PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Wat betekent het voor jullie om kerk te zijn in en voor het dorp en waartoe voel jij je geroepen? Wat betekent het voor jullie om kerk te zijn in en voor het dorp en waartoe voel jij je geroepen?

Gemeenteavond 17-04-2018: Nadat we de gebruikelijke agendapunten hebben behandeld is het altijd tijd voor een thema. Deze keer zijn we met elkaar aan de slag geweest met bovenstaande vragen. Een mooi onderwerp passend bij onze visie en doelstellingen. We hebben verbinding met God, met elkaar (pastoraat) en de wereld om ons heen. Op de gemeenteavond hebben we dus stil gestaan bij de directe wereld om ons heen.
Er zijn heel veel ideeën naar voren gekomen. Daarvoor heb ik toen al mijn dank uitgesproken, ook namens de kerkenraad.
Werkgroepenavond 25-04-2018: Met een klein, maar fijn groepje zijn we aan de slag gegaan met al uw ideeën. Aan het eind van de avond zijn we tot 3 speerpunten gekomen. Onder de 3 speerpunten vallen vrijwel alle ideeën. Dat was een hele mooie conclusie.

speerpunt 1. Wij zijn Bovensmilde – de sociaal duurzame invulling

Als kerk zijn wij lid van ‘wij zijn Bovensmilde’. Dat is een netwerk van organisaties in het dorp die gezamenlijk acties uitvoeren voor de inwoners (jong en oud) van Bovensmilde. Hierbij is nu nog veel sprake van vertier. Wij willen daar iets aan toevoegen. Er is immers meer in het leven dan alleen vertier. En na gesprekjes met meerdere mensen merken wij dat daaraan ook behoefte is.


speerpunt 2. Kerkgebouw als ontmoetings- of stilteplek
In het dorp is niet echt een plek waar je naar toe kan om even stil te zijn. Samen of alleen. Veel kerken zijn op één of meerdere momenten gedurende de week geopend. (denk aan het bezoeken van kerken op vakanties => dat doen heel veel mensen, of aan momenten als er bv iets gebeurd is in de samenleving)

speerpunt 3. Informatie
Waar staan wij voor? Wat is er bij ons te doen? Wat is de historie van het gebouw waar wij kerken? Zomaar vragen waar geen zichtbaar antwoord op is.
Al brainstormend komen we tot de wens voor een informatiebord/vitrinekast over het kerkgebouw. Daarin kan allerlei informatie worden ‘opgehangen’.
Ook is er een wens voor een folder over onszelf, als aanvulling op de website, het kerkblad en facebook.
 
Wij gaan hiermee aan de slag en komen er natuurlijk bij u op terug. Wel hebben wij een vraag aan u…..mocht u nou de komende tijd een andere kerk gaan bezoeken en die kerk heeft een foldertje…wilt u die dan meenemen en afgeven aan Diete of aan mij?


Met een groet vanuit mijn hart en lekker buiten zittend, uitkijkend over de landerijen, Karin Kappen
 
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.