PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Over het witte antependium Over het witte antependium

Sinds Pasen hangt alle zondagen van de Paastijd tot en met “Wezenzondag” (zondag voor Pinksteren) het witte antepedium (betekent letterlijk “voorhangsel”) over de avondmaalstafel en aan de hoge kansel. Wit is de kleur van het nieuwe leven met Christus, dus van de Opstanding, van feest, licht. Reinheid en nieuwheid. Het is daarom de kleur van de hoogtijdagen: Pasen, Hemelvaart, Kerst, Zondag van de heilige Drievuldigheid of Trinitatis (zondag na Pinksteren) en de zondagen na Pasen en Kerst. Bij het huwelijk kan de kleur wit of rood zijn en bij een begrafenis wit of paars. In de beschrijving van de kleden van de hand van ds. Sienny Wiersma-Smelt - zij schonk destijds de kleden aan de (toenmalige) Hervormde kerk – staat als toelichting bij het witte antependium: In het midden zien we de goudgele zon als symbool van Christus die verschijnt als het licht voor de wereld.
Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden,
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde. (Gz.169:4 oude liedboek)
De opkomende zon voor Christus die uit de dood is opgestaan en het kwaad heeft overwonnen. De Zonne der gerechtigheid komt omhoog uit het water van de doop en de dood en klimt op tot het nieuwe leven zoals de groene olijftak in de snavel van de duif dat laat zien en tot de eeuwige vrede zoals de duif met de gouden contouren dat toont.
Christus is onze vrede
Hij die onze bondgenoot
geworden is, heeft in zijn dood
de dood voor ons verslagen. (Gz. 203:4, olb)
De goudgele cirkel verbeeldt ook de wereldbol en is zo teken van de wereldwijde uitstraling van het evangelie. Ook stelt het de wereldbol voor die uit het water van de zondvloed oprijst. Het symboliseert dan de eeuwige trouw van God, die ons redt uit nood en dood en die nooit loslaat van wat Zijn hand begon. De duif en de olijftak betekenen dan het nieuwe leven en de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zullen overwinnen,
Geweldiger dan water en dan wind
Is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed. (Ps.93:3)
Ds. Gert Wybe van der Werff
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.