PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Kosterzaken Kosterzaken
De koster is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de kerk aan de Hoofdweg. 
  • De koster heeft ondersteuning van een coördinator (Gré Suurd). 
  • De coördinator kunt u benaderen voor het gebruik resp. huur van de zalen. Zij beheert de agenda. In bijzondere gevallen gaat het gebruik in overleg met de kerkrentmeesters.
:Coördinator
  • Mevrouw Gré Suurd
    Telefoonnummer : 0592-  412559
    Email: p.suurd@hetnet.nl
Kosters:
  • Ger en Ina Wieringa
  • Géke van Sleen
  • Jannie en Alex Raaphorst

Van de kosters 
Als u regelmatig in de kerk komt heeft u het al gezien: de nieuwe kosters.  We zijn blij dat Jannie en Alex Raaphorst geen seconde twijfelden toen we hun vroegen of ze koster wilden worden want met z’n 2-en koster zijn is te weinig. De maand februari lopen ze nog met ons mee. Jannie wordt dan ingeroosterd en mocht ze niet kunnen dan zal Alex haar vervangen. Dus een mooi bericht en de functie is heel snel ingevuld. Jannie en Alex: van harte welkom en we hopen dat jullie er net zoveel plezier in gaan krijgen dan dat wij hebben.
                                                                                             
Hartelijke groet, Géke en Ger

                                          
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.