PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
KND KND
Kindernevendienst
 
Doel:
Organiseren tijdens de morgendienst van de kindernevendienst voor kinderen van de basisschool. Ook gedurende alle schoolvakanties. Tijdens de kindernevendienst staat een bijbelverhaal centraal en wordt deze, op een voor kinderen begrijpelijke manier, verteld. Daarna is er zang, spel, discussie en/of een creatieve verwerking. We maken gebruik van de methode Kind op Zondag.

Lees meer >>
lees meer »
 
Van de kindernevendienst - nieuws februari 2020 Van de kindernevendienst - nieuws februari 2020

Na het verschijnen van het kerkblad, met de vraag wie ons team wil komen versterken, heeft Rosalie Smit gereageerd. Ze gaf aan dat het haar leuk lijkt om kindernevendienst te gaan geven. 
We zijn blij dat ze dit wil gaan doen en wensen haar veel plezier in het werk voor de kindernevendienst
 
Actie schoenendoos Actie schoenendoos

Helaas hebben we afgelopen najaar geen actie schoenendoos gehad.
Dit kwam omdat Edukans een andere koers is gaan varen. De tijd was te kort om e.e.a uit te zoeken. We gaan uitzoeken bij welke organisatie we ons aan kunnen sluiten, zodat we dit jaar weer aan deze geweldige actie mee kunnen doen.
Hieke Herben
 
 
Lid Kindernevendienst gezocht en afscheid Lid Kindernevendienst gezocht en afscheid

Elke zondag is er iemand aanwezig die kindernevendienst geeft. We doen dit met een vast aantal mensen. Helaas hebben Jos Brink en Hieke Herben na jaren lange inzet aangegeven dat ze eind dit jaar gaan stoppen. We willen beide hartelijk bedanken voor hun inzet. Cecile Njagi - Bakker heeft aangegeven dat ze het leuk vindt om ons team te komen versterken. Daar zijn we erg blij mee. Het zou fijn zijn als er nog iemand bereid is om ons te komen helpen. Dus lijkt het je leuk om kindernevendienst te gaan geven, 1 keer in de 6 weken en samen voorbereiding en uitvoering te geven aan thema’s in de kerk zoals bijvoorbeeld de school/kerkdienst of de kerst, neem dan even contact met een van ons op. 
                                                          
Diete, Gert Wybe, Renate, Stijntje, Leonie en Marjan
 
 
Kindernevendienst vanaf september 2017 Kindernevendienst vanaf september 2017
Tijdens de zomervakantie is het weer gelukt de bezetting rond te krijgen, bedankt allen hiervoor en in het bijzonder Gea de Boer. Verder zijn we blij te kunnen vertellen dat per 1 september Marjan Kappen en Renate Herben ons team komen versterken. Bedankt dat jullie dit willen gaan doen en wensen jullie een fijne tijd. De overstapdienst is dit jaar op 3 september, waarin Stefan afscheid zal gaan nemen van de KND. Stefan, bedankt voor je aanwezigheid en inbreng. Succes op je nieuwe school en veel plezier bij de jeugdkerk.
 
 
oproep leiding Kinderneven dienst oproep leiding Kinderneven dienst
Van de kindernevendienst

Eén van onze leidsters gaat door verhuizing stoppen met de kindernevendienst. We vinden het jammer dat Jolanda Pheifer ons na ruim 10 jaar gaat verlaten. Jolanda hartelijk bedankt voor je inzet en enthousiasme en we wensen jullie veel geluk aan het Oranjekanaal.

Astrid Stuitje heeft aangegeven met ingang van 2017 ook te willen stoppen.

De 3 leidsters die overblijven hebben dus versterking nodig! Bij deze dus de oproep: Wie wil ons team komen versterken?

Namens de leiding, Klaudia Bruggenkamp, contactpersoon tel. 413873
 
welkom in de zomer van 2016 welkom in de zomer van 2016
Van de kindernevendienst
Ook tijdens de zomervakantie is er kindernevendienst. We zijn blij met de hulp van een aantal ‘oud-leiders/sters’. Dus jongens en meisjes, van harte welkom!


 
 
Schoenmaatje, Edukans Schoenmaatje, Edukans
Edukans Schoenmaatjes, Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau

Dit najaar doen wij als protestantse gemeente weer mee met de actie Schoenmaatjes.
Dit is een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdgenoten in landen als Ghana, Irak, Kenia en Oeganda.

Zondag 15 november gaan we hiermee van start.
lees meer »
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.