terecht in situaties van onrecht en dreigende schending van mensenrechten. Ook in andere Europese landen liepen kerkelijke gemeenschappen hier tegen aan en door hierover met elkaar in gesprek te gaan ontstond een internationaal verbond van plaatselijke geloofsgemeenschappen. Met als uitgangspunten de bijbelse opdracht zich in te zetten voor hulp aan “hen die geen helper hebben” en een ruimhartige naleving van de internationale verdragen voor vluchtelingen en mensenrechten, werd de tekst van het Charter van Groningen vastgesteld. Om de kerken die dit charter tekenden bij het werk te ondersteunen, werd besloten een coördinerend en dienstverlenend bureau op te zetten in Groningen. Zo werd in 1988 de Stichting INLIA opgericht.
Dertig jaar later geeft de actuele situatie geen reden om de geboorte van het Charter van Groningen te vieren. Het klimaat jegens vluchtelingen is harder geworden. Overheden doen alle moeite de grenzen te sluiten, óók voor vluchtelingen die alle reden hebben een veilig heenkomen te zoeken. Geen feestje dus, maar wel een moment om te gedenken, te bezinnen, elkaar te ontmoeten en te bemoedigen.
Zaterdag 7 april is in de Doopsgezinde Kerk te Groningen de Kaarsenestafette van start gegaan om van daaruit in het hele land te worden doorgegeven. De estafette symboliseert de geschiedenis van het Charter én de betrokkenheid van zovele plaatselijke geloofsgemeenschappen: de ene kerkgemeenschap draagt het licht over aan de andere. Het licht dat niet te doven is en een teken is van hoop, van redding voor allen. Op 8 april werd het licht naar de Grote Kerk in Emmen gebracht, waar als eerste kerk in Drenthe het licht voor deze provincie werd ontstoken. De zondagen erna zal het licht in andere Drentse kerken worden ontstoken. Wij zijn ook gevraagd aan deze estafette mee te doen, waarmee de kerkenraad van harte in stemde.
Op zondagmorgen 24 juni brengen delegaties van de kerken in de provincies waar het licht als eerste werd ontstoken, de kaarsen samen in Groningen. Daar is om 11.30 uur in de Martinikerk in Groningen een internationale, oecumenische viering met gasten en voorgangers uit het hele land en uit het buitenland. Daar dragen alle provincies een brandende kaars binnen. Al deze kaarsen naast elkaar gezet vormen samen "het licht dat niet voor de duisternis zal wijken”. Ook wij zijn daar uitgenodigd onze kaars bij te zetten.
Zo dragen we dit voorjaar een bijzonder licht over van kerk naar kerk!
Voor meer informatie over INLIA en het jubileumweekend zie: www.inlia.nl
Ds. Gert Wybe van der Werff

 

 
Diaconie toezegging 2018 Diaconie toezegging 2018


De Diaconie heeft ook dit jaar weer mee gedaan met Aktie Kerkbalans.
In totaal is er afgerond € 8.100,-- toegezegd voor het eigen Diaconale werk, het Werelddiaconaat, de Z.W.O.- commissie en het Missionair aandeel buitenland. Iedereen hartelijk bedankt voor deze  toezeggingen.
 

 
kerstnachtdienstcollecte kerstnachtdienstcollecte

Net als vorige jaren is de collecte tijdens de kerstnachtdienst bestemd voor de diaconie. Dit jaar is besloten de opbrengst te bestemmen voor het Leger des Heils. Dit mede door de aandacht die er op TV (SBS 6, Hart van Nederland) recent aan het werk van het Leger is besteed. De opbrengst is € 266.79. Alle gevers hartelijk bedankt.

 
fiets voor een huis

fiets voor een huis

Op zondag 7 mei 2017 mochten wij, ‘een groep wielrenners uit de Protestantse gemeente Beilen – Hijken - Hoog-halen’, in uw gemeente aandacht besteden aan het project ‘Fiets voor een huis’. In dit kader hebben we op 9 september de Col du Galibier beklommen.
Zie verslag: Fiets voor een huis

 
uitje diaconie 2017 uitje diaconie 2017


Na lang wikken en wegen is er besloten om het uitje van de Diaconie voor 2017 in het kader van de dienstenmarkt te laten vervallen.
Er zijn echter wel een tweetal leuke opties bestudeerd waarvan er bekeken zal worden of die in de volgende jaren ingepast kunnen worden.
J.J.P.
 
 

 
Hongersnood in Afrika Hongersnood in Afrika

Mededeling Diaconie
De bijzondere collecte op 26 maart j.l. voor de hongersnood in Afrika heeft het geweldige bedrag opgeleverd van  € 1.440,-. De Diaconie is bijzonder blij met de opbrengst die wij als kerkelijke
gemeente hebben opgebracht voor deze directe noodsituatie.

 
vrijwillige bijdrage 2017 - storende fout vrijwillige bijdrage 2017 - storende fout

Mededelingen Diaconie

Aktie kerkbalans 2017 Diaconie
Zoals sommigen al hebben geconstateerd staat er in de begeleidende brief via de link en de schriftelijk bezorgde brieven een foutief bankrekeningnummer voor overmaking van de toezeggingen Diaconie actie Kerkbalans 2017.
Het juiste nummer moet zijn : NL62FVLB0635817799
Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde
Mijn oprechte excuses voor deze storende fout.
                                                          Met vriendelijke groet, J. J. Post

 

 
 

overzicht week 26 activiteiten
datum en tijdstip 25-06-2018 om
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 01-07-2018 om
meer details

Koffie drinken na de Eredienst
datum en tijdstip 01-07-2018 om 10.30 uur
meer details

Eredienst, Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 01-07-2018 om 9.30 uur
Lied voor de dienst     : NLB 178: 1 en 2
Paaskaars aansteken  : Manon v.d. Hoek
1e rondg. collecte        : JOP- Zomerjeugdwerk
2e rondg. collecte        : Kerk
Uitg. collecte              : Beheer
Oppasdienst               : Er is oppas
Kindernevendienst      : Leonie Blomsma


Zondag 1 juli: GEEN jeugdkerk
De laatste jeugdkerk van dit seizoen was in juni. We starten weer op na de zomervakantie, waarschijnlijk zondag 2 oktober en hopen jullie daar allemaal weer te zien. Tot dan!
De jeugdkerkleiding: Jitze, Hieke, Jannie, Andries en domiDiete
  meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 01-07-2018 om 9.30 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-07-2018 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.