PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
het paarse antependium het paarse antependium
Over het paarse antependium
In de kast op de orgelgalerij waarin de antependia worden bewaard (meervoud van ante-pendium; betekent letterlijk “voorhangsel” en  zijn de kleden die over de avondmaalstafel liggen en aan de hoge kansel hangen) vond ik een beschrijving van de kleden van de hand van ds. Sienny Wiersma-Smelt. Zij heeft destijds de kleden aan de (toenmalige) Hervormde kerk geschonken, zo is mij verteld. Het papier is al die jaren keurig bewaard gebleven en het lijkt me aardig van haar toelichting bij het kleed, waar we nu tot in de Stille Week naar kijken, weer kennis te nemen.
Paars is de kleur van inkeer en ingetogenheid, boete, rouw. Het is naast de kleur voor de Veertigdagentijd als voorbereidingstijd op Pasen ook die van de voorbereidingstijd op Kerst: Advent. Het kan als kleur bij begrafenissen worden gebruikt, naast wit. Over de afbeelding op dit kleed schrijft ds. Wiersma-Smelt: In het centrum staat het Christusmonogram: de X en de P. Het zijn de Griekse beginletters van de naam Christus. De X=Ch. De P=r. De korenaren en de druiventros zijn verbonden met Christus. Hij is voor ons als brood om van te leven en wijn om feest te vieren. Zijn lichaam dat gebroken is als brood en zijn bloed dat vergoten is als wijn redt ons van zonden. Wij eten en drinken en worden ons bewust van onze zwakheden en van de genade van Christus. Wij delen het met elkaar en zijn in dankbaarheid en vreugde bijeen.
Want o Heer, ik zeg “kom”en Gij komt,
Ik zeg “kom” en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond. (Gz. 51:3 = lied 840)
Ds. Gert Wybe van der Werff
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.